2019 Prayer Guide (Romanian)

Vineri, 4 Ianuarie 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm

Acesta să fie anul când

Dumnezeu va aduce mulți musulmani la Hristos

 

Noi credem Cuvântul lui Dumnezeu. Știm că Dumnezeu este atotputernic și că poate schimba forma lumii musulmane. El este în stare să aducă musulmani la credința în Hristos, să le dea iertare păcatului, să le dea speranță și pace și să pună un cântec de laudă în gura lor. Cu ajutorul Duhului Sfânt, ne vom ruga, vom merge și vom lucra pentru a aduce mulți musulmani la Hristos în acest an.

Rugăciune

Tatăl nostru, Fântâna vieții și sursa de întregi bucurii, mă închin Ție. “Am auzit de faima Ta. Faptele Tale mă uimesc. Le faci din nou pentru noi, să le experimentăm în zilele noastre” (Habakkuk 3:2).

Vin rugător că voi conduce milioane de musulmani anul acesta la lumină, speranță și viață în Hristos. Plantează-ți Biserica triumfătoare în multe comunități islamice din întreaga lume.

Dă musulmanilor o coroană de frumusețe în loc de turbanul lor trist de cenușă. Acordă-le bucurie și fericire în locul lacrimilor și tristeții. Binecuvintează-i cu abilitatea de a lăuda în loc să crească în disperare. Ei vor fi numiți grădina lui Dumnezeu pe care a sădit-o să-Și manifeste gloria (Isaia 61: 3).

Binecuvântarea și slava, înțelepciunea și mulțumirea, cinstea și puterea aparțin Dumnezeului nostru pentru totdeauna! Amin (Apocalipsa 7:12).

Promisiune

Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns pe mine; El m-a trimis să anunț vestea cea bună săracilor, să vestesc eliberarea pentru prizonieri și să redau vederea orbilor; pentru a lăsa victimele să fie libere, pentru a proclama anul îndurării Domnului (Luca 4:18-19).

 

Vineri, 11 Ianuarie, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Împărăția lui Dumnezeu

Printre Musulmani

 

Rugăciune

Isus Hristos, Tu ești Regele Regilor și Domnul Domnilor. Tu ești “Stăpânul împăraților pământului” (Apocalipsa 1:5). Vin să mă închin și voi mijloci pentru musulmani.

Universul este Împărăția Ta; istoria este tărâmul Tău. Toate împărățiile lumii sunt sub Tine. Cu toate acestea, musulmanii au pretins unul dintre acele regate pentru ei înșiși; ei îl numesc “Casa Islamului”. Aceasta include toți musulmanii de pe planetă. Biblia este interzisă în “Casa Islamului”, iar lucrarea Duhului Sfânt în viața oamenilor este ilegală!

Cu toate acestea, pot legile opri de fapt Duhul Sfânt? Nu! Frontierele naționale nu Te pot opri, conducătorul Majestic al universului. Nici o religie, tradiție sau sistem nu Te poate împiedica să intri în inimile oamenilor și să le curățești conștiințele.

Fie ca Împărăția Ta să vină în viața musulmanilor, în case și în comunități! Ajută-i, Doamne Hristos, să-și așeze inima în Tine, Calea, Adevărul și Viața.

Mă rog ca mulți musulmani, chiar și în această săptămână, să Te recunoască drept Regele Slavei, Cel puternic în luptă, Cel care răscumpără, care dă viață nouă și care învie pe cei morți! Arată-le nevoia de iertare, mântuire, viață, libertate, bucurie, dragoste, credință, speranță, vindecare, scop, resurse și victorie. În numele Tău prețios, mă rog. Amin.

 

Pomisiune

Toți împărații se vor pleca înaintea Lui și toate neamurile Îl vor sluji…. Regelui care conduce pentru totdeauna, care nu va muri niciodată, care nu poate fi văzut, singurului Dumnezeu, să-I fie onoare și slavă pentru totdeauna și întotdeauna. Amin (Psalmul 72:11; 1Timotei 1:17).

Vineri, 18 Ianuarie, 2019

În această săptămână ne rugăm ca Hristos să fie încoronat ca

Rege peste Islam

 

Scopul principal al ISIS și al altor grupuri teroriste islamiste este stabilirea unui stat mondial, un califat musulman care să fie 100% musulman. Toți cetățenii statului islamic ar trebui să fie credincioși lui Mohamed, să urmeze preceptele Coranului și să se supună legii Sharia în toate detaliile vieții.

Cu toate acestea, noi, urmașii lui Isus, vedem lucrurile în mod diferit. Noi credem că ceea ce se îndreaptă spre ISIS și altele nu se va întâmpla. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, domnește suprem ca Împăratul împăraților și Domnul domnilor. El este Creatorul și Conducătorul întregului univers.

 

Rugăciune

Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru și Răscumpărătorul cel mai măreț și glorios, ne închinăm și Te laudăm. Tu ești Rege peste toată lumea și creația.

Îți mulțumesc pentru crucea care m-a schimbat și m-a adus la tron ​​pentru a mijloci și a Te ruga pentru cei care nu Te cunosc ca Domn și Mântuitor. Tu iubești musulmanii. Tu iubești chiar și pe cei care sunt implicați în acte teroriste, pe cei care cred că toți oamenii de pe pământ ar trebui să fie convertiți la Islam și cei care se luptă să atingă acest scop. Doamne Dumnezeule, L-ai trimis pe Isus, pe Fiul Tău, să moară pentru toți.

Descoperă-Ți dragostea față de ei. Ajută-i să-Ți dea viața și să se închine Ție. Manifestă-ți puterea veșnică în inima lor schimbată. Fie ca ei să Te încununeze ca Rege și Domn al lor. Prin credință, Dumnezeule Atotputernic, declar că toți oamenii din lumea musulmană își vor da loialitatea lui Isus și vor deveni parte a tărâmului “Împărăției lumii … Împărăția Fiului Tău drag” (Coloseni 1:12-13).

Noi ne alăturăm fiecărei făpturi din cer și de pe pământ și de sub pământ și din mare, toate creaturile din întregul univers, care Te laudă: “Binecuvântarea și onoarea, slava și puterea aparțin Celui care stă pe tron ​​și Mielului pentru totdeauna și în veci” (Apocalipsa 5:13). Amin.

Promisiune

Hristos trebuie să domnească până când Își va pune toți vrăjmașii sub picioarele Sale (1Corinteni 15:25).

 

 

 

 

 

Vineri, 25 Ianuarie, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Ziua Răsplătirii

 

Ziua răsplătirii vine pentru noi toți! Da, Dumnezeu în harul Său ne-a încredințat credincioșilor responsabilitatea de a ne ruga și de a mijloci pentru cei pierduți. Și aceasta este ceea ce facem prin puterea Duhului Său Sfânt. El ne-a poruncit să mergem în toată lumea și să facem ucenici din toate neamurile (Marcu 16:15, Matei 28:19).

În ziua răsplătirii pot fi găsit credincios. Pot să folosesc darurile, talentele și abilitățile pe care Dumnezeu mi le-a dat în cel mai bun mod posibil. Rugăciunea mea este ca în cer să fie mulțimi în jurul tronului lui Dumnezeu, dând glorie Mielului în cântece și strigăte de “Aleluia” pentru că, împreună cu alți credincioși, mi-am luat în serios responsabilitatea de a mă ruga pentru oameni și de a împărtăși Evanghelia lui Isus Hristos cu ei.

Rugăciune

Dumnezeule atotputernic, Tatăl nostru ceresc iubitor, ești vrednic să primești laude, onoare și slavă. M-ai onorat salvându-mă de păcat și m-ai adus în Împărăția Ta. Mulțumesc. Apoi m-ai onorat din nou cerându-mi să fiu reprezentantul Tău pentru a le spune oamenilor despre dragostea Ta. Sunt binecuvântat.

Mă rog să îmi umpli mintea și inima cu lumina Ta, cu compasiunea și curajul Tău, ca să pot sluji unor musulmani și să îi conduc la crucea lui Isus. Permite-mi să merg la câmpul recoltei cu credință și așteptare. Fă ca din întreaga mea ființă să se reverse recunoștință și să fiu cu bună știință pentru cei pierduți. Lasă-mi gura să spună Evanghelia musulmanilor în dragoste și cu har.

Dă-mi niște roade în această săptămână – roade care vor dura o eternitate, oameni care vor urma pe Hristos.

În ziua răsplătirii, pot fi găsit vrednic de încrederea oferită.

De dragul lui Isus, amin.

