2017 Prayer Guide (Romanian)

VINERI, 6 IANUARIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm ca să anunțăm

Anul de Îndurare al Domnului

La sinagoga din Nazaret, Isus a citit acest pasaj din profetul Isaia: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns… să vestesc anul de îndurare al Domnului.” (Luca 4:18-19; Isaia 61:1-2).

Timpul e gata pentru musulmani ca să vină cu mulțimile la Isus și să-L primească ca singurul Domn și Mântuitor. Unele caracteristici ale societăților islamice moderne se vor dovedi a fi catalizatori uimitori pentru a aduce milioane de musulmani la Cristos. O asemenea caracteristică e loialitatea fermă față de grupul lor, fie familie, clan, trib sau un set social. Asta va ajuta în a aduce mulțimi mari la Împărăție.

O altă caracteristică a societății islamice este dedicarea completă pentru religia lor. Astfel, când își schimbă legământul către Isus, vor deveni foarte probabil închinători dedicați ai lui Isus, dornici să-și jertfească viețile pentru Mântuitor.

Rugăciune

Dumnezeule Mare, Tată Milos și Salvator Puternic, binecuvântăm numele Tău sfânt. Ne rugăm ca să-Ti demonstrezi puterea Ta minunată printre popoare (Psalmul 77:14). Pregătește-ne pe noi, copiii Tăi, să ne facem partea și să împlinim Marea Ta Trimitere să ducem Evanghelia lumii întregi. Ajută-ne să aducem musulmani la Împărăția lui Cristos.

Arată-le musulmanilor îndurarea Ta. Așa cum Avraam a pledat pentru cei pierduți în Sodoma și Gomora, îți cerem să le dai musulmanilor o șansă să-l primească pe Cristos. Tu îi iubești. Isus a murit pentru ei. Salvează-i din osânda păcatului.

Vizitează ținuturi musulmane prin Duhul Tău Sfânt. Trimite-le o nouă zi de Rusalii. Fie ca să îi vedem năvălind în Împărăția Ta, cu milioanele.

Ne închinăm numai Ție, Dumnezeu Tată, Fiu și Duh Sfânt. Toată slava, măreția, puterea și autoritatea sunt ale Tale înainte de toți vecii, și acum, și în veci! Aleluia. Amin (Iuda 1:25).

Promisiune

”La vremea îndurării Te voi asculta… Te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici ţara şi să împarţi moştenirile pustiite; să spui prinşilor de război: ‘Ieşiţi!’ şi celor ce sunt în întuneric: ‘Arătaţi-vă!’ (Isaia 49:8-9).

VINERI, 13 IANUARIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru darul

Discernământului

Împărtășind pe Cristos musulmanilor, avem nevoie de discernământ pentru a sluji persoanei căreia mărturisim. Dumnezeu e în stare să ne asigure sensibilitate pentru a cunoaște nevoile oamenilor și a sluji acelor nevoi. Este indispensabil ca să trăim aproape de Dumnezeu și să stăm în mod regulat la picioarele Domnului Isus, să Îi auzim Cuvântul și să fim plini de Duh. Numai atunci putem oferi ajutor și mângâiere altora (citește Deuteronom 33:3; Luca 10:38-42).

Rugăciune

Dumnezeu Atotputernic, Tatăl meu iubitor, Îți cer să-mi dai discernământ de la Duhul Tău cel Sfânt. Când întâlnesc musulmani și îmi deschid gura să vorbesc, dă-mi o vedere spirituală ascuțită, judecată corectă, înțelepciune și bun simț. Fie ca din gura mea să iasă cuvinte profetice, împreună cu idei care să vorbească duhului lor și să-i atragă la Calvar.

O Domnul și Mântuitorul meu, călăuzește-mi cuvintele. Fie ca acestea să fie un mesaj al vieții pentru prietenii mei și un izvor de bucurie și speranță pentru ei. Fie ca Duhul Tău cel Sfânt să-i convingă și să-i atragă la Domnul cel răstignit și înviat.

Ascunde-mă pe mine și descoperă-l lor pe Isus. El să devină mai important, iar eu să devin mai puțin important (Ioan 3:30). Lasă ca musulmanii să venereze dragostea, mila și harul lui Cristos. Cerul să se bucure, căci mulți care erau cândva pierduți sunt acum găsiți.

Glorie lui Dumnezeu, care e în stare să facă mult mai mult decât cerem sau gândim, după puterea ce lucrează în noi (Efeseni 3:20). Amin.

Promisiune

“Învaţă-mă să am înţelegere şi pricepere, căci cred în poruncile Tale.” (Psalmul 119:66).

“Voi face după cuvântul tău. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi pricepută.”(1 Împărați 3:12).

VINERI, 20 IANUARIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm ca să avem o biserică în țările musulmane ca și cea din

Antiohia

Bisericile compuse din musulmani convertiți la Cristos sunt de origine recentă, încă tinere și nou create în dezvoltarea lor. Cu această rugăciune, implorăm pe Dumnezeu pentru o biserică în societățile musulmane care să fie plină de Duhul și puternică în Cuvânt, orientată pe misiune, privind spre înafară și foarte activă în a aduce pe cei pierduți la Împărăție.

Conform cu Fapte 13:1-3, biserica din Antiohia era o astfel de biserică.

Rugăciune

Glorie Ție, Doamne Isuse Mântuitorul nostru, Mirele Bisericii, Răscumpărătorul și Stăpânul ei.

Întinde-ți brațul puternic, o Doamne și stabilește în ținuturile musulmane o biserică ce refuză ereziile, se ferește de egocentrism și rămâne în picioare în fața diviziunilor și rupturilor. Să fie aceasta o biserică ce păstrează unitate, trăiește în sfințenie, înfruntă persecuția și nu ezită să jertfească totul pentru Isus Cristos, Domnul ei.

Da, Tată ceresc, ne rugăm pentru o biserică ce să aibă profeți și învățători, care acceptă și încurajează membri de diferite rase și naționalități, care include oameni de poziții înalte și de joase, oameni care sunt educați și care nu, o biserică  căreia Duhul Sfânt îi vorbește și îi declară Voia lui Dumnezeu.

Fie ca Biserica din ținuturile musulmane să fie o biserică ce se închină, se roagă, postește, care produce lideri și îi trimite ca și misionari ca să planteze biserica în diferite părți ale lumii.

Prin credință văd ieșind din Islam o biserică ce, în ziua din urmă, va fi ca o mireasă curată, frumoasă arătată Mirelui ei (2 Corinteni 11:2; Apocalipsa 21:2).

Glorie ție, O Doamne, în Biserică și în Cristos Isus, pentru totdeauna și în veci (Efeseni 3:21). Amin.

Promisiune

’’Eu te pusesem deoparte şi te făcusem proroc al neamurilor… şi-Mi veţi fi martori… până la marginile pământului. ’’ (Ieremia 1:5; Fapte 1:8).

VINERI, 27 IANUARIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm ca musulmanii să primească de la Dumnezeu

Vise și Viziuni

Dumnezeu alege uneori să vorbească prin vise și viziuni. Biblia ne spune despre oameni care au primit direcție, avertizare, binecuvântare și încurajare prin vise și viziuni. Iacov, Faraon, Solomon, Daniel, Iosif Tâmplarul, Magii și nevasta lui Pilat sunt printre mulți care au primit vise și viziuni pentru a fi mângâiați, încurajați, protejați și călăuziți.  Domnul spune ”Mă descopăr în viziuni, vorbesc în vise” (Numeri 12:6). O viziune sau un vis care vine cu adevărat de la Domnul și cu intenția de călăuzire trebuie să fie în acord cu Cuvântul Domnului. Nu ar trebui să fie nicio contradicție.

Musulmanii adesea iau visele foarte în serios. Mulți dintre cei care vin la Cristos din Islam o fac după un vis sau o viziune despre Isus.

Rugăciune

O Cel din Vechime, tu șezi pe tron, toată măreția, slava și sfințenia îți aparțin. Totuși Tu te cobori să ne atingi, să ne călăuzești și să ne mângâi.

Mulțumim că îți ajuți Biserica să vestească Evanghelia, și că vorbești musulmanilor prin vise și viziuni. Îți cer să-L descoperi pe Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, multor musulmani. Arată-le milă și binecuvântează-i. Fă să strălucească fața ta cu îndurare asupra lor. Când ei dorm, trezește-le inima ca să primească o zărire a Mielului ce-a fost junghiat și să audă un cuvânt de la El. Să se întâlnească cu Isus, Cristosul, Mântuitorul. Trimite-le credincioși ca să-i conducă de mână în Împărăția Ta.

Fie ca Musulmanii să fie atinși de viziuni și vise ca să își schimbe viețile și să-L urmeze pe Păstorul sufletelor lor. Mă rog ca ei să-și pună credința în Cristos și să fie mântuiți prin puterea lui ispășitoare.

Fie ca ce experimentează ei în somn să continue când sunt treji și să crească într-o umblare sfântă cu El (Iov 33:15-18). Ajută-i ca să se bucure în Cuvântul Tău, să-și zidească noile vieți în Cristos pe acesta și să mediteze la acesta zi și noapte. Amin.

Promisiune

“Eram gata să fiu găsit de cei ce nu Mă căutau. Am zis: ‘Iată-Mă!’ către un neam care nu chema Numele Meu.” (Isaia 65:1).

VINERI, 3 FEBRUARIE, 2017

 Săptămâna aceasta ne rugăm în legătură cu

Fascinația pentru Islam a Vestului

Europa și America se joacă cu focul ocupându-se în mod periculos cu Islamul. În Statele Unite nu poți învăța Creștinismul în școlile publice, dar Islamul este învățat ca o ”cultură”.  În Europa, Islamul crește într-un ritm alarmant.

Asta nu e nou! La începutul secolului XIX, Napoleon Bonaparte era foarte fascinat de Islam în timp ce era în Egipt ca și cuceritor. Unul dintre generalii lui francezi s-a convertit la Islam, a fost circumcis și s-a căsătorit cu o musulmană. La începutul secolului XX, Kaiserul Wilhelm II al Germaniei a indicat că dacă nu ar fi avut deja o religie, sigur s-ar fi convertit la Islam.

Acestea sunt doar câteva exemple. Am putea cita exemple de indivizi din zilele noastre din locuri înalte cât și oameni obișnuiți care sunt fermecați și cumva captivați de Islam.

Rugăciune

Doamne Dumnezeule, ai fost răbdător cu popoarele din Europa și America. Ele sunt bogate în bunuri materiale dar sărace în chestiuni spirituale. Sunt avansate în tehnologie dar înapoiate în lucruri referitoare la Dumnezeu. Mântuiește-le de căile alunecoase pe care

le-au ales întorcând spatele la Cristos. Ai milă de ele. Ajută-le să se pocăiască.

Prin credință, revendic mulți musulmani din Vest pentru Cristos. Fie ca ei să devină unelte în mâinile lui Dumnezeu pentru a aduce mulți creștini cu numele din Europa și America post-creștină la crucea de la Calvar. O Doamne, Suprem și Atotputernic, Stăpânul cerului și al pământului, tu poți face așa ceva!

În numel lui Isus, mă rog pentru o mare trezire pentru Biserica Ta din Vest. Mă rog în numele lui Isus. Amin.

Promisiune

”Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort… n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit!…  Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii.” (Apocalipsa 3:1-5).

VINERI, 10 FEBRUARIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru expresia

Cel Milostiv, Îndurător

Când musulmanii spun, “În numele lui Dumnezeu cel milostiv, îndurător”, toți musulmanii și mulți creștini nu știu că expresia e luată din Biblie. Aceasta demonstrează influența timpurie a iudaismului și creștinismului asupra lui Mahomed. Iată câteva apariții a acestei combinații în Biblie: îndurător și plin de har (Exod 34:6); îndurător și milos (Psalm 86:15; 103:8; Iacov 5:11); milos și blând (Luca 1:78).

Rugăciune

Dumnezeule îndurător și milos, Tatăl nostru din Ceruri, slava și măreția îți aparțin. Tu ai strălucit cu lumina Ta în inima mea prin Isus Cristos Domnul meu. Tu mi-ai iertat păcatul. Mulțumesc. Sunt foarte recunoscător. De aceea aduc pe musulmani înaintea Ta. Căci deși ei te numesc îndurător și milostiv, nu au înțeles niciodată adâncimea marii Tale îndurări și mile manifestată la crucea lui Cristos.

Dă-le dorința să-L cunoască pe Isus și să experimenteze puterea Lui răscumpărătoare. Umple-i cu Duhul Tău cel Sfânt. Încurajează-i să fie activi în a aduce pe alții la Împărăția Ta.

Ține-mă adevărat responsabilității mele de a mă ruga neîncetat pentru ei și mă încred în Tine să faci minuni printre musulmani.

A ta, Atotputernic Dumnezeu, care te-ai coborât în milă să ne fii Tată, să fie slava și măreția și cinstea și puterea în veci de veci. Amin.

Promisiune

’’Într-o izbucnire de mânie, Îmi ascunsesem o clipă Faţa de tine, dar Mă voi îndura de tine cu o dragoste veşnică, zice Domnul, Răscumpărătorul tău.’’ (Isaia 54:8).

VINERI, 17 FEBRUARIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm în legătură cu

Califatul

După moartea lui Mahomed, conducătorii națiunii musulmane erau numiți califi. Astfel, un califat este unde un calif domnește ca și cap religios, politic și militar al națiunii musulmane. După multe secole de mare expansiune a Islamului în jurul lumii, califatul a fost abolit la începutul secolului XX.

Creșterea recentă a mișcărilor islamice fundamentaliste pentru a restabili califatul în toată lumea se va dovedi a fi foarte periculoasă. Scopul califatului e de a forța toți oamenii de pe pământ să se convertească la Islam și a aplica universal legea islamică!

Știm că Islamul nu oferă o soluție pentru păcat și suferință. Astfel că Isus își cheamă urmașii să împărtășească Vestea Bună a iertării și împăcării prin cruce cu musulmanii. Cristos e singura cale de a avea iertare, libertate, bucurie și viață veșnică.

Rugăciune

Doamne Dumnezeule, ne-ai dat responsabilitatea să ne rugăm și mijlocim în numele celor care au nevoie de Isus. Ne-ai făcut veghetori pe ziduri care nu vor tăcea zi sau noapte (Isaia 62:6-7). Te chemăm și îți aducem musulmani din toate căile vieții.

Mă rog pentru cei care folosesc violența și uciderea pentru a-și atinge scopurile. În puternicul nume al lui Isus, îți cer să arunci duhul de ură, violență și crimă. Curăță-le mintea de cruzime și sete de sânge. Ajută-i să se pocăiască, să-și îndrepe căile și să trăiască vieți sfinte pentru Cristos.