Promisiune

Răsplata voastră va fi foarte mare (Geneza 15:1). Bine, slujitor bun și credincios! Ai fost credincios cu câteva lucruri; Te voi pune în fruntea multor lucruri. Vino și împărtășește bucuria stăpânului tău! (Matei 25:21).

 

 

Vineri, 1 Februarie, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Tovarăși războinici în Rugăciune

 

Prin rugăciunea unită și perseverentă, în numele lui Isus, suntem capabili să distrugem și să demolăm fortificațiile lui Satana. Cu toate acestea, diavolul nu se oprește, urmărind moartea împărăției lui Dumnezeu, prin întuneric. El atacă și contraatacă.

Prin urmare, cei care se roagă regulat pentru musulmani trebuie să se susțină reciproc în rugăciune. Să ne înălțăm unul pe altul și rugăciunile noastre să fie inițiate și împuternicite de Duhul lui Dumnezeu. El cunoaște nevoile fraților și surorilor noastre de rugăciune și ne conduce să mijlocim unul pentru celălalt.

Rugăciune

Dumnezeule atotputernic, refugiul și protectorul nostru, scutul și fortificația noastră, Te rog să îi acoperi și să-i protejezi pe toți frații și surorile mele care se unesc în inimile lor împreună în rugăciune pentru musulmani. Înconjoară-i cu favoarea Ta ca și cu un scut (Psalmul 5:12). Protejează-i Doamne, cu mâna Ta puternică. Ajută-i să “pună întreaga armură a lui Dumnezeu” astfel încât ei să poată să stea fermi împotriva tuturor strategiilor diavolului (Efeseni 6:11).

Dă-le victoria când intră sub asaltul inamicului, care încearcă să provoace boală, luptă, pierdere, păcat, distragere și suferință. Vindecă-i pe cei care sunt bolnavi astăzi și încurajează-i pe cei care sunt căzuți. Apropie-ne mai mult de iubirea Ta iertătoare și de pacea Ta.

Învață-ne să mijlocim unii pentru alții fără a renunța. Învață-ne să rămânem fermi în credința noastră în Tine. Păstrează-ne uniți în Tine. Tu ești Regele și Domnul victorios, mai presus de toate celelalte.

Eu cer aceste lucruri de dragul sângelui lui Isus Hristos, Mielul care a fost ucis pentru noi. Amin.

Promisiune

Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și autoritatea lui Hristos. Căci acuzatorul fraților noștri, care îi acuză înaintea Dumnezeului nostru zi și noapte, a fost aruncat jos. (Apocalipsa 12:10).

 

Vineri, 8 Februarie, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm Domnului pentru

Scopul Divin în noi

Să intervină pentru musulmani

 

Dumnezeu ne-a păzit prin puterea Sa pentru încă un nou an, pentru a ne putea îndeplini scopul divin de a mijloci pentru musulmani. Da, Și-a pus mantaua de protecție peste noi pentru un scop. Rugăciunea noastră este să împlinim acest plan nobil și să-I onorăm planul pentru viața noastră.

Rugăciune

Dumnezeu Tatăl nostru, izvor al întregii vieți, lumină, credință și har, în prezența Ta există pace, nădejde și bucurie. Mă apropii de tronul Tău ​​cu recunoștință și mulțumire.

Ajută-mă să știu, să vreau și să fac voia Ta. Ajută-mă să Te vestesc tuturor pentru a împlini orice scop bun în mine. Pot continua să fac parte din planul Tău divin în timp ce mă rog pentru musulmani să vină la libertate și la viață în Hristos. Nu pot niciodată să obosesc să Te slujesc în această misiune de rugăciune.

Fă să strălucească fața Ta peste mine (Numeri 6:24-26; Psalmul 67:1). Umple-mă cu Duhul Sfânt și cu puterea Ta. Cuvântul Tău să fie hrana pe care o mănânc și aerul pe care-l respir. Sfințește-mă prin toate acestea. Păstrează-mi întreaga ființă – spiritul, sufletul și trupul – fără prihană până la venirea Domnului meu Isus Hristos (1Tesaloniceni 5:23).

Nu pot să mă tem de nimeni, cu excepția lui Dumnezeu, și nu pot căuta altceva decât slava Ta. Tu ești Stânca mea, Scutul meu, Cetatea mea, steagul meu, vindecătorul meu, Păstorul meu. Îmbracă-mă cu putere și antrenează-mă pentru luptă (Psalmul 22:33-35). Numai Tu, Dumnezeul meu, Dumnezeul păcii, poți “în curând să-l zdrobești pe Satan sub picioarele Mele” (Romani 16:20).

Slavă și cinste și laudă Ție, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Amin.

Promisiune

Știu că planurile pe care le am pentru tine … planuiesc să prosperi … plănuiesc să îți dau speranță și un viitor …. Mă vei chema și voi veni și Mă vei ruga și Te voi asculta (Ieremia 29:11-12).

 

Vineri, 15 Februarie, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru credința Islamului în

Soartă

 

Credința în soartă este unul dintre cele șase articole de credință ale Islamului. Celelalte cinci sunt credința într-un singur Dumnezeu, în cărțile revelate, în profeți, în Ziua de Apoi și în îngeri.

Potrivit Islamului, totul se întâmplă deoarece “este scris”, adică Dumnezeu a predestinat să se întâmple. Din acest motiv, omul nu are control asupra acțiunilor, viitorului sau destinului său. Dumnezeul atotputernic, omnipotent, a determinat toate acțiunile omului în avans. Deci, El este Cel care obligă oamenii să acționeze așa cum fac ei (Quran 59:23). Voința și puterea Lui nu pot fi împotrivite.

Unii teologi musulmani continuă să spună: “Adevărat, Allah a stabilit chiar porțiunea de adulter pe care omul o va îngădui și pe care trebuie să o comită în mod necesar.”

Dacă ar fi adevărat, ce bine ar face pentru a se ruga? Dacă Dumnezeu ar fi determinat deja un anumit curs pentru oameni, rugăciunile noastre ar fi inutile!

Rugăciune

Tată Ceresc și Rege al compasiunii, Te laud pentru că ești plin de bunătate și iubire. Îți aduc musulmanii în rugăciune. Ei au o credință în soartă, care este deprimantă. Ei cred că nu au libertate, deoarece faptele lor sunt controlate prin decret divin.

Descoperă musulmanilor dragostea Ta sacrificială de la cruce. Îți mulțumim pentru beneficiile crucii. Isus Hristos Domnul nostru a fost ucis și cu sângele Său a cumpărat pentru Dumnezeu persoane din orice trib și limbă și popor și națiune (Apocalipsa 5:9). Ajută-i pe musulmani să-și deschidă ochii spirituali pentru a vedea dragostea Ta și jertfa Ta pentru ei. Deschide-le inimile pentru a primi beneficiile vieții noi în Hristos: mântuire, bucurie, pace, victorie, libertate, iubire, puritate, bunătate și așa mai departe.

Tată, cer toate acestea nu în propria mea putere, ci în numele puternic al lui Isus, Fiul Tău, Domnul meu. Amin.

Promisiune

Din moment ce promisiunea de a intra în odihna Lui rămâne în continuare, să fim atenți ca niciunul dintre voi să nu fi fost găsit că nu a reușit … Mă lupt să ajung la sfârșitul cursei și să primesc premiul ceresc, pentru care Dumnezeu, prin HristosIsus, ne cheamă (Evrei 4:1; Filipeni 3:14).

 

Vineri, 22 Februarie, 2019

În această săptămână ne rugăm ca lumea tărâmului Islamului să devină

Orașul lui Dumnezeu

 

Cartea Psalmilor ne spune că orașul lui Dumnezeu este un loc sfânt, unde locuiește Cel Preaînalt. Este locul Marelui Rege, orașul Domnului Atotputernic (Psalmul 46:4; 48:1-3, 8). În cartea sa intitulată “Orașul lui Dumnezeu”, Augustin de Hippo definește acest termen ca fiind societatea în care Sfintele Scripturi guvernează legile oamenilor, iar Dumnezeu este Supremul Suveran. În lumina acestui fapt, înțelegem că orașul lui Dumnezeu este comunitatea celor răscumpărați, națiunea lui Hristos, a Bisericii, a tuturor celor care cred în Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul.

Speranța noastră în Hristos este că mulți oameni din medii islamice vor alege în curând să trăiască pentru Isus și să devină parte a orașului lui Dumnezeu.

Rugăciune

Dumnezeule atotputernic, Tatăl nostru, Tu ești în controlul tuturor popoarelor, al tuturor evenimentelor și al tuturor lucrurilor. Toate puterile sunt sub autoritatea Ta. Tu ești Dumnezeul imposibilului.

Mă rog să alungi întunericul și să aduci lumina lui Hristos în lumea islamului. Transformă jelirea lor în bucurie și disperarea lor în speranță (Isaia 61:3). Transformă moartea în viață. Multe milioane sunt pierdute. Doar Tu le poți aduce acasă la stână.

Mă rog să Te uiți la musulmanii din întreaga lume și să vezi starea lor amară departe de cruce. În multe locuri, nu există nimeni care să ajute aceste mulțimi neevanghelizate; sau, în cel mai bun caz, sunt disponibili doar câțiva lucrători ai Evangheliei pentru a împărtăși despre Hristos și despre dragostea Lui, cu ei. Doamne plin de îndurare, știm că nu este scopul Tău ca ei să piară în păcat. Salvează-i, te rog.

Ajută-ne, împreună cu biserica ta, să naștem mulți copii spirituali printre musulmani. Să înființăm o Biserică puternică în toată lumea musulmană.

Și acum, toată slava Dumnezeului nostru. Tu poți să ne ajuți să rămânem neprihăniți și să venim cu  mare bucurie în prezența Ta glorioasă și lipsită de păcat. Tu singur ești Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Da, gloria, maiestatea, puterea și autoritatea Îți aparțin, de la început, acum și pentru totdeauna. Amin (Iuda 1:24-25).

Promisiune

Veniți, voi, binecuvântați de Tatăl Meu, moșteniți Împărăția pregătită pentru voi de la crearea lumii (Matei 25:34).

Vineri, 1 Martie, 2019

În această săptămână ne rugăm pentru Biserica dintre musulmani să aibă puterea

Să arunce afară demonii În Numele lui Isus

 

Numele lui era Abdel Azim. Când eram copil, doar mă uitam la el, și mi se umplea mintea cu imagini ale omului din care Isus scos mulți demoni: el a fost dezordonat, uneori gol și bolnav și violent, în timp ce se plimba prin orașul nostru (Matei 8:28-34; Marcu 5:1-20; Luca 8:26-39). M-a înfricoșat. În cele din urmă, a înjunghiat și a ucis pe unul dintre vecinii noștri.

Musulmanii, în general, interacționează foarte mult cu lumea interlopă. Eu personal am întâlnit multe exemple de posedare demonică și de activități spirituale rele printre ei. Odată, când predicam într-o capitală islamică, la întâlnire era o tânără musulmană care avea în mod clar un spirit rău. Când eu și pastorul ne-am rugat pentru ea, demonii au fost aruncați afară și ea a fost complet schimbată. Pe măsură ce Evanghelia se răspândește printre musulmani, biserica locală are nevoie de putere divină pentru a arunca spiritete rele, în Numele puternic al lui Isus.

Rugăciune

Atotputernicule Hristos, Fiu de Dumnezeu, Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru, vino în puterea Ta și eliberează astăzi mulți musulmani din lanțurile lui Satan. Tu iubești musulmanii. Ai murit pentru a-i salva. Mă rog să-Ți împuternicești biserica și Te rog să Te grăbești să proclami Victoria Ta asupra celui rău.

Biserica din țările musulmane se confruntă cu puterile întunericului. Noi ne uităm la Tine, Doamne, și ne rugăm ca cum s-a rugat un rege din vechime: “Doamne, numai Tu poți ajuta pe cei slabi împotriva celor puternici. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, căci noi depindem de Tine și în Numele Tău am pornit împotriva acestei armate” (2Cronici 14:11).

Dă-i bisericii credința și îndrăzneala pentru a învinge spiritele rele și a le arunca din oamenii și locurile pe care le-au ocupat de mult.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru. Tu ești capabil să faci mult mai mult decât tot ceea ce cerem sau gândim, în funcție de puterea Ta de a lucra în noi. A Ta să fie slava în biserică și în Hristos Isus, în toate generațiile, pentru totdeauna și în veci. Amin (Efeseni 3:20-21).

Promisiune

Dumnezeu care dă pace va înfrânge curând pe Satan sub picioarele voastre (Romani 16:20).

 

Vineri, 8 Martie, 2019

Săptămâna aeasta ne rugăm pentru viziunea numită

Înapoi la Ierusalim

 

Biserica subterană din China este persecutată și abuzată chiar și astăzi. Cu toate acestea, are dorința de a duce Evanghelia în întreaga lume. Conducătorii acestei biserici cred că, așa cum Evanghelia a ieșit inițial din Ierusalim și a mers spre Vest și de acolo în China, acum chinezii trebuie să o ducă în Ierusalim prin Asia Centrală de-a lungul Drumului de Mătase.

Scopul lor este să aducă lui Hristos multitudini de musulmani, hinduși și budiști. Mișcarea afișează mai mult de 50 de țări din Asia și Africa ca țintă geografică pentru a planta biserici. Visul lor este să antreneze și să trimită 100.000 de misionari în restul lumii.

Rugăciune

O, Hristos, Capul Bisericii, Răscumpărătorul și Stăpânul ei, Îți mulțumim pentru curajul conducătorilor și membrilor bisericilor din China. Suntem recunoscători pentru o asemenea îndrăzneală și curaj! Mulțumesc, Doamne, că i-ai ajutat să Te vadă și să înțeleagă planurile și scopurile Tale pentru cei pierduți.

Mă rog pentru acești frați și surori curajoși și îndrăzneți; ajută-i să continue să atragă puterea și înțelepciunea de la Tine. Așa cum ei înșiși au experimentat persecuția, pot ei, la rândul lor, să fie bine pregătiți să slujească musulmanilor care vin la Hristos și suferă de persecuție.

Folosește-i ca agenți ai transformării în multe națiuni și societăți. Ajută-i să devină sensibili din punct de vedere cultural, în timp ce se deplasează de la obiceiurile familiale la domiciliu, pentru a face față unei lumi cu trăsături și tradiții culturale care le sunt ciudate. Ajută-i să se adapteze cu grație și să fie mesageri eficienți ai Regelui împăraților.

Dă-le unitate și dragoste. În Numele Tău, prin Duhul Tău, pentru gloria Ta, Amen.

Promisiune

În ziua aceea, surzii vor auzi cuvinte citite dintr-o carte, iar orbii vor vedea prin întuneric și întunericul. … Cei greșiți vor crede adevărul, iar cei care se plâng în mod constant vor accepta învățăturile (Isaia 29:18, 24).

 

Vineri, 15 Martie, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm despre

Valea Binecuvântării

 

La porunca lui Dumnezeu și fără nici o luptă, împăratul lui Israel a condus trupele sale într-o mare victorie împotriva dușmanilor lor. Au îndepărtat jafurile de animale, haine, echipamente și lucruri valoroase. Apoi s-au adunat în vale pentru a binecuvânta pe Domnul pentru ajutorul Lui. Ei au numit locul adunării lor Valea Beraca, adică Valea Binecuvântării (citește povestea din 2Cronici 20:20-26).

Să facem rugăciunea în această săptămână o întâlnire specială cu Dumnezeul Atotputernic Creatorul și Mântuitorul nostru, cerându-I să transforme societățile musulmane în Văi de binecuvântare!

Rugăciune

Sfinte, sfinte, sfinte, Doamne Dumnezeule Cel Atotputernic, în prezența Căruia îngerii își acoperă fețele și picioarele și în fața Căruia se închină, vin la Tine în numele lui Isus Hristos, Fiul tău, Domnul meu. Trimite-Ți lumina și adevărul pentru a mă călăuzi când merg în căile Tale. Dă-mi dragostea și perseverența să mijlocesc pentru oamenii care sunt departe de Tine și sunt pierduți în păcat.

Mă rog să transformi musulmanii din întreaga lume în oameni care se închină lui Hristos, oameni plini de Duhul Sfânt. Mă rog și ca liderii lor religioși și politici să devină o parte din lucrarea Ta miraculoasă. Fie ca fiecare comunitate să fie numită “Valea Binecuvântării”.

Mă rog să incluzi în Împărăția Ta convertiți musulmani din toate categoriile sociale: funcționari guvernamentali, directori de companii, oameni simpli, oameni bogați, oameni săraci, tineri și bătrâni, educați și nevdecați. Înființează-Ți Biserica printre musulmani.

Toate laudele lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în împărățiile cerești, pentru că suntem uniți cu Hristos (Efeseni 1:3). Amin.

Promisiune

Am auzit rugăciunea voastră (2Împărați 19:20).