Mă rog pentru cei care au devenit deziluzionați de Islam din cauza vărsării de sânge agresive sub steagul religiei. Fie ca ei să devină căutători serioși ai adevărului și să-L accepte pe Isus care este ”Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14:6).

Zădărnicește planurile dușmanului împotriva Bisericii Tale. Știm că porțile locuinței morții nu vor birui asupra ei (Matei 16:18).

În numele puternic al lui Isus. Amin.

Promisiune

“Vechea ta propăşire va fi mică faţă de cea de mai târziu.” (Iov 8:7).

VINERI, 24 FEBRUARIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru bărbați și femei ca și

Enoh

Era un om obișnuit. Totuși, pe vremea păcatului agresiv, când răutatea s-a împrăștiat și toate uneltirile gândurilor oamenilor erau îndreptate spre rău (Genesa 6:5-6), Enoh a umblat cu Dumnezeu (Genesa 5:24). A trăit o viață pe placul Făcătorului său. Mai mult, viziunea lui spirituală era clară. El aștepta cu nerăbdare venirea Domnului cu mulțimile de sfinți (Iuda 1:14). Era lăudat ca unul după placul lui Dumnezeu.

Astfel, într-o zi a dispărut! A fost luat din viața aceasta fără a experimenta moartea (Genesa 5:24; Evrei 11:5). Mai târziu a avut onoarea de a fi menționat în genealogia lui Isus (Luca 3:37).

Avem nevoie azi de bărbați și femei ca și Enoh.

Rugăciune

Doamne Dumnezeule, Te slăvim căci ușa la tronul harului tău ne este întotdeauna deschisă. Rugându-ne în această săptămână, îți cerem să aduci dintre musulmani mulți oameni care să aleagă să umble cu Tine, Doamne, și care să fie lăudați că sunt după placul Tău prin credința în Isus Cristos. Cuvântul Tău ne spune că fără credință e cu neputință să fim după placul Tău (Evrei 11:6).

Permite-ne să vedem mulți musulmani care să vină la Împărăție. Fie ca ei să devină lumina lumii, sarea pământului și canale de binecuvântare către propriul lor popor ca să-i atragă la dragostea lui Dumnezeu.

Toată slava Ție, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin.

Promisiune

“Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi… El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină; negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă.” (Coloseni 1:21-23)

VINERI, 3 MARTIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru ceea ce

Lipsește în Islam

Misionari musulmani și variate agenții Islamice donează bani, locuințe, soții și ajutor medical într-un efort de a câștiga convertiți la Islam. Sunt sprijiniți de guverne, industria petrolieră și bugete mamut. Ei folosesc ademeniri pentru a momi oameni la religia lor. Totuși singurul lucru pe care nu-l pot oferi e ceea ce ne dă Cristos: mântuire de păcat, eliberare de putere satanică, și pace, bucurie și dragoste.

Indiferent de câte milioane de dolari cheltuie musulmanii pentru a promova și extinde Islamul în jurul lumii, ei nu pot dărui convertiților lor acel lucru de care bărbații și femeile au nevoie: o conștiință liberă de vina păcatului (Evrei 9:9). Isus e singurul Răscumpărător și Mântuitor pentru umanitate.

Rugăciune

Doamne Dumnezeule, nu este niciun Dumnezeu ca Tine sus în ceruri și jos pe pământ (1Împărați 8:23)! Îi aduc pe musulmani în atenția Ta astăzi. Conducătorii și prinții lor, liderii lor religioși și părinții lor nu au ținut legea Ta; nu au dat atenție Cuvântului Tău. În timp ce musulmanii se bucură de mare prosperitate materială în țările producătoare de petrol, ei nu arată niciun interes în Cristos și învățăturile lui (Neemia 9:34-35).

Dumnezeul lui Peniel, Tu ia-i asigurat lui Iacov o întâlnire față în față (Genesa 32:22-30). Descoperă-te musulmanilor în această săptămână. Trezește-i din amorțire, Dumnezeule Atotputernic! Eliberează-i din coșmarul vieții lor fără Cristos. Întoarce-le tristețea și jalea în bucurie și veselie! Eliberează-i din religia care nu Te recunoaște pe Tine ca și Tatăl nostru. Pune cuvinte noi în inimile lor și o cântare nouă pe buzele lor, cuvinte și cântări pe care nu le-au mai cunoscut înainte. Fie ca ei să vină la Tine și să înceapă să Te cheme “Tatăl nostru din Ceruri”!

În numele lui Isus mă rog. Amin.

Promisiune

’’Cel prins de asupritor va scăpa; căci Eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi.’’ (Isaia 49:25)

VINERI, 10 MARTIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru ca să

Iubim pe musulmani-1

Una din cele mai importante căi de a aduce pe musulmani la Cristos este de a-i iubi. Nimic nu poate înlocui dragostea sinceră pentru cel pierdut. Aceasta atinge inimile oamenilor și îi atrage la Mântuitorul. Dragostea ar trebui să fie forța ce conduce în a ajunge la oameni cu Evanghelia. Dumnezeu îi iubește, și eu ar trebui să îi iubesc.

Unii creștini îi găsesc pe musulmani greu de înțeles și de iubit. Sau poate că impresia lor despre musulmani e nefavorabilă, bazată pe frică sau lipsa de informare. Chiar dacă musulmanii nu îi iubesc pe urmașii lui Cristos sau nu apreciază bunătatea și dragostea noastră pentru ei, chiar dacă unii ne vor răul, Isus ne-a spus să iubim, să binecuvântăm și să ne rugăm pentru astfel de oameni.

Rugăciune

Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru ceresc iubitor și milostiv, sângele lui Isus vărsat pe Calvar este temelia victoriei noastre asupra puterilor întunericului. Umple-mi inima cu dragoste profundă, sinceră, jertfitoare pentru musulmani, și ajută-mă să-mi iau crucea și să ajung la ei cu Vestea Bună a mântuirii prin Cristos. Ajută-mă să fiu dornic și gata să jertfesc orice pentru Tine. Fie ca Isus să fie exemplul meu. El m-a iubit și a plătit prețul suprem ca să mă mântuiască. El a murit pentru mine.

Fie ca musulmanii să găsească în mine mireasma dulce a lui Cristos (2Corinteni 2:14-16). Mă rog ca atitudinea mea față de ei să manifeste puterea transformatoare și dragostea nepieritoare a lui Dumnezeu. Iar viața mea să fie o pagină care exprimă ceea ce Tatăl iubitor vrea să le spună musulmanilor pierduți.

În numele lui Isus. Amin.

Promisiune

“Vă voi da o inimă nouă, și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, și vă voi da o inimă de carne.” (Ezechiel 36:26).

VINERI, 17 MARTIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru ca să

Iubim pe musulmani-2

Misionarul în Africa iubea pe oamenii cărora le slujea. Și-a dăruit viața ca să-i ajute. Și ei îl iubeau. Veneau în fiecare zi la locul lui – cu rănile și bolile lor. Nu era doctor, dar le lega rănile și îi trata. Apoi le spunea despre Isus și se ruga pentru ei. Minuni se întâmplau. Oameni erau vindecați. Mulțimile creșteau. Astfel că misionarul lucra chiar mai din greu de la răsărit până se întuneca. Apoi sănătatea lui a ajuns la punctul limită, și a fost obligat să se întoarcă acasă pentru a se recupera. Un medic a fost trimis ca să-l înlocuiască. Și el era misionar. Dar mai puțini oameni veneau. Ei știau că acesta nu îi iubea cum o făcea și celălalt om. Acest doctor doar își făcea meseria.[1]

Îi iubești tu pe cei cărora le slujești, sau lucrarea ta este doar datorie? Când îi iubești pe musulmani cu dragostea lui Cristos, vei fi surprins de cât de deschiși ei sunt ca să vină la Isus.

Rugăciune

Dumnezeule iubitor și jertfitor, mă închin și te binecuvintez. Tu ți-ai revărsat dragostea în inimile noastre prin Duhul Sfânt (Romani 5:5). Mulțumesc. Mă rog ca prin același Duh, Tu să pui în inima mea o dragoste specială pentru musulmani. Ei sunt pierduți, și au nevoie disperată de Isus.

Ajută-mă să le spun despre cea mai mare dragoste cunoscută vreodată și jertfa supremă a lui Isus de la Calvar. Unge-mă cu Duhul Sfânt când împărtășesc Vestea Bună cu ei. Umple-mi inima cu compasiune pentru cei pierduți. Fă să văd inimi de piatră topindu-se și cei care sunt cu totul pierduți să vină la Isus Cristos Domnul și Mântuitorul!

În numele Lui scump mă rog. Amin.

Promisiune

”Cei nenorociți și cei lipsiți caută apă, și nu este; li se usucă limba de sete. Eu, Domnul îi voi asculta; Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi” (Isaia 41:17).

VINERI, 24 MARTIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm cu privire la

Moștenirea de Violență a lui Mahomed

Cele mai importante temelii pentru violență în Islam se găsesc în învățăturile Coranului și în exemplul vieții lui Mahomed.

Mahomed a purtat războaie, a folosit violența, a luat pradă de la inamicii cuceriți, a înființat un stat și o conducere, a folosit sabia, a omorât oameni și a promis urmașilor săi câștig[2]

Evreii din Medina[3] au fost subiecți ai furiei și mâniei lui Mahomed. Aceștia i-au cerut lui să le îngăduie să plece din Medina, dar el a refuzat. Ei s-au predat lui fără nicio rezistență. Apoi el a poruncit să se sape șanțuri în piața din Medina. Vreo 600-900 bărbați evrei au fost decapitați și aruncați în șanțuri. Femeile și copiii au fost vânduți ca și sclavi. Povestea vieții profetului e plină cu astfel de fapte atroce și josnice.

Rugăciune

Tatăl nostru, singurul Dumneze adevărat, îți mulțumim pentru șansa de a ne ruga ție în numele musulmanilor. Ei sunt în disperată nevoie de Isus. Unora dintre noi ne este dificil să-ți cerem să ajuți oameni care împrăștie ravagii prin acte de terorism. Dar ne aducem aminte că Tu ești iertător și milostiv, și ne-ai învățat pe noi să fim la fel.

Mă rog ca prin puterea sângelui lui Isus și a dragostei lui jertfitoare, să aduci musulmani ca să Te cunoască și să trăiască în părtășie cu Tine. Ajută-i să se pocăiască. Fie ca ei să uite și să lase în urmă moștenirea obsedantă a lui Mahomed. Salvează-i de la a merge în veșnicie fără Cristos. Fă cu ei după harul și îndurarea Ta, nu după cum noi, ființe umane decăzute, merităm.

Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost (Psalmul 36:7).

Promisiune

‘’În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi.’’ (Efeseni 1:7-8)

VINERI, 31 MARTIE, 2017

 Săptămâna aceasta ne rugăm în legătură cu

Sharia

Sharia este un cuvânt în arabă ce înseamnă “o cale de urmat.” Folosită în modul cel mai obișnuit, se referă la legea islamică. Deducția aici e că legea islamică este calea ce ar trebui urmată în diferite decizii. Acea lege acoperă toată viața religioasă, socială, economică, politică, de familie și privată pentru toți cei ce profesează Islamul. Sunt două surse primare pentru Sharia: Coranul (cartea sfântă a Islamului), și sunna (ce a zis și a făcut Mahomed). Pedepsele după Sharia includ bici pentru consum de alcool, amputarea unui membru pentru furt, aruncare cu pietre pentru adulter și homosexualitate, și așa mai departe.

În unele locuri (de ex. Arabia Saudită, Iran, părți din Indonezia, și Fâșia Gaza), poliția religioasă numită de guvern patrulează regulat locurile publice pentru a impune legea Sharia.

Un scop al musulmanilor fundamentaliști e de a impune legea Sharia oriunde există populație musulmană. Au reușit chiar să o folosească în sistemul legal din Marea Britanie.[4]

Rugăciune

Tată veșnic, Fiule sfânt, Duh dătător de viață, binecuvântată fie măreția ta în ceruri, o, Doamne (Ezechiel 3:12). Mă rog ca să-i ajuți pe musulmani să înțeleagă că deși Sharia le îngăduie să omoare pe păcătoși, asta nu va scoate niciodată din rădăcini păcatul. Ajută-i să se pocăiască de auto-neprihănirea lor și să vină la Cristos, singurul Mântuitor adevărat.

să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui (Efeseni 3:18-19).

Fie ca lumina Ta să strălucească asupra lor și să le dea o licărire a dragostei Tale de nemăsurat și de nepătruns (Efeseni 3:18-19).

Prin puterea crucii, fie ca ei să primească viață veșnică și să fie transformați ca să experimenteze dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, facerea de bine, bunătatea, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor (Galateni 5:22-23).

În locul declarațiilor de vină, judecată, condamnare și verdicte de moarte, fie ca vorbirea lor să fie transformată în expresii de răscumpărare, iertare, inimă curățită, minte curată, har, biruință, eul răstignit, cântece de bucurie și viață veșnică!

Fie ca Numele Tău sfânt să fie slăvit în veci de veci. În Isus Cristos, Fiul Tău, Domnul meu, amin.

Promisiune

’’Știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos.” (Galateni 2:16)

Vineri, 7 APRILIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru :

Construirea de poduri

Există multe învățături în  islam, pe care, noi creștinii, putem să le folosim drept punți de legatură pentru a ajuta musulmanii să se apropie și să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Coranul relatează că Dumnezeu a creat pe Adam și Eva, că I-a vorbit lui Avraam, că a dat Tora (Pentateuhul) lui Moise si ca L-a trimis pe Isus pe pământ, care a fost născut dintr-o fecioară.

Toate aceste istorisiri, comune atât musulmanilor cât și creștinilor, pot fi folosite drept poduri de legătură pentru a aduce musulmanii mai aproape de Evenghelia Domnului nostru Isus Hristos.

Asta nu înseamnă că toate detaliile acestor istorisiri în islam sunt în deplin acord cu ceea ce spune Biblia, dar ele pot fi folosite ca puncte de pornire. Este, de asemenea, de dorit să stabilești  prietenii cu musulmanii, în timp ce cauți să împărtășești cu ei Evanghelia lui Hristos. Prietenii au încredere unul în celălalt, se bazează unul pe celălalt și își doresc binele reciproc. Construind poduri de povestiri comune și prietenie se răsplătește îndoit.

Rugăciune

Dumnezeule mare din ceruri, datorită milei și harului Tău venim în prezența Ta. Ne plecăm înaintea Ta cu venerație și reverență, Creatorul și Mântuitorul nostru. Îți aducem înaintea Ta nevoile noastre. Unge-ne, pe mine și pe prietenii mei războinici în rugăciune, cu Duhul Tău și înțelepciunea Ta.