 

Vineri, 22 Martie, 2019

În această săptămână ne rugăm pentru Musulmanii din

China

 

Există aproximativ 40-60 de milioane de musulmani în China. Intervalul este larg, deoarece nu a fost făcut un recensământ definitiv de ceva timp. Cea mai mare concentrație a populației musulmane chineze se regăsește în partea de nord-vest a țării, care frontierează republicile din Asia Centrală, toate fiind musulmane.

În timp ce China a văzut zeci de milioane de cetățeni să vină la Hristos în ultimele decenii, populația musulmană rămâne practic neatinsă de această mișcare a Duhului. Doar câțiva musulmani individuali împrăștiați și-au pus credința în Hristos. Nu există biserici cunoscute care să cuprindă credincioși din mediul musulman. Musulmanii, împreună cu tibetanii, sunt cel mai puțin populari din China.

Rugăciune

Cad în genunchi și mă rog Ție, Tată, Creator al tuturor lucrurilor din ceruri și de pe pământ. Mă rog ca din resursele Tale glorioase și nelimitate să împuternicești Biserica chineză cu putere interioară prin Duhul Tău (Efeseni 3:14-16). Noi credem că “o China creștină este gata să schimbe fața nu doar a creștinătății din lumea întreagă, ci potențial a lumii islamului”.[1]

Îți mulțumim pentru mișcarea “Înapoi la Ierusalim”[2] și viziunea lor de a merge la diferite națiuni pentru a evangheliza musulmanii. Fie ca ei să-Ți aducă și pe vecinii lor musulmani! Eliberează-Ți copiii din China de reținere și frică. Ignoră credința lor, noi știm că urmașii lui Mohamed pot fi aduși în Împărăție prin puterea Duhului Sfânt. Da, ajută credincioșii chinezi să aducă musulmani la Hristos.

Dă Bisericii chineze viziunea și capacitatea de a traduce și a publica Biblia în toate limbile pe care le vorbesc musulmanii chinezi.

Mă rog pentru muncitori. Cheamă, pregătește, unge și trimite muncitori la Uyghur, Hui, Dongxiang, Salar și Utsat. De asemenea, nu vom uita tadjicii, uzbecii, kazahii, afganii și pakistanezii printre chinezi.

Doamne, ajută musulmanii din China să vadă și să simtă diferența în viața urmașilor lui Isus. Fie ca ei să devină dornici să-L cunoască pe Hristos și să fie plini de prezența Lui. Fie ca ei să experimenteze puterea lui Isus care trăiește în ei. În Numele Tău prețios, mă rog, amin.

Promisiune

Vă voi da apă abundentă pentru a vă stinge setea și pentru a vă umezi câmpurile uscate. Și voi turna Duhul Meu și binecuvântările Mele pe copiii voștri. Ei vor prospera ca o iarbă udată, ca niște sălcii pe un mal (Isaia 44:3-4).

Vineri, 29 Martie, 2019

În această săptămână ne rugăm pentru moștenirea lui

Lilias Trotter

 

Lilias Trotter s-a născut la Londra în 1853, într-o familie bogată. Încă de tânără, Dumnezeu a chemat-o să meargă ca misionar în țări necreștine. Din cauza problemelor de sănătate, ea nu s-a calificat pentru a fi un misionar cu nici o agenție de trimitere. Deci, ea a decis să meargă ca misionar independent, folosind fondurile proprii. La vârsta de 34 de ani, ea și alte două femei au călătorit în Alger, capitala Algeriei. Își amintește: “Trei dintre noi stăteau acolo, uitîndu-ne la câmpul de luptă, niciunul dintre noi nu se potrivea să treacă la doctor [examenul medicului] pentru orice [misiune], fără să știe un suflet în loc sau o propoziție arabă sau un indiciu pentru că am început să lucrăm pe un teren neatins, știam doar că trebuie să venim. Într-adevăr, dacă Dumnezeu avea nevoie de slăbiciune, a avut-o![3]

De mai bine de 40 de ani a lucrat, a sacrificat, a învățat arabi, musulmani evanghelici, a început biserici și a devenit șeful misiunii acolo. A fost îngropată în Alger.

Rugăciune

Domnul Hristos, Rege al regilor și Domn al domnilor, ești puternic și tare, dragostea Ta este infinită. Îți mulțumesc pentru moștenirea lui Lilias Trotter și pentru mulți alții ca ea pe care i-ai chemat pentru ai trimite musulmanilor cu mesajul răscumpărării, iubirii și bucuriei. Nici un sacrificiu pe care îl facem nu se compară cu sacrificiul Tău pentru noi pe cruce.

Doamne, recolta este albă în țările musulmane, cultura este abundentă, fructul este copt, dar lucrătorii sunt puțini. Îți cerem, Domn al recoltei, să trimiți muncitori pentru a se aduna rod (Matei 9:37-38).

Chiar dacă unii oameni sunt considerați necalificați, Tu îi poți împuternici cu Duhul Sfânt, așa cum ai făcut cu Lilias. Harul Tău este suficient pentru noi; este tot ce avem nevoie. Puterea Ta funcționează cel mai bine atunci când noi suntem slabi. Ne rugăm să ridici bărbați și femei care vor merge în câmpuri neatinse, în câmpuri neevanghelizate pentru a aduce acasă snopii.

Îți mulțumim și lăudăm Numele tău glorios, știind că ne auzi rugăciunea. Amin.

Promisiune

Numele Dumnezeului lui Iacov te va proteja. El îți va trimite ajutor din sanctuarul Său și sprijin din muntele Său sfânt. El va privi cu bunăvoință toate darurile tale și va accepta toate jertfele tale. (Psalmul 20:1-3).

Vineri, 5 Aprilie, 2019

În această săptămână ne rugăm pentru presupusul  Mohamed

Călătorie pe timp de noapte

 

Muhammad, profetul islamului, a susținut că într-o noapte a călătorit pe spatele unui măgar înaripat de la moscheea din Mecca până la moscheea din Ierusalim. De acolo, el s-a înălțat la cer, unde a văzut mai mulți profeți și a avut o audiență la Dumnezeu. Apoi toți proorocii au venit la el și i-a condus în rugăciune. În cele din urmă, s-a întors la Mecca – toate în aceeași noapte (Coran 17:1).

Este interesant de observat că în acea perioadă nu existau moschei nici în Mecca, nici în Ierusalim!

Rugăciune

Dumnezeule mare în ceruri, binecuvântat să fie numele Tău sfânt. Ma închin în prezența Ta și mă închin Ție. Îți mulțumesc pentru că mi-ai încredințat sarcina de a mă ruga pentru alții. Eu aduc musulmani înaintea Ta. Mijlocesc în numele lor și Te invit să îi eliberezi.

Doamne Dumnezeule, musulmanii au stat atât de mult în întuneric și în jale. Arată-le îndurarea și harul Tău, Dumnezeule. Dă-le înțelepciune, inteligență și viziune clară pentru a înțelege că nu are rost să construiască sistemul lor de credință pe baza fabulelor și tradițiilor omenești. Salvează-i de prăbușirea unui inamic nemilos care le atrage ruina și disprețul.

Ajută-i să fugă la Isus și să trăiască în lumina Cuvântului Său. Acordă-le libertate prin crucea Calvarului. După cum s-a rugat un războinic al rugăciunii, dă-le “o dorință pentru ceea ce este adevărat, o foame pentru ceea ce este drept și o hotărâre de a refuza toți înlocuitorii, indiferent cât de atractiv este prezentat”.

În numele prețios al lui Isus. Amin.

Promisiune

Brațul puternic al Domnului a înviat în triumf. Brațul puternic drept al DOMNULUI a făcut lucruri glorioase! … Pășunile vor fi în curând verzi. Copacii vor fi din nou umpluți cu fructe îndrăznețe; smochinii și vița de vie se vor înflori încă o dată (Psalmul 118:16; Ioel 2:22).

 

 

 

Vineri, 12 Aprilie, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm așa

Orașele Musulmane Îl vor primi pe Hristos

 

Duminica viitoare, creștinătatea occidentală sărbătorește Duminica Floriilor. Ne amintim că Isus a intrat în Ierusalim triumfător, dar cu umilință; a venit pe un măgar. Mulțimile voiau să-și exprime bucuria. Au ieșit să-L primească, purtând ramuri de palmier și întinzându-și hainele pe drum. Ei și-au ridicat vocile în adorare și laudă. Acesta a fost modul în care cuceritorii și regii erau primiți acasă de la victoriile lor.