Musulmani iau nevoie să vină la Isus, să-L cunoască pe El și lucrarea Lui, și să primească harul Lui. Ajută-mă să declar mesajul crucii cu dragoste, claritate  și eficiență.Dă-mi curajul de a le spune musulmanilor despre dragostea nemărginită a lui Dumnezeu de la calvar.Atinge-le inima cu harul Tău. Umple-le mințile cu Cuvântul Tău.

Deschide-mi ochii să văd și să înțeleg planurile și scopurile Tale pentru musulmani. Ajută-mă să urmez exemplul Domnului Isus, care învața, propovaduia și vindeca poporul (Matei 9:35).

În Numele Lui măreț mă rog. Amin.

Pomisiune

„Și pe străinii, care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească, și să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui…îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt, și-I voi umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune.” (Isaia 56:6-7)

VINERI, 14 APRILIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru respingerea de către  musulmani

a Crucii

Astăzi ne amintim de crucificarea lui Isus, singura cale prin care avem viața veșnică. Islamul respinge faptul că Isus a murit pe cruce. Coranul spune că El nu a fost niciodată crucificat, că niciodată nu a murit, ci că Dumnezeu L-a înălțat viu în ceruri. Musulmanii spun că Dumnezeu nu L-ar fi lăsat pe Isus, pe profetul cel bun, să moară pe cruce de o moarte atât de umilitoare, pentru păcatele pe care alții le-au comis.

Musulmanii nu văd gravitatea naturii  păcătoase umane, așa că exclude nevoia de rascumpărare. Pentru ei crucea e nebunie (1 Corinteni 1:18-25)

Rugăciune

Atotputernic Dumnezeu, Tatăl nostru iubitor ceresc, te recunoaștem ca și Mântuitorul nostru etern. Venim cu umilință, uimiți de dragostea Ta și de sacrificiul lui Isus la Calvar. Ce rușine și durere a îndurat ca să ne salveze de păcat și condamnare! Mielul lui Dumnezeu a murit ca să ne dea viața! Mulțumesc !

Prietenii mei musulmani nu înțeleg că moartea lui Hristos pe cruce a fost darul Tău suprem pentru oamenii păcătoși. Ajută-i să înțeleagă că sunt păcătoși că au nevoie de răscumpărare. Arată-le puterea crucii care salvează și transformă viețile noastre de la întuneric la lumină și din împărția lui Satan în împărăția lui Dumnezeu.

Convinge-i de seriozitarea păcatului de a respinge crucea. Fie ca ei să creadă Cuvântul Tău și să accepte Evanghelia. Ajută-i să creadă că Isus a murit ca să îi mântuiască de păcatele lor și a înviat pentru a-i ierta. Dă la o parte vălul de pe mințile lor. Deschide-le ochii. Cucerește-le inimile cu dragostea Ta.

Toată lauda și Gloria să-ți fie aduse Ție, Cristos crucificat și înviat, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel veșnic viu care a murit și care e viu în vecii vecilor. Amin.

Promisiune

„Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.” (1Corinteni 1:18)

VINERI, 21 APRILIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru:

Construcția subredă a islamului

În realitate, Coranul este o harabaură/amestecătură de incidente istorice greșit potrivite laolaltă, învățături contradictorii și informații întâmplătoare.Musulmanilor le este interzis să pună întrebări care să exprime îndoială sau necredință în ceea ce privește religia lor. Pedepse strașnice sunt date celor care îndrăznesc să conteste crezul lor. În trecut, aceasta aducea teroare în sufletele gânditorilor.Dar nu și astăzi. Există o undă de nemulțumire în rândurile generției de astăzi care, la nivel global trăiește la sat și utilizează computerele, telefoanele mobile și internetul! Datorită conectării tehnologice, noțiunea cămusulmanilor nu li se permite să pună întrebări nu dă bine în rândul educaților din secolul 21. Mulți dintre ei refuză să repete papagalicește ceea ce au spus strămoșii lor.

Chiar fundamentele islamului se zguduie (vezi Matei 7:24-27; Luca 6: 47-49)!

Rugăciune

Atotînțeleptule și îndurătorule Dumnezeu și Domn, Tatăl nostru și Mântuitor, Îți mulțumim pentru dragostea și sacrificiul Tău de la Calvar. Simțim că vrei să spui musulmanilor, “ Vedeniile profeților voștri au fost false și fără valoare; ei nu au dat la iveala păcatul vostru pentru a vă îndepărta de captivitate. Profețiile pe care vi le-au dat au fost false și derutante “( Plangerile lui Ieremia 2:14). Este adevărat că, musulmanii au ascultat de profețiile false, fără valoare și înșelătoare. Și acum se află într-o jalnică captivitate. De aceea ne apropiem astăzi de tronul harului Tău. Ai mila de ei. Condu-I spre pocăință și să își pună credința în Isus Hristos, singurul Salvator din păcat, singurul care a spus, “Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14:6).

Mă rog să îi salvezi de sub stăpânirea întunericului și să-i aduci în Împărăția Fiului Tău iubit (Coloseni 1:13)

Promisiune

„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.” ( Matei 11:28)

VINERI, 28 APRILIE, 2017

În această săptămână ne rugăm pentru

Zguduire în Islam

Pentru ultimele 14 secole, Islamul s-a opus lui Hristos. Mohamed s-a proclamat  cel mai mare și ultimul dintre toți  profeții, Coranul revelația finală de la Dumnezeu la om, iar Sharia cea mai bună lege pentru om.

În tot acest timp, Biserica părea să fie pierdută în a ști ce să facă cu privire la Islam.

Cu toate acestea, rugăciunile intense pentru musulmanii au apărut în ultimele decenii. Mulți temători  de Dumnezeu, și închinători lui Hristos frați și surori din întreaga lume mijlocesc pentru musulmani. Noi credem că Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre, și o mare zguduire este pe cale să aibă loc. Noi credem că musulmanii vor veni la Hristos într-un număr fără precedent. El este singurul Domn și Mântuitor. El singur este singurul refugiu adevărat.

Rugăciune

Dumnezeule Atotputernic, Tatăl nostru milostiv și plin de îndurare, noi venim la tine cu un sentiment de teamă și responsabilitatea de a se ruga pentru lumea musulmană vastă. De prea mult timp, musulmanii au fost sub un sever și nemilos supraveghetor.

În trecut, ai făcut ca pământul și munții să tremure și să se cutremue r(Judecători 5: 4-5; Psalmul 114: 7; Isaia 64: 1, Mica 1: 3-4). Noi cerem să-Ți manifești  puterea  și majestatea. Ne rugăm să trimiți o mare trezire a națiunilor musulmane și a societăților. Fie ca Tu să vii și să zgudui fundamentele Islamului. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să convingă pe mulți musulmani și adu-i la Isus.

Doamne, pregătește Biserica pentru acea mare trezire. Dă-le oamenilor tăi înțelepciunea să știe ce să facă atunci când milioane de musulmani se vor mișcă  pentru a intra pe porțile Împărăției!

În numele prețios al lui Isus. Amin.

Promisiune

„Pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului, așa cum apele acoperă marea” (Habacuc 2:14).

„Voi clătina toate neamurile, ei vor aduce comorile lor, și voi umple casa aceasta cu glorie”(Hagai 2: 7)

VINERI, 5 MAI, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Oameni ca și Haman

Haman a fost oficialul cel mai înalt de la curtea împărătească, al doilea după împărat.Dar el  ura evreii și plănuia sa-i  omoare pe toți într-o zi, și a reușit să-l facă pe împărat să semneze un decret care avea să intre în vigoare. Erau mii și mii de evei în împărăție. Asta înseamnă că urma o ucidere în masă autorizată de cei din conducere!

Înainte ca planul să se ducă la îndeplinire, însă Dumnezeu a orchestrat în asa fel situația încât jocurile au fost schimbate. Haman, oficialul din spatele complotului, a fost executat, copiii lui uciși și o dată cu ei toți dușmanii evreilor. Niciun rău nu li s-a întâmplat evreilor (citește cartea Estera). Terorismul nu e ceva nou.

În ultimii ani, diferite grupări islamice s-au angajat în terrorism persecutând, abuzând, siluind și omorând creștini, alți non-musulmani și chiar musulmani care nu erau de accord cu ei.

Rugăciune

O Dumnezeul lui Peniel,Te-ai descoperit lui Iacov și l-ai salvat de mânia și răzbunarea lui Esau (Genesa 32:30;33). Ai întors pe dos complotul lui Haman și i-ai salvat pe evrei de intențiile lui rele. Ai dejucat planul asirienilor împotriva regelui Ezechiel și a oamenilor lui. Glorie sa-Ți fie adusă.

Tu încă salvezi și izbăvești și astăzi. Ne rugăm împotriva răului făcut de “Hamanii” din zilele noastre. Fie ca ei să se pocăiască de răutatea lor și să se arunce la poalele crucii lui Isus. Fie ca viețile lor să fie schimbate de puterea Ta.

Atotputernic Dumnezeu, schimbă-i din teroriști în sfinți. Fie ca Duhul Tău cel Sfânt să sălășluiască în ei și ungei ca să aducă Vestea Bună celor săraci, să proclame libertate prizonierilor, recuperarea vederii celor orbi, și libertate celor asupriți.

În Numele care este mai presus de orice nume, Numele Isus Hristos, Fiul Tău, Domnul meu. Amin.

Promisiune

„Am văzut pe cel rău în toată puterea lui; se întindea ca un copac verde. Dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo!.” ( Psalmul 37:35-36)

VINERI, 12 MAI, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru:

Conceptul musulman al celor două spații sociale

Într-o societate tipic musulmană există două spatii: acasă și arena publică. Arena publică este spțiul destinat bărbaților; el reprezintă autoritatea și religia.Acasă este spațiul pentru femei și copii; este destinat să fie mereu controlat și supravegheat de bărbat, care trebuie să furnizeze mâncare, protecție și direcție. Prin urmare, un  grup are autoritate, iar celălalt trebuie să se supună acelei autorități. Un grup dă ordine, iar celălalt grup trebuie să asculte ordinele. Pe scurt, sunt două lumi: una a bărbaților și una a femeilor.[5]

Această dihotomie socială rezultă, în primul rând, din privirea femeilor în mod negativ, ca pe o sursă de tentație, ispită și seducție pentru bărbat. Aceasta explică într-o oarecare măsura și tensiunea care există în societățile tipic musulmane privind femeile care lucrează în afara căminului lor sau ies din casă fără un bărbat drept insoțitor. Acțiunile lor sunt văzute ca o invazie a lumii masculine și ca o uzurpare a ei.

Rugăciune

Dumnezeule drept, Tu ne-ai creat pe toți egali. Nu ai creat două clase de oameni.Bărbații și femeile deopotrivă exprimă puterea Ta creatoare și geniul Tău divin. Tu ne-ai creat pe toți după asemănarea Ta și ne-ai destinat ca să Te glorificăm.

Știm că toți suntem păcătoși. Noi toți, și bărbați și femei, suntem vinovați de înălcarea poruncilor Tale sfinte. De aceea îi aduc în atenția Ta pe musulmani, astăzi. Ai milă de ei. Adu-i în Împărăția binecuvântatului Tău Fiu, Isus Hristos, Domnul și Salvatorul nostru.

Ajută femeile musulmane să-Lrecunoască pe Isus ca Domn și Mântuitor. Eliberează-le de credința că ele mai prejos decât bărbații. În Numele lui Isus, Amin.

Promisiune

„Pămnâtul va fi plin de cunoștința Domnului” (Isaia 11:9, vezi deasemena  Habacuc 2:14)

VINERI, 19 MAI, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru:

Conceptul musulmanilor de două case

Islamul împarte lumea în două tabere: casa islamului și casa războiului. Musulmanii cred că ei aparțin casei islamului, locul în care domnște  pacea. Non-musulmanii, chipurile, aparțin casei războiului, locul unde se poartă un război împotriva “infidelilor” ca să îi cucerească la islam și să îi convertească cu forța la religia musulmană.

Un scriitor musulman care a fost educat în Statele Unite spune: “Islamul cunoaște doar două societăți (în lume), o societate musulmană și o societate păgână non-musulmană.”[6]

Casa islamului este o comunitate unită de credințele musulmane, de legile musulmane (Sharia), și de ritualurile și tțlurile musulmane. În acea casă nu există separare între stat și religie. Mai degraba, statul este protectorul și apărătorul religiei.

Rugăciune

Milostivule Tată, Cuvântul ne spune că noi, biserica Ta, suntem templul lui Dumnezeu, și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi ( 1Corinteni 3:16; Evrei 3:6) și că noi aparținem lui Isus, Prințul păcii. Totuși, musulmanii se văd pe ei înșiși ca făcând parte dintr-o structură diferita- o “Casă a Păcii” care înseamnă război cu non-musulmanii. “Casa” lor nu e construită pe Isus Hristos, fundația singura și piatra din capul unghiului (1 Corinteni 3:11; Efeseni 2:20), Cel care dă adeăarata pace (Ioan 14:27).

Mă rog pentru musulmani, ca prin Duhl Sfânt să-i atragi spre crucea lui Isus, să-și pună credința în el și să-L recunoască ca și Domn și Salvator.

Îngăduie-le, înainte ca să fie prea târziu, să părăseascăcasa pe care cei nesăbuiți o construiesc pe nisip ( Matei 7:24-27). Fie ca ei, prin puterea Sângelui  lui Isus, să devină “ un templu sâant… o locuință în care Dumnezeu locuiește prin Duhul Său” ( Efeseni 2:21-22). “ Și pacea lui Hristos,… să stăpânească în inimile (lor) “ (Coloseni 3:15).  De dragul lui Isus. Amin.

Promisiune

„Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri” (Evrei 12:22-23

VINERI, 26 MAI, 2017

Săptămana aceasta ne rugam pentru

Postul Islamic

În acesta perioadă, musulmanii încep o lună de post numită Ramadan. Calendarul musulman se bazează pe anul lunar care are 354 zile. Așa că în fiecare an, luna de post vine mai repede cu 11 zile decât în anul anterior. Musulmanii postesc din zorii zilei până la asfințitul zilei, în fiecare zi, întreaga luna. Ei se abțin de la mâncare, băutura, fumat, sa miroase mirosuri plăcute, si de la relații maritale. In fiecare zi după apus, ei întrerup postul,

de obicei cu un ospăț. Le este permis sa mănânce până în zorii următoarei zile.

În conformitate cu islamul, acest post le permite oamenilor să câștige o relație corectă cu Dumnezeu și intrarea în Paradis.

Unii musulmani chiar cred că în timpul acestei luni, diavolul este în lanțuri și nu le poate face niciun rău, și că porțile iadului sunt închise.

Rugăciune

O Doamne Isuse, mă rog cu dragoste și compasiune în inimă pentru musulmani în timpul acestei perioade de post.

Tu știi, Doamne, că majoritatea musulmanilor sunt oameni sinceri. Ei privesc cu seriozitate religia și credințele lor. Ajută-i sa înțeleagă că dacă vor să se apropie de Tine, trebuie să o facă prin Isus și jertfa de pe Calvar. Nu se pot salva singuri de păcat „ trăgandu-se singuri de șireturi”! Nu se pot înălța singuri spre Tine prin efectuarea de ritualuri și îndatoriri religioase.

Ajută-i, o Doamne, să descopere în această perioadă, că noi suntem salvați, nu prin faptele neprihănirii, ci doar prin harul Tău nemeritat.

Mă rog ca să Te descoperi musulmanilor în timpul acestei luni ca și  Dumnezeul care a îndeplinit toate lucrurile deja. Fie ca ei să știe că la cruce “ s-a sfârșit .“ Amin.

Promisiune

„Si că nimeni nu este socotit neprihanit inaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este invederat, caci „cel  neprihanit prin credinta va trai”  (Galateni 3:11)

VINERI, 2 IUNIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm ca:

 Credincioșii musulmani să fie umpluți cu Duhul Sfânt

Înainte ca Domnul Isus să fie înălțat la Tatăl, El a promis că va trimite Duhul Sfânt să fie Mangâietorul și Îdrumătorul nostru și să ne împuternicească să îi fim martri. Promisiunea aceasta s-a împlinit în ziua Rusaliilor.În acest sfârșit de săptămână vom sărbători Duminica Rusaliilor ca să comemoram pogorârea Duhului Sfânt peste biserică. Doar puterea Duhului Sfânt  poate să atragă oamenii la Hristos și să împuternicească creștinii să îndeplinească lucruri mărețe în viața de zi cu zi, în evanghelizare și în misiuni.

De-a lungul secolelor, Duhul Sfânt a folosit miracole, vedenii și vise ca să-L descopere pe Hristos musulmanilor în diferite părți ale lumii. Marele val de musulmani care au venit la Hristos în Insonesia în anii  ‘1960 si ‘1970, și în prezent în unele părți ale Africii, pot fi atribuite îndeosebi puternicei lucrări a Duhului Sfânt.

Rugăciune

O Doamne, Duhule Sfânt, vino peste musulmanii convertiți la Hristos și umple-i cu puterea și prezentaTa. Implineste pentru ei promisiunea lui Isus de la Rusalii. Duhule Sfant, sfințește-i, îndrumă-i  spre adevăr și ajută-i  să  trăiască o viață creștină victorioasă. Mediul care îi înconjoarăeste foarte ostil Evangheliei, și ei au nevoie de plinătatea Duhului pentru a persevera în dedicarea lor față de Tine.

Ajută-i să se roage pentru alții și să mijlocească pentru cei din lume care sunt pierdți. Dă-le râvnă și putere ca să-i mărturisească pe Hristos, să răspândească Evanghelia pe întreg pământul, și să dovedească măiestatea lui Dumnezeu prin semne și minuni.

Mă rog să vină timpul când “ pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopar”(Habacuc 2:14).

În Numele măreț al lui Isus, mă rog. Amin.

Promisiune

„Voi turna Duhul Meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor vedea vedenii.” (Ioel 2:28).

VINERI, 9 IUNIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Respingerea Trinității de către islamici

Musulmanii cred într-un singur Dumnezeu, a cărui unicitate nu lasă loc pentru doctrina Triniățtii trei Persoane în Una singură. Ei cred în mod greșit căcreștinii se închină la trei dumnezei. Islamul suține că Isus nu poate fi Fiul lui Dumnezeu pentru că, Dumnezeu nu se căsătorește și nu are copii. Musulmanii cred că Duhul Sâant este doar un înger.

Mai mult, relația plină de iubire a lui Dumnezeu Tatăl cu poporul Său lipsește cu desăvârșire în islam. “ Afirmația centrală a creștinismului este că Dumnezeu a vorbit”.[7]Aceasta înseamnă că există Vorbitorul (Dumnezeu Tatăl), Cuvântul vorbit (Fiul) și Translatorul Cuvântului (Duhul Sfânt).

Deși oamenii nu sunt mântuiți datorită doctrinei, învățătura despre Trinitate ne descoperă persoana lui Dumnezeu, caracterul și lucrarea Lui, și este esențială pentru relația noastră personală cu El. Concepția  greșită despre Dumnezeu este nucleul multor erezii.

Rugăciune

Doamne Dumnezeule Atotputernic, Tată, Fiu, Duh Sfânt, măreț  în glorie și etern în dragoste, te rog să deschizi ochii multor musulmani în această săptămână ca să vadă sacrificiul, puterea și înțelepciunea Ta.

Iartă-i pe musulmani pentru respingerea lui Isus Hristos, Fiul Tău, și pentru că încearcă să încadreze ca într-o cutie, în limitele propriei lor gândiri, pe Dumnezeul Etern! Fie ca ei să se supună dragostei Tale eterne și să se închine Tie în schimb- Tată, Fiu și Duh Sfânt.

Doamne Isuse, descoperă-te lor, Tu Cel care ești Una cu Tatăl și Duhul Sfânt. Tu ai spus:” Nu sunt singur, ci Tatăl, care m-a trimis, este cu mine Eu am venit de la Dumnezeu” (Ioan 8:16,42). Fie ca musulmanii să fie împăcați cu Tine la crucea de la Calvar.Eliberează-i din întunericul islamului. Fie ca inimile lor să fie atinse de dragostea Ta, o Doamne Tatăl nostru, prin grația Lui Hristos, Fiul Tău, și prin apropierea și blândețea Duhului Sfânt.

Tu ești cel Atotputernic, singurul Dumnezeu viu, Creatorul cerului și al Pământului,și Mântuitorul și Susținătorul oamenilor. Binecuvântat ești Tu pentru totdeauna. Amin.

Promisiune

Isus i-a zis: “Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât Mine. Dacă M-ați  fi cunoscut pe Mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo Îl veți cunoaște și L-ați și văzut.” ( Ioan 14:6-7)

VINERI 16 IUNIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Biserica din lumea musulmană să aibă oameni ca și Ghedeon

A început ca și un “nimeni”: a fost crescu într-o familie în care se venerau idoli (Judecatori 6:25-27), într-o națiune care s-a îndepărtat de Dumnezeul adevărat (Judecatori 6:1), si a trăit în condiții economice și sociale groaznice (Judecatori 6:2-6).

Sună ca și povestea  multor musulmani din zilele noastre? Pentru Ghedeon, Dumnezeu a intervenit în viața sa: i-a vorbit, i-a schimbat inima și l-a chemat să Îl slijească pe El. Din tânărul reticent căruia îi lipsea stima de sine, a devenit generalul de patru stele și comandantul suprem al armatelor Domnului! Victoria câștigată de el și forțele lui armate a adus eliberarea întregii națiuni (citește Judecatori 6-7).

Rugăciune

O Doamne, Tată glorios al Domnului nostru Isus ristos, te rugăm să dai bisericilor din rândurile musulmanilor lideri ca și Ghedeon: bărbați și femei care să se încreadă în Tine așa cum a facut-o Ghedeon, care să creadă promisiunile Tale, care să primească ungere și împuternicire de la Tine, să Îți asculte chemarea, să fie cu luare aminte la semnele din partea Ta și să acționeze cu curaj.

Dă liderilor bisericilor întelepciune spirituală și o bună cunoștere ca să poată crește în cunoștința Domnului. Mă rog ca ochii lor spirituali să fie luminați.  Ajută-i să cunoască speranța la care Tu Îi chemi (Efeseni 1:18).

Înconjoară-i pe din ‘nainte și pe din’napoi, protejează-i pe ei și familiile lor și binecuvintează lucrarea mâinilor lor (Iov 1:10).

Fie ca steagul lui Hristos să fie ridicat peste întreaga lume musulmană. Fie ca dreptatea lui Dumnezeu să domnească în inimile musulmanilor. Amin.

Promisiune

„Domnul este cu tine, viteazule! Du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel… oare nu te trimit Eu?” (Judecatori 6:12,14)

VINERI, 23 IUNIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm împotriva

Complexului de lăcustă

Dumnezeu a promis că va da lui Israel Țara Canaan. Așa că Moise a trimis un grup de iscoade pentru a cerceta țara, dar majoritatea s-au întors înapoi cu un raport asupra țării negativ și descurajant (Numeri 13:26-33). Ei au spus că țara iși mănâncă locuitorii și că locuitorii ei erau gigantici. Și ce e cel mai rău este că, iscoadele se vedeau ca și niște lăcuste comparativ cu giganții aceia!

Unii creștini se uită la înaintarea islamului astăzi și se simt ca și niște lăcuste pe lângă niște gigantici. Chiar șiîn Statele Unite, islamul e predat în unele școli ca și o “materie/învățătură” pe când creștinismul nu este.Populația islamică în Europa e în creștere rapidă în timp ce populația originală este în scădere periculos de vertiginoasă. Experții spun că în 50 de ani Europa va fi majoritar musulmană.

Rugăciune

Atotputernic Dumnezeu, atunci când credem Cuvântul Tău și ne luăm în serios responsabilitatea de creștini care Te mărturisesc, nu ne vedem ca și “lăcuste”; ci mai degrabă, noi suntem mai mult decât biruitori. Omenește vorbind, noi nu suntem capabili să purtăm sarcina de a provoca lumea islamului să-și părăsească întunericul și să vină la lumina lui Hristos. Dar noi nu trebuie să depindem de puterea și întelepciunea umană. Ajută-ne să avem aceeași încredere în Tine pe care David a avut-o. Fie ca să vedem gigantul ca fiind prea mare ca sa îl ratăm. Umple-ne cu puterea Duhului Tău. Fii armura noastră, scutul nostru, sabia noastră.

Ajută biserica din Europa și America să vadă influxul de musulmani ca și o oportunitate dată de sus pentru a aduce mulțimi de musulmani la Hristos Salvatorul.

Dă credincioșilor din biserica locală viziunea de a fi mesageri reali ai adevăratului Dumnezeu care să aducă musulmani în Împărăția Ta. Vindecă-ne de gândirea care ne face să credem că noi nu vom putea niciodată schimba ceva. Dă-ne zel și pasiune în timp ce răspândim Cuvântul Tău. Ajută-ne să ne supunem Marii Însărcinări de a face ucenici din toate neamurile (Matei 28:19).

Gloria, puterea și onoarea să Îți fie aduse doar Ție, Dumnezeu, Rege și Salvator. Amin

Promisiune

„El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnu.l” ( Psalmul 112:7)

VINERI, 23 IUNIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Crimele înfăptuite în numele onoarei

Mii de femei și fete sunt ucise în fiecare an în asasinatele de onoare ale islamului. Dacă o femeie sau o fată se poartă într-un mod rușinos, sau chiar dacă este victima a unui atac sexual sau viol, familia ei musulmană vede, adesea,ca responsabilitate a lor, să se descotorosească de ea. Familia crede că în acest fel , “onoarea” lor este restaurată! De obicei, un bărbat din familie are datoria de a înfăptui omorul.

Studiile arată că membrii familiei, în mod normal, nu acceptă nicio alta soluție în a “îndepărta pata de pe onoarea lor”. De obicei ei văd vărsarea de sânge ca fiind unica cale. Totuși, dacă indiscreția femeii sau fetei este ascunsă, ea poate fi tolerată. Atâta timp cât acțiunile ei nu aduc dezonoare familiei, situația este acoperită  și, de obicei, nu  necesită pedeapsa de onoare.

Rugăciune

Măreț Mesia, Tu ai murit  pe cruce pentru noi! Noi toți suntem păcătoși, căzuți și plini de imperfecțiuni. Toți am comis fapte rușinoase.

Totuși, în mila Ta, Tu ai murit pentru noi ca să ne salvezi și să  ne dai o viață nouă! Tu ai luat asupra Ta toate păcatele, rușinea și murdăria noastră! Mulțumesc. Mulțumesc pentru cruce. Mulțumesc pentru această mântuire fără plată. Ea este fără plată pentru noi, dar pe Tine Te-a costat  viața, Sângele Tău. Mulțumesc pentru îndurarea Ta.

Mă rog pentru cei care comit aceste atrocități. Oprește-i din căile lor. Cercetează-i în îndurarea, dragostea și harul Tău. Schimbă-le inima. Adu-i în împărăția Ta. Fie ca ei să se pocăiască și să își îndrepte căile. Fie ca ei să fie gata să lase totul la piciorul crucii Tale, chiar și tradițiile lor păzite cu atâta înverșunare.

Te implor, mărețu-Le Dumnezeu, Tată iubitor, să-i ajuți pe musulmanii care iși pun încrederea în Isus să înțeleagă puterea iertării și a harului Tău. Umple-i cu compasiune și dragoste. În Numele măreț al lui Hristos, Amin.

Promisiune

„Vă voi primi înapoi ca pe niște miresme cu miros plăcut, după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor, și vă voi strânge din țările în care sunteți risipiți; și voi fi sfințit de voi înaintea neamurilor.” (Ezechiel 20:41).

VINERI, 7 IULIE, 2017

Săptamâna aceasta ne rugam pentru:

Incoerența în Coran

Coranul, cartea sfantă a islamului, este o colecție de afirmații si povestiri invălmășite, aranjate întamplător. Multe din povestirile lui sunt frânte si le lipsește consistența.

Așa de frânte sunt povestirile în Coran, încât doar o singură povestire are un început clar, un cuprins și un sfârșit: povestea lui Iosif. Celelalte  povestiri iau firul poveștii de pe la mijloc, sau  altele nu sunt duse pana la capăt.[8]

Coranul admite ca uneori Satan a intervenit si i-a dat lui Mahomed “o inspirație”.[9]De asemenea afirma că Mahomed a uitat unele părți din Coran[10]. Cateva capitole încep cu cuvinte compuse din trei litere fără înțeles ca și : alr, alm, etc. Nici măcar cei mai de seamă interpreți ai Coranului nu pot găsi înțeles acestor cuvinte.

Într-un loc din Coran se afirmă că nu a intervenit nicio shimbare in textul lui,[11] și in alt loc scrie că au avut loc într-adevăr schimbări.[12]

Rugăciune

Măreț și înțelept Dumnezeu, Tu esti Sfânt. Îți înălțăm Numele și ne închinăm maiestății Tale. Tu ești Dumnezeul, Domnul, Regele și Salvatorul nostru. Mulțumim pentru adevărul Evangheliei și pentru consecvența  Cuvântului Tău.