Rugăciune

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitor Majest și Atotputernic, Te-ai umilit și ai fost milostiv față de noi. Te-ai aplecat pentru a fi Răscumpărătorul nostru. Ne închinăm. Tu singur ești Dumnezeu. Tu singur ești Stăpânul nostru. Tu ești chipul vizibil al Dumnezeului invizibil. Totul a fost creat de Tine și pentru slava Ta: cetăți și națiuni, împărați și împărății, conducători și autorități. Ai fi putut intra în Ierusalim într-un car de aur împânzit cu perle și pietre prețioase, dar Tu te-ai urcat pe un măgar. Ce smerenie!

Mă rog să intri triumfător în orașe care în prezent sunt etichetate ca cetăți musulmane.

Poți să intri în inimile oamenilor și să le schimbi. Mulți musulmani Îl pot lăuda săptămâna aceasta, pe Isus Hristos, ca Eliberator, Răscumpărător și Rege veșnic. Mă rog să Îți faci simțită dragostea, compasiunea și sensibilitatea. Fie ca ei, prin mulțimi, să strige din adâncul sufletului lor: “Osana Fiului lui David! Binecuvântat este Cel care vine în Numele Domnului! … Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu Atotputernic, care a fost și este și va veni … Vrednic este Mielul, care a fost ucis, pentru a primi putere și bogăție, înțelepciune și putere, cinste, slavă și laudă!” (Matei 21:9; Apocalipsa 4:8; 5:12).

Promisiune

Fie ca neamurile să se bucure și să cânte de bucurie, pentru că Tu conduci popoarele drept și călăuzești neamurile pământului (Psalmul 67:4).

 

Vineri, 19 Aprilie, 2019

În această săptămână ne rugăm pentru respingerea musulmanilor

Crucea

 

Astăzi ne amintim de răstignirea lui Isus, singurul mijloc prin care avem viața veșnică. Islamul respinge faptul că Isus a murit pe cruce. Coranul afirmă că nu a fost niciodată răstignit, că nu a murit niciodată și că, în schimb, Dumnezeu L-a adus la viață în ceruri. Musulmanii spun că Dumnezeu nu l-ar lăsa pe Isus, bunul profet, să moară pe o cruce pentru moartea pe care o meritau alții.

Musulmanii nu văd gravitatea naturii păcătoase a omenirii, astfel încât exclud nevoia de răscumpărare. Pentru ei crucea este o nebunie (1Corinteni 1:18-25).

Rugăciune

Dumnezeule Atotputernic, iubitul nostru Tată Ceresc, noi Te recunoaștem ca pe Răscumpărătorul nostru veșnic. Noi venim cu umilință, îndurerați de iubirea Ta și de sacrificiul lui Isus la Calvar. Ce rușine și durere a suferit să ne salveze de păcat și de dispreț! Mielul lui Dumnezeu a murit pentru a ne da viață. Mulțumim.

Prietenii mei musulmani nu au înțeles că moartea lui Hristospe cruce a fost darul Tău suprem pentru oamenii păcătoși. Ajută-i să-și dea seama că sunt niște păcătoși care au nevoie de răscumpărare. Arată-le puterea crucii care ne salvează de păcat și transformă viețile noastre de la întuneric la lumină și de la împărăția lui Satana la Împărăția lui Dumnezeu.

Convinge-i de păcatul lor serios de respingere a crucii. Fie ca ei să creadă Cuvântul tău și să accepte Evanghelia. Mă rog pentru musulmani. Ajută-i să creadă că Isus a murit pentru a-i răscumpăra de păcatele lor și a înviat pentru a-i justifica. Scoate-le vălul de pe minte. Deschide-le ochii. Copleșește-le inimile cu dragostea Ta.

Toată lauda și slava să fie a Hristosului răstignit și înviat, Cel dintâi și cel din urmă, Cel viu care a murit și care trăiește în vecii vecilor. Amin.

Promisiune

Căci mesajul crucii este o prostie pură pentru cei pierduți, dar pentru noi, care suntem mântuiți, este puterea lui Dumnezeu (1Corinteni 1:18).

 

 

Vineri, 26 Aprilie, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

“Facerea de corturi”

 

Pavel era un misionar extraordinar, dar el avea și o profesie seculară. El a fost un confecționer (Faptele Apostolilor 18: 3). Ori de câte ori era necesar, era gata să lucreze cu mâinile sale pentru a se sprijini pe el însuși, precum și pe alții care lucrau în slujire cu el (Fapte 2:34; 1Corinteni 4:12). El a muncit din greu pentru a-și trăi viața, astfel încât să nu fie o povară financiară pentru ceilalți (1Tesaloniceni 2: 9; 2Tesaloniceni 3:8-9). El a vrut să fie un model și un exemplu pentru alții.

Astăzi, există mulți credincioși în Hristos care fac în mod intenționat același lucru. În timp ce lucrează în profesia proprie și în comerț, ei dau mesajul de speranță și bucurie lumii pierdute.

Rugăciune

Dumnezeule, Tatăl nostru din ceruri, slava, cinstea și măreția Îți aparțin. îți mulțumim că ne-ai chemat să Te slujim și să fim ambasadorii Tăi pentru națiuni.

Te rog să Îți manifești puterea minunată pentru aceia care poartă povara de a lucra în meseria lor pentru a se sprijini în timp ce încearcă să aducă pe cei pierduți în Împărăția Ta.

Adu-le aminte întotdeauna de cine sunt, copiii Regelui; de ceea ce sunt, salvați prin har; și unde sunt, într-o sarcină pentru Stăpân, cu scopul salvării celor pierduți și de a aduce slavă Domnului.

Dă-le rezistență și îndurare. Binecuvintează-i cu un timp de calitate în prezența Ta, împreună cu familiile lor și cu aceia pe care ei doresc să Ți-i aducă. Răsplătește munca cu roade abundente – oameni care vor auzi chemarea lui Dumnezeu și Îl vor urma pe Domnul Isus.

Noi cerem toate acestea de dragul Stăpânului și Domnului nostru, Hristos Răscumpărătorul nostru, Mântuitorul și Dumnezeu. Amin.

Promisiune

Domnul care a apărut în tufișul arzător vrea să vă dea cel mai bun lucru pe care îl poate produce țara și va fi o coroană principală pe capul lui Iosif (Deuteronom 33:16).

 

 

Vineri, 3 Mai, 2019

În această săptămână ne rugăm pentru Islam

Rapid

 

În acest sezon, musulmanii încep lunga lună numit Ramadan. Calendarul musulman se bazează pe anul lunar, care are doar 354 de zile. Deci, în fiecare an, lunga lună vine și este cu aproximativ 11 zile mai devreme decât în ​​anul precedent.

Musulmanii trec repede de la zori la apus în fiecare zi pe parcursul acestei luni. Se abțin de la alimente, de băut, de fumat, de miros de arome frumoase și de relații maritale. În fiecare zi după apus, ei rup postul, de obicei cu o sărbătoare. Ei au voie să mănânce până în zorii zilei următoare.

Potrivit islamului, luna în parcurs permite oamenilor să câștige o poziție dreaptă cu Dumnezeu și o intrare în paradis.

Unii musulmani cred că în această lună diavolul este înlănțuit și nu le poate face rău, că ușile cerului sunt deschise și ușile iadului sunt închise.

Rugăciune

Doamne Isuse, mă rog cu dragoste și compasiune în inima mea pentru musulmani în timpul acestui sezon de post.

Știi, Doamne, că majoritatea musulmanilor sunt oameni sinceri. Ei sunt serioși în ceea ce privește religia și convingerile lor. Ajută-i să-și dea seama că pentru a se apropia de Tine, ei trebuie să treacă prin Isus și sacrificiul Său la Calvar. Ei nu se pot salva de păcat “trăgându-se pe ei înșiși prin forțele lor”! Ei nu se pot îndreptăți prin îndeplinirea unor ritualuri și îndatoriri religioase.

Doamne, ajută-i să descopere că suntem mântuiți nu prin faptele neprihănirii, ci numai prin credință, prin favoarea Ta nemeritată.

Mă rog să Te descoperi musulmanilor în această lună ca Mântuitor care a făcut deja toate lucrurile. Fie ca ei să știe că pe cruce “s-a terminat”. Amin.

Promisiune

Este clar că nimeni nu poate ajunge bine cu Dumnezeu încercând să păstreze legea. Pentru că Scripturile spun: “Prin credință un om neprihănit are viață” (Galateni 3:11).