Mă rog pentru musulmanii pe care îi cunosc, pentru musulmanii din jurul meu, și pentru musulmanii pe care i-am întâlnit recent. Cartea după care se ghidează ei este departe de a fi Cuvânul Tău cel Sfânt. Ajută-I să vadă incoerența și confuzia din cartea lor.

Descoperă-Te lor. Arată-le pe Isus în compasiunea, dragostea sacrificială și iertarea Lui. Lasă ca Cuvântul Tău să le străpungă inimile. Fie ca ei să fie condamnați de Duhul Tău și ei să se pocăiască de păcatul de a respinge pe Fiul Tău. Fie ca ei să creadă în puterea Lui de răscumpărare și să îngenuncheze înaintea Lui la cruce.

Ajută-I să crească în cunoștința despre Hristos. Sfințește-I și trimite-I înainte să proclame Vestea Bună și altor musulmani.

În Numele lui Isus. Amin.

Promisiune

„Dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu” (Ioan 11:40)

VINERI, 14 IULIE, 2017

Săptămâna acesta ne rugăm despre conceptul musulman de

Jihad

Cuvântul Arabic jihad înseamnă “luptă“. Acesta este răzoiul sfânt împotriva non-musulmanilor ca să îi supună sau să-I stârpească prin orice mijloace. Cele mai importante motive pentru jihad se găsesc în învațăturile Coranului și exemlul de viață al lui Mahomed.

Mahomed a purtat războaie, a folosit violența, a luat pradă de război de la dușmanii cuceriți,  a stabilit un stat și un guvern, a folosit sabia, a ucis oameni, și le-a promis celor carora l-au urmat câștiguri ( Sura 4:94, 48:19). În multe pasaje, Coranul spune musulmanilor să lupte împotriva non-musulmanilor. Un bine cunoscut verset în Coran spune: „O Profetule,instigă credincioșii la luptă“ (8:65).

Musulmanii cred că dacă sunt uciși în războiul sfânt le vor fi iertate păcatele și vor ajunge în paradis. Uneori cînd două grupări musulmane sunt în război una cu cealaltă, fiecare grupare o consideră  pe cealaltă o grupare infidelă  și declară războiul dintre ele război sfânt.

Rugăciune

Doamne Isuse, Cuvântul Tău ne spune că diavolul a fost un ucigaș încă de la început (Ioan 8:44). Așa că mă rog împotriva duhului de ură, violență și crimă, împotriva dușmanului care amăgește oamenii și îi face să creadă că pot câștiga viața veșnică ucigându-i pe alții. Stau împotriva dușmanului. Îl mustru în Numele lui Isus și îi declar înfrângerea.

O Dumnezeul păcii, fie ca mulți musulmani să se pocăiască și să creadă în Domul Isus Hristos. Transformă-i în vase de onoare care să proclame Vestea Bună că Isus aduce viața, iubire și pace. Fie ca viețile lor să exprime iertarea și blândețea Lui, și  fie ca ei să devină pacificatori (Psalmul 37:11, Matei 5:9).

De dragul Celui care ne-a adus pacea, Isus Hristos, Fiul Tău, Domnul nostru. Amin

Promisiune

„Hoțul vine doar ca să fure, să ucidă, și să distrugă. (Ioan 10:10)

Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele vostre.” (Romani 16:20)

VINERI, 21  IULIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Kurzi

Din vremuri străvechi, kurzii sau poporul kurd au ocupat zona de nord-est a Mesopotamiei, cunoscută ca și Kurdistan. Însă zona aceea astăzi este împărțită între Turcia, Irac, Iran și Siria.

Sunt aproximativ 30 milioane de kurzi. Majoritatea trăiesc în țările menționate mai sus, în timp ce  ceilalți sunt împrăștiați în Europa, Statele Unite și în alte părți ale lumii. Timp de mai multe decenii, ei s-au luptat să-și  unifice țara natală și să-și câștige independența și identitatea.

Majoritatea kurzilor sunt musulmani. Însă, datorită violenței brutale la care au asistat în islam, mulți kurzi au abandonat de curând islamul și au urmat alte religii, în special zoroastrianismul.

 Rugăciune

Tată Ceresc, mijlocesc pentru poporul kurd. Trimite lumina Fiului Tău, Isus Domnul nostru, să strălucească în inimile milioanelor de kurzi. Deschide-le inimile ca să-l accepte  pe Isus Hristos ca și Salvator.

O Doamne Isuse, Domnul secerișului, te rog trimite lucrători ai Evangheliei la kurzi. Cheamă mulți credincioși ca să împărtășească Vestea Bună acestor oameni. Mă rog, deasemenea pentru misionarii, pastorii și evangheliștii care slujesc acolo acum. Toarnă Duhul Tău Sfânt peste ei, și împuternicește-I să martori buni. Protejează-le familiile și încurajează-i.

Mă rog pentru frații credincioși din rândurile kurzilor, frații și surorile noastre în Hristos. Apără-I și păzește-i. Protejează-I de atacurile vrăjmașului care încearcă să pricinuiască boală, vrajbă, pierdere, păcat și suferință.

Alină suferința kurzilor. Așa cum ei îndură maltratare și persecuție din partea altor oameni și a coreligionarilor, descoperă-Te lor în compasiunea, dragostea și grija Ta.

În Numele prețios al lui Isus. Amin.

Promisiune

„Haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori” (Numeri 13:30)

VINERI, 28 IULIE, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Credincioșii izolați

Abdel-Qader a fost un conducator într-o moschee în Africa de Nord. Printre îndatoririle sale religioase se includea îndrumarea musulmanilor în rugăciune și predicarea, în fiecare vineri. Când Isus i s-a descoperit lui Abdel-Qader, el a devenit credincios al lui Isus în secret. Acum el citește cu sârguință Biblia și memorează pasaje mari din ea!

Cum poate fi el botezat, să fie părtaș la Cina Domnului și să aibă părtășie cu alți credincioși? El nu cunoaște alți credincioși în propriul său oraș.

Povestea lui Abdel-Qader se repetă mereu și mereu în țările musulmane din lume. Mulți musulmani care vin la Hristos se simt foarte singuri pentru că acolo nu există biserici sau întâlniri pe care ei să le frecventeze.

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru acești scumpi credincioși izolați.

Rugăciune

Atotputernic Dumnezeu din ceruri, Tu ne auzi rugăciunile. Binecuvântați sunt cei care își pun încrederea în Tine și Îl urmează pe Isus, Fiul Tău, în ciuda dificultăților. O, Dumnezeule, Tu ești singurul nostru adăpost adevărat, refugiu, stâncă și fortăreață. Depindem de Tine.

Îți aducem înaintea Ta pe toți cei care au părăsit islamul și sunt singuri în comunități care sunt foarte ostile lor.  Ascultă strigătul nostru, o Salvatorule Divin. Privește la ei, Doamne Dumnezeule, și fii îndurător cu ei, pentru că sunt singuri,izolați, neajutorați și vulnerabili (Psalmul 25:16).

Nimic nu e imposibil pentru Tine. Prin Duhul Tău cel Sfânt, Tu poți să aduci pe alții în acele locuri izolate ca să-și pună credința în Hristos și să devină adevărați frați și surori, familii adevărate pentru credincioșii izolați. Fie ca ei să realizeze că sunt parte a unei incredibile, mărețe, armată  universală: Biserica, Trupul lui Hristos, templul Duhului Sfânt, casa lui Dumnezeu.

Încurajează-i pe credincioșii în Hristos izolați și umple-i cu prezența Ta. Arată-le fața Ta și surâde-le.

În Numele prețios al lui Isus mă rog, Amin.

Promisiune

„El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor,El, Dumnezeu, care locuiește în locașul Lui cel sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți, El izbăvește pe prinșii de război și-i face fericiți”. (Psalmul 68:5-6)

VINERI, 4 AUGUST, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Misionari printre Musulmani

Misionarii printre musulmani plătesc un preț mare. Ei fac față multor greutăți: diferențe în cultură, obiceiuri, limbă și așa mai departe, cât și atacuri de la puterile ca țin influențe asupra sistemului Islamic.

Câmpul de seceriș în țări musulmane a atras puțini lucrători. Pentru credincioșii care se gândesc la lucrarea misionară, Islamul apare încurcat, și musulmanii par a nu răspunde. Uneori creștinii nu vor să sprijine misionari printre popoare musulmane din cauza unor idei preconcepute. Totuși, în ultimul timp aceste atitudini s-au schimbat. Biserica devine mai sensibilă la nevoile musulmanilor de a auzi Evanghelia, și mai mulîi creștini răspund la chemarea lui Dumnezeu de a-i evangheliza pe musulmani.

Rugăciune

Slăvite Dumnezeu Tatăl nostru, tu ai exemplificat misiunea pentru noi: ai trimis pe Fiul tău din cer și a venit pe pământ ca să ne răscumpere și să ne mântuiască. Inimile noastre sunt pline de recunăștință.

Mă rog pentru misionarii care au lăsat familia, siguranța și confortul vieții ca să meargă să slujească printre musulmani. Doamne Dumnezeule, Tu ești răsplata lor. Umplele viețile cu prezența Ta, și arată-le slava Ta. Împuternicește-i cu Duhul Sfânt. Fie ca ei să vorbească cu îndrăzneală și înțelepciune ca să proclame relevantul, veșnicul mesaj al Evangheliei.

Dă-le o slujire productivă și rodnică. Fie ca ei să conducă mulți musulmani la Cristos și să planteze Biserica triumfătoare în nenumărate comunități. Fă-i viteji când proclamă adevărul. O Doamne, oprește pe Satan de la a cauza boli, discordie și lipsă de unitate printre slujitorii Tăi. În rugăciune, vin împotriva atacurilor satanice asupra misionarilor printre musulmani în relațiile interpersonale, moralitate, finanțe, familie, sănătate și copii. Să nu obosească în lucrarea pe care o fac pentru Tine (Galateni 6:9).

Slava, măreția, cinstea și puterea sumt ale Tale. Amin.

Promisiune

„Nu te teme; ci vorbește și nu tăcea, căci Eu sunt cu tine; și nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să-ți facă rău: vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate.” (Fapte 18:9-10)

VINERI, 11 AUGUST, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm ca Domnul să ridice credincioși musulmani în Cristos ca și

Obadia

Numele lui Obadia înseamnă “închinător al Domnului Dumnezeu.” El conducea palatul regal, un echivalent posibil al unui prim ministru de azi. Acelea erau vremuri de rău augur. Națiunea s-a îndepărtat de tot de Dumnezeu. Împăratul și împărăteasa promovau închinarea la zei falși. Împăratul “a făcut mai multe rele decât toţi împăraţii lui Israel care fuseseră înaintea lui, ca să mânie pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.” (1Împărați 16:33).

În Ciuda tuturor acestora, Obadia nu a îngăduit ca înalta sa poziție la palatul împăratului să îl corupă. Circumstanțele grele nu i-au slăbit hotărârea de a sluji Domnului. Când împărăteasa a persecutat și omorât pe profeții lui Dumnezeu,  Obadia a luat pe 100 dintre ei, i-a ascuns, și le-a asigurat mâncare și apă (1Împărați 18:3-4). În tot acel timp, el a rămas foarte smerit (1Împărați 18:7).

Rugăciune

Tată din ceruri, binecuvântat să fie numele Tău glorios. Numai Tu ești Domnul și Stăpânul nostru. Numai Ție îi se datorează toată închinarea.

Îți aducem Ție vasta lume a islamului. Ce responsabiliate ne-ai dat nouă! Ce onoare! Ne plecăm în fața majestății Tale ca să mijlocim pentru musulmani. Numai Tu, prin puterea Duhului tău Sfânt, îi poți aduce cu milioanele în Împărăția Ta. Ne rugăm ca să fie mulți credincioși proveniți dintre musulmani atât de devotați Ție ca și Obadia.

Doamne, lasă ca și ei să experimenteze puterea vieților transformate prin Crucea lui Cristos. Prin vremuri de persecuție și încercare, ei să aibă curajul să slujească comunitatea celor credincioși. Dă-le curajul și hotărârea de a fi mereu loiali și credincioși lui Isus, și gata să practice credința lor cu un mare risc pentru statutul lor și chiar pentru viața lor.

În numele scump al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Promisiune

„El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnu.” (Psalmul 112:7)

VINERI, 18 AUGUST, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru orașul

Mecca

Mecca, locul de naștere al lui Mahomed, e cel mai sfânt oraș al Islamului. Are o populație de peste un milion de locuitori și e localizat în vestul Arabiei Saudite într-o vale seacă înconjurată de dealuri golașe. Celor care nu sunt musulmani nu li se îngăduie să intre în acest oraș.

Mecca e de asemenea locul Kaabei, cel mai sfânt altar musulman. Aceasta conține Piatra Neagră despre care urmașii islamului cred că a fost trimisă de Dumnezeu. Toți musulmanii sunt cu fața la Kaaba când se roagă. Anual, mai mult de două milioane de musulmani din toată lumea vizitează Mecca pentru hajj, pelerinajul Islamic.

Rugăciune

Dumnezeule Atotputernic, mă rog ca Mecca să strige la Tine pentru eliberare. Ajută-i poporul să-și dea seama că au nevoie de Tine. Fă să audă Cuvântul Tău predicat clar. Vin împotriva lui Satan în numele lui Isus și mă rog pentru cei din Mecca și pentru liderii lor. Izbăvește-i, O Doamne. Eliberează-i de legăturile Satanei și de lanțurile păcatului. Dă-le viață veșnică. Tu dai “ape în pustie şi râuri în locuri secetoase” (Isaia 43:20). Te rog dă-le apa vieții Meccanilor. Întoarce acel oraș în pământ sfânt unde Cristos să fie închinat și adorat.

Mă rog pentru toți musulmanii când se întorc cu fața spre Mecca și se roagă de cinci ori pe zi. Fie ca ei să se întoarcă la Isus și să-L recunoască ca singura cale de apropiere de Dumnezeu.

Mă rog pentru numărul mare de pelerini care se îmbulzește spre Mecca în această perioadă. Manifestă-ți dragostea Ta veșnică față de ei. Fie ca Cristos să se descopere lor prin semne, minuni și miracole.

Promisiune

„Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma uşile de aramă şi voi rupe zăvoarele de fier. Îţi voi da vistierii ascunse, bogăţii îngropate.” (Isaia 45:2-3).

VINERI, 25 AUGUST, 2017

Săptămâna aceasta ne rugăm în sprijinul

Marșului Ierihonului

Un adevărat dar foarte subtil și discret ”marș al Ierihonului” are loc în Mecca în jurul Kaaba, cel mai important altar musulman. Câțiva credincioși în Cristos, care au ieșit din Islam, călătoresc la Mecca în timpul sezonului hajj. Ei mărșăluiesc în jurul Kaaba și o cer pentru proclamarea Evangheliei lui Cristos.