 

Vineri, 10 Mai, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Familii Musulmane Care au venit la Hristos

 

Este greu pentru noi să înțelegem poziția gravă și sensibilă a unei familii musulmane care crede în Hristos. Una dintre problemele cu care se confruntă astfel de familii este ridicarea copiilor lor în mijlocul unei societăți musulmane. De exemplu, în timp ce majoritatea adulților au capacitatea de a spune lucrurile potrivite la momentul potrivit, același lucru nu este valabil și pentru copii. Imaginați-vă dilema unui convertit musulman care îi învață pe cei de 3 ani să cânte acasă despre Isus. Când copilul își surprinde familia cântând același cântec în public, ascultătorii musulmani ofensați vor cere o explicație. Odată ce familia noastră se afla într-o plimbare lungă cu trenul într-o țară musulmană, fiul nostru de 3 ½ ani ne-a surprins stând pe scaun și predicând pe Hristos cu voce tare tuturor celor care l-au auzit! Incidentul acela nu ne-a costat viața, deoarece micuțul a predicat în limba engleză și majoritatea oamenilor nu l-au înțeles.

Părinții, precum și copiii, fie că sunt copii mici sau adolescenți, se confruntă cu dificultăți și se confruntă cu provocări în societățile islamice care se așteaptă ca toți să fie musulmani.

Rugăciune

Tatăl ceresc, Îți mulțumesc că ai adus familii musulmane întregi la mântuirea în Isus Hristos. Îți mulțumim că le-ai dat puterea de a Te urma și de-a îndrăzni să trăiască pentru Tine. Mă rog ca mâna Ta protectoare să fie pe ei, să-i conducă și să-i îndrume în tot adevărul.

Dă-le tuturor, părinți și copii deopotrivă, înțelepciune, înțelegere și curajul de a sta în picioare pentru Hristos și pentru a trăi drept.

Protejază-i, Tată, de faptele inamicului. Păzește-i, să nu se lase în rătăcire unul pe celălalt. Protejază-i de dezbinări și de divorț.

Doamne, mă rog ca viața lor de familie să fie o mărturie pentru alții, despre ceea ce Isus Hristos poate și va face atunci când o familie alege să fii Domnul ei. Pentru gloria Ta mă rog. Amin.

Promisiune

Ridică pe cei nevoiași din necaz și crește familiile ca niște turme. Cei evlavioși îl văd și se bucură, dar cei răi își închid gura (Psalmul 107:41-42).

 

Vineri, 17 Mai, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Copii Musulmani Convertiți

 

Un fenomen interesant se întâmplă: musulmanii care au venit la Hristos acum câțiva ani au copii. Deși acest lucru nu este în nici un caz nou sau fără precedent, este unic în faptul că există un număr mai mare de copii în prezent decât oricând înainte. Deși sunt crescuți în case creștine, ei trăiesc, de asemenea, în societăți musulmane și se ocupă de culturile musulmane în mod regulat.

În trecut, majoritatea musulmanilor care au venit la Hristos au fost forțați să fugă pentru viața lor sau să adopte nume “creștine” și “să dispară” în societăți non-musulmane. Astăzi, din ce în ce mai mulți dintre cei care au venit la Domnul aleg să rămână puși în locurile lor culturale originale, unde Dumnezeu i-a întâlnit pentru prima dată în Hristos. Ei stabilesc familii și, cu mare risc, continuă să-L urmeze pe Mântuitor.

Rugăciune

Dumnezeule măreț, mare în splendoare și plin de îndurare, Îți aduc fii și fiice ale convertiților musulmani. Răspunde rugăciunilor părinților să îi salveze și să îi aducă în Împărăția Ta. Dă-le viața veșnică prin credința în Hristos Isus Domnul. Fie ca nici unul dintre ei să nu-și îndurereze familia trăind o viață de răzvrătire împotriva Ta. Fie ca acei părinți evlavioși care și-au pus viața pe linie pentru Hristos, să vadă că fiii și fiicele lor devin copii ai Dumnezeului Celui viu!

Ne rugăm și pentru acei copii care sunt deja credincioși. Binecuvântează-i, Doamne. Știm că mulți dintre ei Îți stau la dispoziție la școală, la locul de muncă și în locurile publice. Umple-i pe toți cu Duhul Sfânt și pregătește-i pentru a fi slujitori ai Cuvântului Tău, oriunde s-ar afla.

În numele lui Isus, mă rog. Amin.

Promisiune

Domnul îi va binecuvânta pe cei ce se tem de El, atât înalți cât și jos. Mai mult, Domnul vă va da creșterea, atât vouă cât și copiii voștri (Psalmul 115:13-14).

Vineri, 24 Mai, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Refugiați

 

Din cauza războaielor, a violenței, a foametei și a persecuției religioase și etnice, mai mult de 65 de milioane de persoane de naționalități și religii diferite au fost strămutate. Ei au fost forțați să iasă din case, orașe și țări pentru a deveni refugiați în diferite locuri din întreaga lume. Sunt confuzi, înfricoșați, flămânzi, bolnavi și fără adăpost. Ei trăiesc în circumstanțe care sunt adesea mai puțin decât umane. În general, ei se simt trădați, jefuiți, încălcați și excluși.

De multe ori se confruntă cu deportarea din țara lor de refugiu. Deși nu toți refugiații actuali sunt musulmani, un mare procent dintre ei sunt. Asia și Africa produc cei mai mulți refugiați din lume.

Rugăciune

Doamne Isuse, Tu știi ce înseamnă să fii refugiat: familia Ta a fugit să-Ți salveze viața atunci când regele Irod a vrut să Te omoare. Îți aduc Ție aceste persoane, colegii noștri, care au fost dezrădăcinați și și-au pierdut casele, proprietatea și posesiunile. Doamne Isuse, vizitează-i în compasiunea Ta. Fii refugiu și confort. Revelează-Te lor ca Mântuitor personal.

Ajută-i pe cei care te urmează să încerce în mod activ să-și îmbunătățească condițiile fizice fără a neglija responsabilitatea noastră de a sluji nevoilor spirituale pentru bunăstarea lor eternă.

Domn plin de îndurare, îmi amintesc de ceea ce ai spus: că Ți-a fost foame și sete și Ți-am dat mâncare și băutură; erai străin și Te-am întâmpinat; erai gol și Ți-am dat haine; Ai fost bolnav și am avut grijă de Tine; ai fost în închisoare și Te-am vizitat (Matei 25:35-36).

Ajută-mă personal să am mâna Ta întinsă pentru a sluji refugiaților, chiar dacă se află în ținuturi îndepărtate. În numele Sfânt al lui Isus, mă rog. Amin.

Promisiune

Domnul privește străinul și susține orfanul și văduva (Psalmul 146:9).

 

Vineri, 31 Mai, 2019

Săptămâna aeasta ne rugăm despre

Puterea Nopții

 

A 27-a zi a lunii Ramadanului în calendarul musulman este numită “Noaptea puterii”. Aceasta comemorează noaptea pe care Mohamed a primit, în mod obișnuit, prima revelare a Coranului de la îngerul Gavril. În această noapte specială, când musulmanii sărbătoresc acest eveniment, ei se simt foarte așteptați. Mulți au nevoie de timp pentru a recita Coranul și pentru a face rugăciuni speciale. Ei cred că această noapte este mai bună decât 1000 de luni de închinare. Unii spun că văd viziuni și vise în acest timp.

În câteva zile, musulmanii își vor rupe postul de Ramadan de o lună.

Rugăciune

O sursă a tuturor binecuvântărilor, milostivirii și harului, Tatăl nostru din ceruri, Te adorăm și Te lăudăm. În timpul lui Moise, ai vorbit din ceruri și le-ai dat oamenilor Tăi reguli, porunci și instrucțiuni și învățături bune (Neemia 9:13). Și ai continuat să le trimiți profeți pentru a-i ajuta și a-i îndruma.

Cuvântul Tău ne spune că, în sfârșit, în aceste ultime zile ne-ai vorbit prin Isus Hristos, Fiul Tău (Evrei 1:2). El este Cel care a murit pe Calvar pentru a ne ierta păcatul, pentru a ne adopta în familia Ta și a deschide calea pentru noi să venim în prezența Ta sfântă. Fără cruce, nu am avea alte mijloace să Te abordăm. Mulțumim!

Făcătorul meu, Te rog să-L revelezi pe Hristos prietenilor mei musulmani. Vizitează-i în puterea Duhului Sfânt. Convinge-i de păcatul lor de a respinge pe Fiul Tău și de a-și pune credința în altcineva. Fie ca ei să realizeze că atributele lui Isus sunt adevărate, că este Domn, Mântuitor și Fiul lui Dumnezeu. Fie ca ei să-L accepte în viața lor și să se supună Lui.

O, Doamne Isuse, manifestă-Ți slava musulmanilor în acest moment când ei așteaptă visuri și viziuni. Vino la ei într-un mod supranatural și vorbește inimilor lor. Fă cunoștință cu nevoile lor și liniștește temerile lor. Descoperă-le puterea Ta mare, iubirea Ta plină de compasiune și harul Tău iertător. Schimbă-le viața. Dă-le speranță și umple-i cu Duhul Tău. Amin.

Promisiune

Când El, Duhul adevărului, vine, vă va călăuzi în tot adevărul (Ioan 16:13).

 

Vineri, 7 Iunie, 2019

În această săptămână ne rugăm ca convertiții musulmani să fie umpluți cu

Duhul Sfânt

 

Înainte de a se înălța Isus la Tatăl, El a promis că va trimite pe Duhul Sfânt ca Mângâietor și Călăuzitor care ne va împuternici să-L mărturisim pe El. Această promisiune a fost împlinită în Ziua Cincizecimii. În acest weekend vom sărbători Duminica Cincizecimii pentru a comemora darul Duhului lui Dumnezeu pentru Biserică. Numai puterea Duhului Sfânt poate atrage oameni la Hristos și le va permite credincioșilor să realizeze lucruri mari în viața de zi cu zi, în evanghelizare și în misiuni.

De-a lungul secolelor, Duhul Sfânt a folosit minuni, viziuni și vise pentru a-L descoperi la mulți musulmani în diferite părți ale lumii. Marele aflux al musulmanilor care vin la Hristos în Indonezia în anii 1960 și 1970 și în prezent în unele părți ale Africii poate fi atribuit în principal lucrării puternice a Duhului Sfânt.

Rugăciune

O, Doamne, Duhule Sfânt, vino la convertiții musulmani la Hristos și umple-i cu puterea și prezența Ta. Îi vei împlini promisiunea lui Isus despre Rusalii. Duhul Sfânt, să-i sfințească, să-i îndrume spre adevăr și să-I ajute să ducă o viață creștină victorioasă. Mediul care îi înconjoară este foarte ostil față de Evanghelie și au nevoie de plinătatea Spiritului pentru a persevera în angajamentul față de Tine.

Ajută-i să se roage pentru alții și să mijlocească pentru lumea pierdută. Împuternicește-i cu zel și putere să mărturisească despre Hristos, să răspândească Evanghelia pe tot pământul și să demonstreze maiestatea lui Dumnezeu prin semne și minuni.

Mă rog să vină timpul când “pământul va fi plin de cunoașterea slavei Domnului cum apele acoperă marea” (Habakuc 2:14).

În numele puternic al lui Isus, mă rog. Amin.

Promisiune

Eu voi turna Duhul Meu peste toți oamenii. Fiii și fiicele voastre vor profeți. Bătrânii tăi vor visa visuri, iar tinerii tăi vor vedea viziuni (Ioel 2:28).

 

Vineri, 14 Iunie, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Darurile Duhului

Pentru a funcționa în adunările Musulmanilor

 

La cruce, Isus a triumfat peste Satana. Hristos a murit pentru a ne mântui, apoi a înviat și S-a înălțat la cer. De acolo a trimis Duhul Sfânt, Mângâietorul, Bisericii Sale (Fapte 2). Prin Duhul, Isus ne oferă multe daruri (Efeseni 4:8). Acestea fac parte din binecuvântările glorioase pe care ni le pune la dispoziție pentru a sluji, a construi Biserica, trupul lui Hristos, pentru a fi tari și maturi și pentru a ajunge la măsura completă a vieții spirituale pe care El a rânduit-o pentru noi (Efeseni 4:12-13) .

Avem credință în Dumnezeu că Biserica Sa printre musulmani va fi sarea pământului, lumina lumii și o cetate pe un munte (Matei 5:13-14). Fie că este o biserică în secret sau publică, dacă adunarea are doi sau trei credincioși sau sute și mii, Dumnezeu o va dota cu darurile Duhului. Și aceasta este rugăciunea noastră în această săptămână (citiți 1Corinteni 12-14).

Rugăciune

Dumnezeule atotputernic, desenează-ți pe musulmani; manifestă-Ți dragostea Ta adâncă, sacrificială și puterea mare. Ajută-mă să mă rog pentru ei conform voinței Tale.

Numele Tău este sfânt. Tu faci lucruri minunate; mila Ta este din generație în generație față de cei care se tem de Tine. Manifestă-Ți puterea brațului Tău … Umple-i pe cei flămânzi cu lucruri bune (Luca 1:49-53). Mă rog să pui în inima a milioane de musulmani o foame și o sete să Te caute, să își deschidă sufletele pentru Hristos Domnul și să primească comorile pe care le ai pentru ei. Umple-i cu Duhul Sfânt. Dă-le manifestări puternice și lucrări ale Duhului.

Fie ca gloria Ta mare să se manifeste în biserici formate din musulmani care au fost eliberați de islam prin puterea lui Isus.

Slava, splendoarea, măreția și puterea Îți aparțin, dragă Tată. Eu cer toate astea, nu în autoritatea mea; Nu am. În schimb, vin înaintea Ta în autoritatea lui Isus, Fiul vostru, care îmi dă acces la tronul Tău prin crucea Lui. Amin.

Promisiune

Pentru fiecare, manifestarea Duhului este dată pentru binele comun (1Corinteni 12:7).

 

Vineri, 21 Iunie, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Viziunea pentru Biserică

Cu privire la Musulmani

 

Viziunea își are originea în credință. Prin credință vedem ce nu există, dar poate exista. Un vis poate fi realizat prin credință.

Deși observăm o mare recoltă în activitatea misiunilor, Biserica are nevoie de o nouă viziune în ceea ce privește islamul și lumea musulmană. Strategiile noastre, marile noastre instrumente misionare și metodele noastre inteligente nu vor fi suficiente. Ele nu pot înlocui niciodată că au o viziune din cer! Nimic nu poate înlocui o viziune dată de Dumnezeu care să aducă musulmanilor Împărăția.

Trebuie să ne deschidem ochii spirituali. Avem nevoie de o nouă revelație de la Dumnezeu cu privire la dorința sa față de musulmani și la ceea ce dorește ca noi să facem pentru a salva pierzarea și îngrijirea morților.

Rugăciune

Dumnezeule Cel mai înalt, Tatăl nostru ceresc, ascute percepția spirituală a Bisericii Tale. Deschide-ne ochii pentru a vedea ce nu văd ceilalți: că musulmanii vin și vor veni la Isus prin credință. Fie ca Biserica să surprindă o viziune a lucrurilor pe care le-ai avut la dispoziție pentru musulmani. Ajută-ne să vedem câmpurile așa cum le vezi Tu, coapte și albe și gata pentru recoltare. Duhul Sfânt să vină peste noi cu putere. Fie ca tinerii noștri să vadă viziuni, iar bătrânii să aibă vise – visuri și viziuni centrate pe Hristos (Faptele Apostolilor 2:17).

Dumnezeule atotputernic, trezește Biserica din somnul ei pentru a merge mai departe și a pretinde terenurile pe care i le-ai promis! Poate să Te onoreze luând în posesie această ultimă frontieră în misiuni. Îți cerem să ne binecuvântezi, permițându-ne să fim parte din marea adunare a sufletelor prețioase în Împărăția lui Hristos. Fie ca musulmanii să vină la Tine cu milioanele și să cânte laude lui Isus Răscumpărătorul, Mântuitorul și Regele victorios!

În Numele Lui, prin Duhul vostru, mă rog pentru slava Ta. Amin.

Promisiune

DOMNUL își mărturisește intențiile față de cei care se tem de el; legământul Său este pentru instruirea lor (Psalmul 25:14).

 

Vineri, 28 Iunie, 2019

În această săptămână ne rugăm pentru ca credincioșii să

Trăiască prin Duhul

 

Numai Duhul lui Dumnezeu viu poate permite musulmanilor care își pun credința în Hristos să trăiască o viață victorioasă. Această dependență de Duhul Sfânt este total nouă pentru oamenii care și-au petrecut toată viața încercând să se conformeze legii, care în acest caz este legea islamică. Islamul, prin reguli și legi, reglementează detaliile vieții de zi cu zi, de la modul de a se ruga, până la a mânca și chiar a merge la toaletă. Există, de asemenea, reguli care reglementează relațiile maritale.

Rugăciune

Dumnezeule Atotputernic, Tu care eliberezi oamenii de păcat și de sclavie față de lege, Îți dau slavă pentru dragostea și compasiunea Ta. Tu știi, Doamne, că oamenii nu ar fi în stare să Îți facă plăcere urmând regulile și regulamentele. Deci, eliberează credincioșii de toate acestea prin moartea lui Hristos pe cruce. Ce bucurie este să trăiesc pentru Tine! Este o viață biruitoare prin puterea Duhului Sfânt.