Am un prieten, credincios în Isus, care obișnuia să călătorească săptămânal de la Jeddah la Mecca. Cel puțin în timpul unui sezon hajj el a înconjurat Kaaba, rugându-se și cerând lui Dumnezeu să-și declare slava Sa musulmanilor adunați acolo, să dea libertate Evangheliei în Mecca, și să facă încât numele lui Isus să fie predicat liber înăuntrul Kaabei.

Rugăciune

Dumnezeule Atotputernic, singurul Dumnezeu adevărat, vrednic de închinare și adorare, pășesc aici cu mare atenție. Acești frați și surori își riscă viețile ca să se roage pentru manifestarea slavei lui Cristos. Mărește-le numărul acestora. Protejează-i și înconjoară-i cu îngerii Tăi păzitori.

Răspunde rugăciunilor lor și ale multora care pledează la tronul Tău de har de zeci de ani. Deschide Mecca pentru Evanghelie; dedică Kaaba pentru predicarea Adevărului. Această cerere poate părea ca un vis imposibil, și pentru noi pare imposibil. Dar știm că pentru Tine, toate lucrurile sunt posibile.

Tată, prin puterea Ta divină, dărâmă zidurile pe care Satan le-a ridicat ca să oprească oamenii de la ascultarea Evangheliei. Ne uităm la cruce unde Isus a murit ca să ne răscumpere pe toți, inclusiv pe musulmani. Ne tragem biruința de la Calvar. Și ne odihnim la picioarele Tale în credință, cu așteptare.

Pentru slava lui Isus, Fiul Tău, Domnul nostru. Amin.

Promisiune

Iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostași (Iosua 6:2, VDC).

VINERI, 1 SEPTEMBRIE, 2017

În această săptămână ne rugăm pentru

Celebrarea Sacrificiului

În timpul acestei perioade, musulmanii din întreaga lume celebrează Id al-Adha, Sărbătoarea Sacrificiului (alte nume sunt folosite în diferite zone). Această celebrare comemorează bunăvoința lui Avram de a-și sacrifica fiul (Ismael, conform islamului) în ascultare de porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu furnizează un berbec pentru Avraam ca să îl sacrifice în schimb.

Pentru celebrare, fiecare familie sau grup de familii sacrifică un animal, în general o oaie. Oriunde musulmanii s-ar afla, fie în Mecca luând parte la hajj (pelerinaj) sau oriunde în alt loc în lume, religia lor le cere să sacrifice un animal.

Rugăciune

Milos și răscumpărător Dumnezeu, îți cer să deschizi ochii musulmanilor în timpul acestei perioade ca să vadă Mielul pe care l-ai dat ca ispășire a păcatului lumii. Fie ca ei să își deschidă inimile spre Hristos care a fost dus ca un miel la măcelărie (Isaia 53:7), care a murit pe cruce și a înviat din nou ca să ne elibereze pe noi de păcat și condamnare.

Ajută musulmanii să realizeze că Isus a chinuit, suferit și a murit pentru ei ca să poată avea bucurie, pace și viață în El.

Fie ca ei să accepte dispoziția Ta pentru a-i răscumpăra „ cu prețiosul sânge a lui Hristos, mielul fără cusur sau defect” (1 Petru 1:18-19). Lasă-i să audă plânsul Lui pe cruce declarând „ S-a terminat”. Atunci ei vor vedea cât de fără rost este să încerce să câștige favorul lui Dumnezeu prin milioanele de sacrificii a măcelului din această perioadă.

Tată plin de compasiune, decoperă musulmanilor Mielul lui Dumnezeu care acum stă deasupra tronului în cer. Atrage-i prin dragostea Ta ca să se alăture sfinților și îngerilor în cântarea corului ceresc:  „Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!” (Apocalipsa 5:12).

Promisiune

„… unde este mielul pentru arderea-de-tot?…, „Dumnezeu Însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea-de-tot.”. (Geneza 22:7-8) „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29)

VINERI, 8 SEPTEMBRIE, 2017

În această săptămână ne rugăm pentru

Refugiați

Din cauza războaielor, violenței, foametei și a persecuției etnice și religioase mai mult de 60 de milioane [13] de oameni de diverse naționalități și religii au fost strămutate. Au fost forțați să își lase casele, orașele, țările ca să devină refugiați în diferite locuri în lume.

Ei sunt confuzi, epuizați, înfometați, bolnavi și fără adăpost. Ei trăiesc în circumstanțe care sunt de multe ori neumane. Ei în general se simt trădați, jefuiți, batjocoriți și exculși.

De cele mai multe ori ei trebuie să facă față deportării din țara lor de refugiu. Nu toți refugiații sunt musulmani, dar un mare procent din ei sunt. Asia și Africa sunt țările cu cei mai mulți refugiați din lume.

Rugăciune

Doamne Isuse Tu știi cum este să fii refugiat: familia ta a trebuit să fugăca să Îți salveze viața când Împăratul Irod a vrut să te omoare.Duc înaintea Ta aceste ființe umane care au fost dezrădăcinate și și-au pierdut casele, proprietățile și posesiunile. Doamne Isuse vizitează-i în mila Ta. Fii refugiul și mângâietorul lor. Descopere-Te  ca și Salvatorul lor.

Ajută-ne pe noi, urmașii Tăi să căutăm în mod activ să îmbunătățim condiția lor fizică fără a neglija responsabilitatea noastră de a administra și nevoile lor spirituale pentru eterna bunăstare.

Dumnezeule milos, adu-mi aminte ceea ce ai spus: ai fost flămând și setos și Eu ți-am dat mâncare și de băut; ai fost un străin și Eu te-am primit; ai fost gol și Eu ți-am dat haine; ai fost bolnav și Eu am avut grijă de tine; ai fost în închisoare și Eu te-am vizitat (Matei 25:35-36).

Ajută-mă pe mine personal să fiu mâna Ta întinsă ca să slujesc refugiaților chiar dacă ei sunt în terenuri îndepărtate.

Promisiune

„Domnul ocroteşte pe cei străini, sprijină pe orfan şi pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi.” (Psalmii 146:9)

VINERI, 15 SEPTEMBRIE, 2017

În această săptămână îi cerem lui Dumnezeu să ridice multe femei în lumea musulmană ca și

Femeia Samariteancă

Oamenii din jurul nostru sunt setoși. Singura apă care îi vor statistice este cea spirituală. Într-o zi o femeie din Samaria a venit la izvor ca să tragă apă pentru gospodăria ei. Isus a fost acolo. El a vorbit cu ea și i-a oferit apa vie (citește Ioan 4). Ea a acceptat și a fost transformată. Ea atunci a adus tot satul la Isus!

Sunt multe femei ca și ea în societatea musulmană. Huda, Fadila, Wahiba, Samira, și multe altele pe care le cunosc personal și-au pus încrederea în Hristos și continuă să fie credincioase Domnului împotriva tuturor diferențelor. Ele ca femeia din Samaria, sunt foarte active în aducerea oamenilor lor înspre Împărăție.

Avem nevoie de mai multe femei ca acestea.

Rugăciune

Doamne Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul și Salvatorul, te binecuvântăm și mărim numele Tău. Tu ai onorat această femeie Samariteană și ai binecuvântat-o. Ne rugăm să vorbești multor femei musulmane în această săptămână.

Adu-le la cruce prin credința în Tine. Schimbă-le și fă-le ființe noi prin puterea Duhului Tău.Fie ca ele să găsească speranță, pace și bucurie în tine. Umple-le inima cu dragostea Ta.

După cum ai transformat femeia Samariteancă dintr-o fanatică religioasă cu argumente într-un mesager al Veștii Bune, fie ca multe femei musulmane să își pună încrederea în Tine și să devină ambasadori pentru poporul lor.

Descoperă-Te la multe femei musulmane în această săptămână așa cum ai făcut cu femeia Samariteancă. Fie ca ele să te cunoască Isuse Hristoase, Mesia, Rege și Răscumpărător!

În numele Tău măreț ne rugăm. Amin.

Promisiune

„Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii… O, de ar lăuda* oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!Căci El a potolit*setea sufletului însetat şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând.”(Apocalispa 21:6; Psalmii 107:8-9).

VINERI, 22 SEPTEMBRIE, 2017

În această săptămână ne rugăm pentru

Credincioși secreți în poziții înalte

Să deții o pozițieînaltă în guvern și să fii urmașul Dumnezeului adevărat este de multe ori dificil. Neemia și Daniel au ținut la credința lor și la poziția lor onorabil și cu succes. Obadia și-a riscat statutul și chiar și viața pentru a-și practica credința. El a fost responsabil de palatul regal sub domnia regelui Ahab si a reginei Izabela în Israel. Regele și regina au trăit într-un mod păcătos, închinându-se la dumnezei străini și persecutând pe cei care se închinau Domnului. Regina Izabela a fost hotărâtă să omoare profeții lui Dumnezeu. Obadia a fost un credincios secret,zelos care s-a închinat Lui cu credincioșie. El a luat 100 din profeții Domnului i-a ascuns în două peșteri și le-a dus mâncare și apă (1 Împărați 18:3-13).

În timp ce Pavel a fost prizonier în Roma de dragul Evangheliei, el a spus ca întrega gardă a palatului a știut că el este în închisoare pentru că a predicat pe Hristos. Deasemenea a spus că au fost credincioși în palatul regelui și le-a transmis salutări lor și credincioșilor din afară! (Filipeni 1:13; 4:22).

Astăzi există urmași a lui Isus Hristos care dețin poziții înalte în guvern și unii dintre ei sunt convertiți din  Islam.

Rugăciune

Tată din Ceruri, preamăresc numele Tău sfânt și mă bucur pentru fiecare persoană care este într-o poziție înaltă și se închină lui Hristos. Ajută pe fiecare să se sprijinească pe Tine din ce în ce mai mult. Fie ca ei să nu considere nimic prea drag de a sacrifica pentru gloria numelui Tău, nici chiar viețile lor. Fie ca ei să fie eficienți în slujba lor față de superiorii lor și de țările lor.

Umple-le mintea cu gânduri curate și inimile cu cuvinte de laudă și mulțumire lui Dumnezeu. Deschide-le gura să Îl proclame pe Hristos cu dragoste.Ajută-le să primească putere și onoare de la Tine. Mă rog ca pe oricine ar întâlni, aceștia să își dea seama că ei aparțin lui Isus (Faptele Apostolilor 4:13).

Fie ca ei niciodată să nu echivaleze succcesul cu sfințirea sau poziția cu favoarea lui Dumnezeu!

În numele lui Isus. Amin.

Promisiune

„ Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: „Nu te teme, ci vorbeşte şi nu tăcea, căciEu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă rău; vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate.” (Faptele Apostolilor 18:9-10)

VINERI, 29 SEPTEMBRIE, 2017

În această săptămână ne rugăm  pentru trezirea

Bisericii din Occident

În ultimele decenii, milioane de musulmani au migrat înspre Occident. Unii dintre ei căutând un loc de muncă alții căutând libertate și un trai mai bun și alții încă sperând să cucerească Occidentul prin convertirea occidentalilor la islam sau prin reproducere pură și creștere numerică! Eu personal consider această migrație că înseamnă că Domnul vrea să ajute biserica să câștige un număr mare de musulmani pentru Hristos pentru a-i aduce la poarta ei.

Pe de altă parte, după cum călătoresc prin diferite țări Occidentale, sunt consternată de lipsa oamenilor de informații clare în ceea ce privește islamul și musulmanii. În general un creștin credincios nu știe cum să se raporteze la musulmani sau cum să împărtășas că Evanghelia cu ei. Dacă Hristos ne-a poruncit să îi aducem pe cei pierduți, este datoria noastră să le spunem să creadă în Isus și să primească iertarea și viața veșnică prin El.

Rugăciune

Doamne Dumnezeule mare, trimite Duhul Sfânt împuternicit cu trezire către bisericile Tale din Occident. Ajută-o să își ia responsabilitatea de a aduce musulmani la Hristos. Trezește-o, O Dumnezeule, să realizeze destituirea totală a musulmanilor. Ei au nevoie de Tine. Tu ești singura lor speranță.

Cheamă conducători  care pot învăța oamenii Tăi cum pot împărtăși Evanghelia cu musulmanii. Pune-le pe inimă să ajungă la acești în milioane de musulmani în nevoie pentru care Hristos a murit. Dă putere peste pastori și credincioși ca să lase ca lumina lor să strălucească peste musulmani.

Mobiliează creștini ca să meargă în comunitățile musulmane ca să ajute să salveze pe cei pierduți și să îi salveze de la moarte. Umple copiii Tăi cu curaj ca să își deschidă gurile și să Te mărturisească. Vorbește prin ei și atrage oameni ca să creadă în Isus Hristos ca și Salvatorul lor.

În numele măreț a lui Isus. Amin.

Promisiune

„Trezeşte-te, trezeşte-te! Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare…le voi preface jalea în veselie, şi-i voi mângâia, le voi da bucurie după necazurile lor.” (Isaia 52:1; Ieremia 31:13)

VINERI, 6 OCTOMBRIE, 2017

În această săptămână ne rugăm pentru

Biblia Sharif

După 25 de ani de muncă grea, Biblia Sharif a fost publicată în limba arabă pentru musulmani. Pentru prima dată în istorie, Biblia a fost tradusă specific pentru musulmanii arabi. Le vorbește lor semnificativ și în mod natural.Este otraducere emoționantă, vibrantă care oferăSfânta Scriptură musulmanilor într-un fel în care ei să se simtă în largul lor cu cuvintele, numele, expresiile, stilul și formatul. Ei conștientizează că ce citesc este scris pentru ei.

În același timp, Biblia Sharif, traduce literalmente expresii ca și „Fiul lui Dumnezeu” (pentru Isus),” Dumnezeu este Tatăl Domnul nostru Isus Hristos”, și Dumnezeu este „Tatăl nostru ceresc.”

Răspunsul musulmanilor a fost copleșitor. De asemenea lucrători creștini eco-culturali din diferite organizații și grupuri se declară entuziasmați de primirea Bibliei Sharif.Munca este acum în desfășurare pentru a complecta Studiul Bibliei Sharif în arabă un instrument important pentru conducători și pastori pentru noii credincioși dintr-un fundal  musulman.

Rugăciune

Măreț Dumnezeu Îți mulțumesc pentru Biblie, revelația scrisă omenirii- atât de simplu și clar. Mă rog ca mulți musulmani din jurul lumii arabe să primească cu bucurie și inimi deschise. Rupe barierele pe care inamicul le-a ridicat pentru a le ține să ajungă la musulmani. Schimbă inima și atitudinea celor care caută să interzică Cuvântul Tău puternic.

Mă rog ca Tu să deschizi ușipentru o distribuție largă de Bibliii Sharif în fiecare oraș, comună, sat în Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Golful Arab. Tu ești Cel care poate săfurnizeze fonduri pentru un asemenea vis mare.

Fie ca oamenii care primesc Biblia Sharif și o citesc să fie schimbați, mângâiați și întăriți în credință lor. Duun mare rod de credincioși din fundal musulman în Împărăție. Pentru Gloria Ta, mă rog în numele lui Isus prin Duhul Tău. Amin.

Promisiune

„Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele  Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor!” (Ieremia15:16)

VINERI, 13 OCTOMBRIE, 2017

În această săptămână ne rugăm pentru

Studiul Biblic Sharif

Studiul Biblic Sharif urmărește să ajute musulmanii care vin la Hristos devenind înrădăcinați în Cuvânt. Conține articole, note, ilustrații, hărți, studii de cuvânt și multe alte studii ajutătoare. Face următoarele:

  • Furnizează informații utileculturale, istorice și geografice;
  • Prezintă note homiletice care ajută predicatorii și profesorii;
  • Provoacă cititorii cu aplicații și întrebări pentru o viață mai adâncă în Hristos;
  • Răspunde la întrebările pe care musulmanii le pun după cum sunt expuși la Cuvântul lui Dumnezeu etern.

Munca pentru Studiul Biblic Sharif a fost în desfășurare pentru mult timp și sperăm că va fi publicat în curând.

Rugăciune

Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc care de-a lungul istoriei ai vorbit de multe ori prin profeți. În sfârșit, ne-ai vorbit prin sfântul Tău Fiu Isus Hristos (Evrei 1:1) Îți mulțumim.

Cuvântul Tău este vital pentru viețile noastre ca și credincioși. Deci ne rugăm pentru pregătirea Studiului Biblic Sharif. Ajută pe toți cei care lucrează la el să fie sensibili la Duhul Tău, să trateze corect Cuvântul lui Dumnezeu și să declare adevărul Evangheliei cu integritate.

Când acest volum va fi publicat fie ca el să îi ajute pe toți cei care lucrează cu musulmanii, împuternicește-i ca să declare adevărul Tău cu putere, simplitate și claritate. Fie ca el să fie un instrument care să aducă milioane de musulmani în Împărăția Salvatorului nostru. Ajută musulmanii creștini în Hristos să înțeleagă și să prețuiască Cuvântul Tău și să găsească viață, bucurie și pace prin el. Învață-i cum să împărtășească Cuvântul Tău cu alții – „ Împărtășeste daruri de mâncare cu oameni care nu au nimic pregătit” (Neemia 8:10).

În numele lui Isus. Amin.

Promisiune

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic  pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16-17).

VINERI, 20 OCTOMBRIE, 2017

În această săptămână ne rugăm pentu

Binecuvântarea musulmanilor pe care îi întâlnim

Care este ultima binecuvântare potrivit Bibliei? Cea mai mare binecuvântare este de a-L cunoaște pe Isus Hristos ca Domn și Salvator. Ce s-ar întâmpla dacă am fi determinați să ne rugăm și să binecuvântăm fiecare musulman pe care îl vedem astăzi la fel ca și pe oricare alt om? Credem că Dumnezeu răspunde la rugăciuni; deci putem crede că mulți dintre cei pe care îi întâlnim și pentru care ne rugăm într-o zi vor veni la Hristos.Stăpânul nostru ne-a spus să binecuvântăm și nu să blestemăm. Chiar dacă nu accept comportamentul unor oameni pentru care mă rog și pe care îi binecuvintez, eu servesc ca și un vas de onoare pentru gloria Lui Hristos. Pot să nu îi cunosc  personal, dar pot să mă rog pentru ei. Chiar dacă ei aparțin unui grup care insultă, blestemă și persecută creștinii în Hristos (Luca 6:28; Romani 12:14), Isus îmi dăputere să binecuvânt.

Rugăciune

Doamne, ajută-mă să nu păcătuiesc împotriva Ta, prin a nu reuși să mă rog și a binecuvânta oamenii pe care îi întâlnesc astăzi. (1 Samuel 12:23). Fă-mă sensibil la imboldurile Duhului Tău, Doamne Dumnezeule măreț. Ajută-mă să binecuvintez musulmanii. Ma rog ca ei să Îl creadă pe El și să își predea viețile Lui. Fie ca Hristos să își facă cămin în inimile lor. Fie ca rădăcinile lor să crească adânc în dragostea Lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Ajută-i să experimenteze și să înțeleagă cât de largă, cât de lungă cât de înaltă și cât de adâncă este această dragoste. Dragă Tată, fă-i complecți cu toată plinătatea vieții și puterii care vine de la Tine (Efeseni 3:14-19).

Ne-ai chemat să fim binecuvâtați și să bineuvântăm pe alții (Genesa 12:2; Galateni 3:7-8; Efeseni 1:3). Într-o zi într-un finalîmi voi sfrârși lucrarea pe pământ și voi apărea înaintea tronului Lui Dumnezeu în Cer. Cum voi sta acolo lăudând cu alți credincioși din fiecare seminție și națiune și limbă, pot fi uimit să văd multitudinea de foști musulmani adorând pe Isus în cer! Amin.

Promisiune

„Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.” (1 Petru 3:9).

VINERI, 27 OCTOMBRIE, 2017

În această săptămână ne rugăm pentru conceptul Islamic

Mahramă pentru femei

Conform cu islamul, femeile sunt necinstite, înclinate spre tentație și sunt ele însele un mijloc de tentație pentru bărbați! Prin urmare, ele ar trebui urmărite cu atenție, acoperindu-și trupurile când sunt în public și să nu vorbească cu stăinii.

În consecință, musulmanii cred că o femeie nu ar trebui să plece din casă sau din comunitate singură.

Ea ar trebui să aibă o escortă sau un acompaniator ca să fie cu ochii pe ea. Acompaniatorul în islam este numit mahram. Într-un alt  sens, o mahramă protejează femeia de ea însăși. Normal un mahram este un părinte, frate, fiu, sau oricare alt bărbat care nu este eligibil să se căsătorească cu femeia pe care o protejează.

Acest concept, ca și alte câtevă concepte în islam, vorbesc despre un sistem religios defectuos care nu recunoaște că adevărata problemă este rădăcina păcatului din inima omului. Gardienii sistemului cred că pot controla păcatul prin restricțiile exterioare. În cazul mahramului, un bărbat însoțește o femeie ca să o supravegheze.

Rugăciune

Doamne Dumnezeule Făcătorul nostru, ne-ai creat bărbat și femeie după chipul și asemănarea Ta. Ne-ai înzestrat cu daruri minunate. Deși noi toți am căzut în păcat. Nimeni dintre noi, în afară de Hristos se poate numi drept. Nici unul dintre noi nu este superior celuilalt. Noi nu credem că femeile sunt mult mai păcătoase decât bărbații.

Mă rog ca mulți musulmani deopotrivă bărbați și femei să vină la Tine în această săptămână prin Isus Salvatorul nostru și Răscumpărătorul. Ajută-i să realizeze că toți sunt păcătoși și lipsiți de Gloria lui Dumnezeu (Romania 3:23), și doar prin harul Tău oamenii pot avea acces la Tine.

Închin această rugăciune Ție în numele prețios a lui Isus Hristos, Fiul Tău, Dumnezeul meu. Amin.

Promisiune

„Binecuvântată să fie între femei Iael, Nevasta lui Heber, Chenitul! Binecuvântată  să fie ea între femeile care locuiesc în corturi! (Judecători 5:24)

„Plecăciune ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!”…Şi Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul…Căci iată că, de acum încolo, toate neamurile îmi  vor zice fericită…” (Luca 1:28, 46, 48)

VINERI, 3 Noiembrie, 2017

În această săptămână ne rugăm ca Dumnezeu să distrugă

Întăriturile Antichrisice

Suntem înconjurați de sisteme și întărituri care luptă împotriva lui Hristos, Domnul și Regele. Există structuri și sisteme sociale, politice, economice și legale care încearcă să denigreze pe Dumnezeu. Nu suntem pentru sau împotriva unui sistem politic particular. Suntem credincioși ai Bibliei, închinători creștini; și venim din diferite căi ale  vieții cu diferite trecuturi. Căutăm slava lui Dumnezeu și numai a Lui. Ne aliniem cu Cuvântul Său.

Nu ar trebui să nutrim ură sau invidie față de nimeni. Chiar dacă ei ne sunt împotrivă, își bat joc de credință noastră, se îndoiesc de Dumnezeul nostru, Salvatorul și Regele, ei nu sunt dușmanii noștri. Adevăratul dușman este Satan care îi manipulează. Războiul nostru este împotriva lui Satan și a întăriturilor lui.

Astfel de oameni, sunt ființe sărace care au nevoie de dragostea și compasiunea noastră, și de mila și iertarea lui Dumnezeu. Noi nu depindem de metode umane sau arme materiale pentru că acest război este un război spiritual împotriva puterii satanice. Întrucât metoda noastră este rugăciunea și aceasta este totul.

Rugăciune

O Doamne, Dumnezeul nostru, fie ca Tu să fii premărit din veșnicie în veșnicii. De ce națiunile sunt înverșunate? De ce oamenii complotează în zadar? „Împăraţii pământului se răscoală şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său…” (Psalmii 2:1-2).

Ajută-ne să ne înarmăm cu armele pe care Tu ni le-ai dat în Cuvânt: mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii, scutul credinţei,coiful mântuirii şi sabia  Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. (Efeseni 6: 14-17).

„Cel ce şade în ceruri râde,Domnul Îşi bate joc de ei…pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. (Psalmii 2:4;Filipeni 2:10-11).

Mă rog în numele măreț a lui Isus. Amin.

Promisiune

„Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.” (2 Corinteni 10:4)

VINERI, 10 NOIEMBRIE, 2017

În această săptămână ne rugăm pentru

Biserica Persecutată

Această duminică este desemnată ca o zi de rugăciune pentru Biserica persecutată din întreaga lume. Creștinii sunt persecutați sever în multe părți ale lumii. Este estimat ca în timpul secolului 20 au fost mai mulți creștini martirizați decât în cele 19 secole precedente combinate. În țările musulmane cei care îl urmează pe Hristos sunt de foarte multe ori, maltratați, puși în închisoare sau omorâți.

Statul islamic nu permite libertatea religioasă. Autoritățile  politice și sociale, religioase servesc drept gardieni pentru a proteja acest sistem. Ei au un braț lung, prin guvernare și poliție, moschei și șeici, servici și familie, prieteni și vecini și așa mai departe. Sistemul Islamic persecută și elimină oamenii care părăsesc Islamul. Astăzi, un număr nespus a fraților și surorilor noastre în Hristos suferă din cauza persecuției.

Rugăciune

„În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu neamurile şi cu noroadele lui Israel” (Faptele Apostolilor 4:27), conducători și oameni de rând în ziua de astăzi ne persecută copiii.

„Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.”(Apocalipsa 12:11) Nu îi cunosc personal, dar mijlocescpentru ei.Tu ne-ai învățat să „ne purtăm unii altora poverile”, așa că doresc să stau alături de ei. Ei sunt mădulare ale Trupului lui Hristos; când un mădular suferă, tot restul trupului suferă.

Oh, Dumnezeule mare, fii cu cei care suferă coșmarul maltratării, bătăilor și abuzurilor. Aduc starea lor înaintea Ta, Tată îndurător. Întâlnește-te cu ei. Calmează durerea lor.Încurajează-le inima. Fie ca fața Ta să strălucească peste ei.

Mă rog și Îți cer să trezești Bisericile din întreaga lume să se roage pentru creștinii persecutați și să vină în ajutorul lor.Creștinii care ocupă poziții cu influență pot acționa în a le ușura durerea fraților și surorilor. Tată ajută-i să nu stea tăcuți. Mișcă-i pentru a răspunde tragediei Bisericii persecutate.

Promisiune

„ Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi. Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: ‘Iată-Mă!’ Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime şi întunericul tău va fi ca ziua n-amiaza mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.”

(Isaia 58:8-11)

VINERI, 17 NOIEMBRIE, 2017

În această săptămână ne rugăm pentru

Violența în Islam

Majoritatea musulmanilor sunt iubitori de pace. Cu toate că religia musulmană are elemente îngrozitoare de violență clădite în ea. În Coran toate referințele care vorbesc despre prietenie, toleranță și acceptarea celorlalți vin din partea celor care comandă și recomandă violența. În teologia musulmană dacă există vreo discrepanță între două versete diferite din Coran, primul este anulat de cel care a venit după el. De exemplu, „Nu există nici o constângere în religie”(2:256) a fost mai devreme și a fost anulat de „Luptați și omorâți infidelii” (9:5).

În 11 Septembrie 2011, musulmani fundamentaliști au deturnat 4 avioane. Mai mult de 3000 de oameni au murit în New York, Washington, D.C. Și Pennsylavinia. World Trade Center a fost dărâmat și parte din Pentagon, clădirea Statelor Unite de apărare a fost deteriorată.Deși oameni în Statele Unite, Europa și multe alte părți ale lumii au fost omorâți unii musulmani au dansat de bucurie și triumf.

Oricare sistem religios care aprobă violența și promovează crima și curățarea relogioasă este fundamental incapabil de cultură și nunpoate să ajute oamenii din punct de vedere spiritual.

Rugăciune

Dumnezeule măreț, Creator al omanilor după chipul și asemănarea Ta, ating acest subiect cu inima foarte încărcată. Unii oameni văd aceste acte demente de crimă ca și o datorie religioasă. Ei sunt deziluzionați și abuzați de Satan, Dușmanul lui Dumnezeu și al oamenilor.Trezește-i O Dumnezeule, și scapă-i din stânsoarea celui rău. Eliberează-i de lanțurile islamului. Nu-înlăturat să treacă în eternitate cu sânge pe mâinile lor. Schimbă-le inimile prin puterea și dragostea Ta. Fă-noi oameni prin crucea Ta. Umple-i cu dragostea Ta.

Ne rugăm pentru familiile celor omorâți sau răniți și mutilați în actele de violență în multe locuri din lume. O, Dumnezeule umple golurile din inimă a celor îndoliați cu prezența Ta.

Ajută-i să Îl primească pe Hristos în inima lor. Dă-le har să ierte pe cei care cu violență le-a indus o asemenea pierdere crudă.

În numele lui Isus care ne-a iertat și ne-a învățat cum să iertăm pe alții. Amin.

Promisiune

„Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!” (Matei 5: 5,9).

VINERI, 24 NOIEMBRIE, 2017

În această săptămână ne rugăm ca teroriștii ISIS să fie transformați în

Lei Vegetarieni

Cum un grup de lei înfometați au devenit non-carnivori și au refuzat să îl mănânce pe profetul Daniel? Citește Daniel 6. Daniel a spus că Dumnezeu a trimis îngerul Său și a închis gura leilor. Ei nu au putut să îl rănească.

Statul Islamic (ISIS) urmărește să stabilească regulile Islamului peste tot în lume. Scopul lor este să facă întreaga lume să fie sub un sigur Stat, o singură religie, o singură lege. Pentru o perioadă ei au folosit metode foarte violente: decapitarea oamenilor, arderea de vii, abuzul femeilor și copiilor. Acest fel de cruzime nu este nou.[14]

Ne rugăm pentru acei care comit astfel de atrocități să fie transformați prin puterea Duhului Sfânt în oameni docili, gentili și blânzi. Mai mult decât atât ne rugăm ca ei să devină servitori ai Cristosului milostiv și milos Domn și Salvator.

Rugăciune

Dumnezeule mare și cel mai milostiv Tată, te binecuvântăm. Ne uităm în jurul nostru și vedem că „Fiecare colț al pământului a devenit un cuib al violenței” (Psalmul 74:20). Dușmanii crucii cresc  „steagurile lor ca semn al victoriei lor” (Psalmul 74:4). Știm că Tu ești Acel care ești în control, și Tu ești drept.

Ne rugăm ca Tu safaci „…dreptate celui slab şi orfanului, dreptate nenorocitului şi săracului,

Să scapi „pe cel nevoiaş şi lipsit  izbăviţi-i din mâna celor răi.” (Psalmul 82:3-4).

Fițiun sprijin și o fortăreațăpentru cei neajutorați, slabi și abuzați. Protejați-i și îmbrățișați-i în brațele voastre pline de dragoste.

Ne rugăm pentru cei care sunt îndoliați, care au pierdut pe cineva drag și tot ceea ce avea. Ascultă și răspunde rugăciunilor lor, liniștești-i și împlinește nevoile lor.

Ne rugăm ca familiile să fie din nou reunite și că vor cunoaște mila și dragostea Ta.

Tată, du membrii ISIS la crucea lui Isus. Arată-ți dragostea și sacrificiul tău pentru ei. Transformă-i în mesagerii dragostei, dreptății și compasiunii. Amin.

Promisiune

„În El  era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.

Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.” ( Ioan 1:4-5)

VIBERI, 1 DECEMBRIE, 2017

În această săptămânaă ne rugăm despre credință  musulmanilor în

MAHOMED

În perioada aceasta musulmanii din întreaga lumesărbătoresc ziua decnaștere a lui Mahomed. Mahomed s-a născut în anul 570 îHR. în Mecca, în zilele noastre Arabia Saudită și a murit în anul 632 îHR. Mormântul lui este în orașul Medina în Nordul orașului Mecca.

La vârsta de 40 ce ani,  Mahomed începe să primească revelații din partea lui Dumnezeu. La început Mahomed a fost persecutat chiar de cei din neamul său. Dar cum a început să aibă adepți Islamul a devenit tot mai puternic, el a purtat războaie pentu a cuceri oameni pentru religia lui.

Musulmanii cred că Mohamed este ultimul și cel mai important dintre toți profeții trimiși de Dumnezeu, care a adus religia finală, islamul, și ultima revelație de la Dumnezeu pentru om, este Coranul.

Rugăciune

Doamne Isuse Cristoase, Tu ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, Cel Atotputernic și Stăpânitorul peste toată întinderea pământului. Tu ești întronat peste îngeri și tot universul. Mă rog ca Tu să-Ți arați gloria multor musulmani în această săptămână. Arată-Ți puterea. Vino să îi salvezi! Dă-le eliberare, O Dumnezeule îndurător, din a Satanei tiranie. Ajută-i să își ia angajament în loialitate și credință față de Tine, singurul Salvator adevărat. Fie ca lumina Ta să strălucească peste ei. Fie ca ei să își canalizeze o afecțiune fierbinte către Cel care a murit și a înviat pentru păcatele lor și le-a dat viață. Mă rog în mod special pentru musulmanii pe care îi cunosc – prieteni, vecini, colegi. În numele lui Isus, rupe legătura celui rău din viața lor. Du-i din întuneric înspre lumina Evangheliei.

Umple multe case cu bucurie, cântare și sărbătorirea de vieți transformate prin puterea crucii de la Calvar. Ține creștinii credincioși și adevărați Ție până la final.

Promisiune

Isus a zis, „ Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.” (Ioan 14:6)

VINERI, 8 DECEMBRIE, 2017

În această săptămână ne rugăm pentru musulmani să devină

Preoți pentru Cristos

Dumnezeu ne-a ales, pe noi credincioșii în Cristos, ca să fim preoți (Exod 19:6; 1 Petru 2:9; Apocalipsa 1:6). Un preot este un mediator care vorbește cu Dumnezeu în numele oamenilor și le aduce mesajul din partea lui Dumnezeu.

Doar imaginează-ți ce s-ar întâmpla când milioane de musulmani ar veni înaintea lui Cristos prin credință și El  și-ar îndeplini scopul Lui bun în viața lor.Ei deasemenea pot deveni preoții Lui, reprezentanți a lui Cristos caresă învețe alți oameni poruncile și principiile lui Dumnezeu.

Prin urmare, ei pot să-și reprezinte oamenii în prezența lui Dumnezeu și să intervină pentru ei.

Speranță mare? „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,…” ( Efeseni 3:20)

Rugăciune

Doamne Isuse Cristoase, Tu ești Avocatul și Mediatorul nostru în prezența lui Dumnezeu. Numele Tău Sfânt să fie binecuvântat! Ne bucurăm în Tine.Tu înțelegislăbiciunile noastre; Tu înțelegi problemele noastre. Îți mulțumesc.

Ducem înaintea Ta milioanele de musulmani care nu te cunosc. Ei nu au pe nimeni care să pledeze înaintea tronului lui Dumnezeu pentru ei. Tu Îi iubești.

Trimite Duhul Tău cel Sfânt să străbată peste pământurile musulmane pentru a-i aduce într-un număr fără precedent în Împărăție.Fă-i sarea pământului și lumină în această lume ca să aducă alți musulmani să Te cunoască. Fie ca mulți musulmani credincioși a lui Cristos să își îndeplinească responsabilitatea de preoți pentru familiile lor, prieteni,  în locul unde au fost așezați, în orașul lor.

Prin credință îi proclamăm ca „ poporul ales, o preoție împărătească, un popor sfânt, oameni care să aparțină lui Dumnezeu, ca ei să declare lauda Lui care i-a chemat din întuneric înspre minunata Lui lumină.„Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţieîmpărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şil-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întunericla lumina Sa minunată; pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare.” (1Petru 2:9-10).

Promisiune

„Dar voi vă veţi numi preoţi ai Domnului şi veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru…” (Isaia 61:6).

VINERI, 15 DECEMBRIE, 2017

În această săptămână ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ne angajăm în

Războiul spiritual

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii  şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor,întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Efeseni 6:12)

În acest război spiritual, nu folosim armament și bombe ca să omorâm și să distrugem oameni și clădiri.

Mai degrabă, armele noastre sunt credința în Dumnezeu, o complectă dependeță fată de Cuvântul Său etern,împuternicire prin Duhul  Adevărului și rugăciune și mijlocire.

Acestea sunt armele care pot distruge puterea lui Satan și să învingă toate planurile demonice împotriva Împărăției lui Dumnezeu.

Când ne rugăm, Duhul Domnului atrage oamenii spre Isus. Când ei primesc Cuvântul Lui și decid să trăiască pentru El, El îi împuternicește și îi călăuzește spre a duce o viață decentă și sfântă. În acest felfiecare suflet salvat este o lovitură pentru Satan și o victorie pentru Cristos, Regele nostru.

Rugăciune

Domnul tuturor și Stăpân peste Univers, Mesia, Rege și Salvator, Te glorificăm pe Tine. Tu singurul ești Dumnezeu. Ne rugăm ca musulmanii să vină la tine prin crucea lui Isus. Deasemenea ne rugăm pentru noi. Suntem angajați într-un război feroce și luptăm împotriva lui Satan, adversarul nostru. Ajută-ne să avem întreaga armură a lui Dumnezeu.(Efeseni 6:11-18).

Umple-ne cu tărie și curaj și întărește-i pe cei care dintre noi sunt tentați să abandoneze lupta în mijlocul ei. Ajută-ne pe toți să stăm fermi în fată celor nedrepți și să îl învingem pe Satan, lumea și firea noastră. Încununează-ne cu puritate, sfințenie și victoria care vine doar de la Tine.

Învață-ne să iubim așa cum Tu ne-ai iubit și să iertăm așa cum Tu ai iertat.

În numele celui care este deasupra oricărui nume, în numele lui Isus, Amin.

Promisiune

„Căci  armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultării lui Cristos.” (2 Corinteni 10:4-5)

VINERI, 22 DECEMBRIE 2017

În această săptămână ne rugăm pentru respingerea Islamului a

Întrupării lui Dumnezeu

Una din pietrele de temelie majore creștinismului biblic este doctrina întrupării, care este că Dumnezeu a devenit om. Aceasta este miracolul miracolelor, cel mai măreț dintre toate evenimentele. Până acum musulmanii, absolut resping această idee. Ei resping total această doctrină a divinității lui Isus Cristos.

Când creștinii declară că Cristos este Dumnezeu, musulmanii înțeleg greșit, ei crezând că creștinii se închină mai multor dumnezei. Pentru ei, Isus a fost doar un om și un profet la fel ca toți ceilalți profeți.

Mai departe, când urmașii lui Cristos spun că Isus este Fiul Lui Dumnezeu, musulmanii înțeleg greșit crezând căDumnezeu, ca și oamenii, și a avut relații cu o femeie și că acel Isus este fiul lor!

Rugăciune

Dragoste minunată! Cum a trebuit ca Dumnezeu măreț, Făcătorul Cerurilor și a pământului și Regele universului, a trebuit să vină în formă de om, servitor, să fie „ Emanuel – Dumnezeu este cu noi” ca să ne răscumpere!

Tată din Cer, dă musulmanilor o măsură specială a harului Tău să accepte adevărul minunat ca Isus Cristos este Dumnezeu devenit om. Ajută-i să realizeze că aceasta nu te degradează sau umilește; mai degrabă aceasta este vârful măreției. Este un ultim act al dragostei și compasiunii. Este un ultim grad de sacrificiu.

Doamne Isuse Cristoase, Fiul lui Dumnezeu și Domn al Domnilor, tu ești bogat, dar ai devenit sărac de dragul nostru. Fie ca acest adevăr să strălucească mai departe în sufletele multor musulmani în această săptămână. Fie ca ei să te imbrățișeze în inimile lor cu bucurie și veselie. Fie ca Fiul care S-a născut într-o iesle, Leul din Iuda să fie încoronat Rege și Stăpân peste Casa Islamului. În numele lui scump mă rog. Amin.

Promisiune

„Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl, plin de har și adevăr…Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 1:14; 3:16)

VINERI, 29 DECEMBRIE, 2017

În această săptămână ne rugăm pentru

Finalizare cu bine

Am ajuns la finalul acestuia an. Cum am folosit timpul? Ce are anul următor pregătit pentru noi? Cum se va desfășura? Unii dintre noi vom ajunge la capătul călătoriei pe acest pământ și vom fi chemați acasă. Unii, vor continua oricum să aibă obligații și responsabilități în fața lor.

Nu contează dacă terminăm călătoria noastă mai devreme sau mai târziu, avem nevoie de harul lui Dumnezeu de a face bine și terminând călătoria în închinare la tronul lui Cristos.

Rugăciune

Glorie și onoare să-Ți fie aduse Ție, Dumnezeule Măreț, Tatăl meu iubitor. Binecuvântat să fie numele Tău sfânt.Tu m-ai chemat ca să Îl urmez pe Isus ca Domnul și Salvatorul meu. Ce bucurie! Ce har și milă! Ce privilegiu să închei acest an ca și copil al Împărăției, un servitor a lui Cristos – în pace cu Dumnezeu, cu oamenii și cu conștiința mea! Tu m-ai purtat pe brațe pe tot parcursul drumului meu. Îți mulțumesc!

Când îmi voi sfârși călătoria pământeană, când timpul va veni pentru mine să îmi încetez misiunea și să merg spre veșnica odihnă, mai am doar o singură cerere: te rog, Doamne, adu milioane de oameni care încă nu te cunosc în Împărăția Ta. Prin puterea crucii, eliberează pe ceiasupriți de păcat (Luca4:18), salvează pe cei care sunt pe calea pierzării și du-i acasă pe cei ce sunt pierduți și rătăciți (Proverbe 24:11, Psalmii 82:4). Deschide-le ochii spirituali ca să îl vadă pe Isus în dragostea și compasiunea Lui. Ajută-i să își pună încrederea în Cristos Domul.

Echipează-ți Biserica și dă-i putere să vadă împlinirea planului Tău de salvare pentru toți oamenii, inclusiv al musulmanilor.

„ Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare şi tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: „Ale Celui ce şade pe scaunul de domnie şi ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!”(Apocalipsa 5:13). Amin.

Promisiune

„Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea Faţa Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău. „Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” (Psalmii 17:15; Apocalipsa 7:17)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Comandați acum

AI COMANDAT UN EXEMPLAR, RUGĂCIUNE

PENTRU MUSULMANI 2018 PENTRU PRIETENII TĂI?

Aceasta este adresa noastră: Pray4Ms@SharifBible.com

[1] Povestea lui Teddy Hodgson spusă în Un om numit Dl. Rusalii, Logos, Plainfield, NJ, 1977,

  1. 159-161.

[2] Coran 4:94; 48:19.

[3]  Tribul Quraiza

[4] ”The Telegraph”, 22 Martie, 2014

[5]Pentru mai multe detalii, vezi Fatima Memissi, În spatele vălului, Ediția Arabă, 1996, în special capitolul 8

[6]Sayyed Qutb. Obiective turistice pe drum (Cairo: Shoroq, 1991), pp.150-151

RUGĂCIUNE PENTRU MUSULMANI/UN GHID PENTRU MIJLOCIRE EFICIENTĂ      21

[7]Swiss Theologian Karl Bart, 1886-196

[8]Nabeel Qureshi, În căutarea lui Allah, Descoperirea lui Isus, Zondervan, 2014 p.177

[9]Sura 22: 52-54; 53:20

[10]Sura 87:6-8 18:24; 2:106

[11]Sura 10:64

[12]Sura 16:101-102

[13]United Nations High Commission for Refugees, reported by „The Atlantic”, June, 18, 2015

[14]Chiar însuși Mahomed a folosit metode de cruzime pentru a se răzbuna pe dușmanii lui. În timpul unor războaie, musulmanii au jupuit de vii dușmanii lor. (Bătălia lui Lepanto,1565).