Mă rog ca musulmanii să se întoarcă la Tine, fântâna apei dătătoare de viață. Să îi satisfaci pe cei însetați, să îi umpli pe cei flămânzi cu lucruri bune. Rupe lanțurile de înrobire, sparge porți de bronz, taie barele de fier (Ieremia 2:13; Psalmul 107:9, 14, 16).

Mă rog pentru musulmani care Ți-au dat viața prin Hristos, Fiul tău. În trecut, au încercat să Îți fie pe plac făcând fapte bune, respectând preceptele religioase și împlinind poruncile. Dar acum, ajută-i să trăiască în Duhul și să depindă de Tine pentru victorie, mai degrabă decât de “faptele firii pământești.” Ei trăiesc prin credință în Fiul lui Dumnezeu, care i-a iubit și Și-a dat viața pentru ei (Galateni 2:20).

Ajută-i să se țină de Hristos, care i-a eliberat. Fie ca ei să rămână puternici în acea libertate și să nu mai devină sclavi ai legii (Galateni 5:1). În Numele prețios al Celui care a murit pentru noi. Amin.

Promisiune

Trăiți prin Duhul și nu veți satisface dorințele naturii păcătoase …. Dacă sunteți conduși de Duhul, nu sunteți sub lege (Galateni 5:16, 18).

 

Vineri, 5 Iulie, 2019

Săptămâna asta ne rugăm pentru

Piatra neagră

În Mecca

 

Încorporat în zidul de Est din Kaaba în Mecca se află o piatră neagră, dimensiunea căreia este de aproximativ 25 cm lățime și 30 cm înălțime într-o ramă de argint. Această piatră neagră căreia i s-au închinat cei din Mecca foarte mute generații. Musulmanii cred că este trimisă din Rai. Este foarte posibil un meteorit. În unele culture, închinarea la meteoriți nu este obișnuită. Se pare că și efesenii în timpul lui Pavel, de asemenea credeau că un meteorit (zeița Artemis) este venit din Rai (Fapte 19:23-36).

Când Mohamed a cucerit Mecca și a preluat Kaaba, el a distrus toate pietrele și zeii cărora compatrioții lui li s-au închinat de secole, exceptând Piatra Neagră, pe care a păstrat-o.

Musulmanii cred că atunci când Piatra Neagră a coborât din Rai a fost albă, dar în timp, a devenit neagră datorită faptului că a absorbit păcatele pelerinilor care au atins-o. Actualmente, această schimbare a fost conatatată la alți metoriți, care sunt albi, dar își schimbă culoarea în timp, pe măsură ce se oxidează.

Astăzi, pelerinii musulmani merg prin Kaaba, și încearcă să atingă sau să sărute Piatra Neagră, dacă au ocazia să se apropie să se apropie de ea. Această venerație aduce închinare.

Rugăciune

Doamne Sfinte, Singurul vrednic de închinare și adorare, musulmanii refuză să asculte de Cuvântul Tău; ei fiind încăpăținați urmează propriile lor idei și încearcă să atingă o piatră, pentru a primi iertarea păcatelor! Ei nu au acceptat calea lui Dumnezeu să primească iertarea Lui, și încearcă să își construiască calea lor proprie pentru a o primi (Romani 10:3; Ieremia 13:10).

Strig căte Tine; toarnă mila Ta peste ei săptămâna asta. Iartă-i pentru acest păcat atroce, și ajută-i să înțeleagă că ei pot primi iertare doar prin crucea Fiului Tău. Da, doar prin prețiosul sânge al lui Hristos, Mielul fără cusur, sau defect, noi suntem salvați (1Petru 1:18-20).

Iartă-i pe musulmani pentru respingerea Pietrei din capul unghiului, Isus Hristos (Efeseni 2:20), și credința într-o piatră neagră și fără viață. Pentru ei, Isus este…o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire” (Isaia 8:14), în timp ce ei își construiesc speranța pe o legendă.

Fă ca ei să vină la Isus să primească iertare, vindecare și împlinire. Fă ca ei să își seteze privirea doar pe El, sursa și scopul credinței noastre (Evrei 12:2). Fă ca ei să devină pietre vii în familia frumoasă a credincioșilor. În numele prețios al lui Hristos. Amin.

Promisiune

Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat (1Ioan 1:7).                                                                                                                                

 

 

Vineri, 12 Iulie, 2019

Săptămâna asta ne rugăm pentru

Băncile Islamice

 

Băncile Islamice fac afaceri potrivit cu modelul legii islamice (Sharia). Acea lege nu permite pentru nici un fel de interes împrumuturile. Mai departe, investițiile doar în bunuri considerate premise de către Islam (halal). De exemplu, ei nu pot investi în alcool, sau carne de porc, sau jocuri de noroc.

Băncile islamice au același obiectiv ca oricare altă bancă: vor să facă profit. Deci, cum fac asta? Ei schimbă cuvinte folosite în industria financiară cu scopul de a evita prohibiția religioasă! În consecință, în loc să împrumute bani și să ia dobândă din aceștia, ei “închiriază” banii, și colectează “chirie

”! În loc să colecteze dobândă pentru achiziții de pe cardul de credit, ei colectează “pedepse” pentru neplata imediată a întregii sume!

Când plănuiești să cumperi o casă, ai nevoie de un credit ipotecar. Dacă te duci la o bancă islamică, banca cumpără casa de la proprietar și se întoarce și ți-o vinde cu profit. Apoi, ei te lasă să o plătești în rate lunare!

Fiecare bancă islamică are un bord de musulmani școlari ca să se asigure că tranzacțiile sunt în conformitate cu regulile din legea relogioasă.

Rugăciune

O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât* de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese** sunt căile Lui! (Romani 11:33).

Ție îți pasă de toți oamenii, toate neamurile și națiunile. Tu știi creșterea creșterea exponențială a industriei financiare Islamice din jurul lumii. Tu, de asemenea știi că credințele fundamentaliste fanatice au inițiat băncile astea și că veniturile incredibile din petrol au asigurat și amplificat succesul lor.

Mă rog pentru proprietarii acestor bănci, pentru angajații și muncitorii, pentru acționarii, investitorii și debitorii. Binecuvântează-i conducându-i la cunoștința de Hristos Domnul și Răscumpărătorul întregii omeniri. Fă-i să marturisească pe Isus ca Domn si Rege al lor. Ajută-i să-și dedice viețile și talentele scopului Evangheliei a dragostei și harului.

Mă rog pentru școlarii bordurilor Sharia a acestor bănci. Adu-i la Calvar să Îl vadă pe Isus care S-a dat pe El însuși să salveze oamenii de la păcat. În numele Lui mă rog. Amin.

Promisiune

Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale (Proverbe 3

:7-8).

Vineri, 19 Iulie, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Sistemul Islamic

 

Islamul pretinde că este revelația finală și completă de la Dumnezeu la om. El menține că Coranul vine să abroge și să anuleze orice carte divină ce o precede. Muslmanii cred că Mohamed a fost ultimul mesager al lui Dumnezeu.

Islamul vede Biserica Creștină ca un afront al sistemului său și evanghelizarea creștină ca un complot fanatic împotriva progresului Islamului de a converti lumea la religia lui Mohamed.

Rugăciune

Doamne atotputernic, Tu iubești musulmanii și Îți pasă de ei. De aceea mă rog pentru sistemul islamic să se deschidă la acceptarea lui Hristos, la speranța oamenilor și la singurul Salvator și Domn. În numele lui Isus, leg orice putere satanică ce ține acest sistem și îi împiedică pe oameni de la acceptarea lui Hristos ca singurul Răscumpărător de la păcat.

Mă rog pentru gardienii sistemului islamic și pentru continuatorii săi: guvernul și agențiile private în slujba suportării și promovării religiei, asociații islamici, agentțiile misionare, înzestrații religioși și ierarhiile diferite. Fă ca mulți reprezentanți ai acestor agenții să creadă în Domnul Isus Hristos și să Îl ia ca adăpost și refugiu al lor.

Promisiune

Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos (2Corinteni 10:4-5).

 

Vineri, 26 Iulie 2019

Săptămâna asta ne rugăm pentru

Bucuria închinării lui Hristos

 

Nimic nu se compară cu bucuria din prezența lui Hristos, când ne închinăm și ne rugăm Lui. Lauda ne aduce mai aproape de Dumnezeu. Ne ridică la nivele mai înalte de comuniune cu Creatorul și Salvatorul nostru. Când Îl lăudăm, noi intrăm într-o experiență mai adâncă cu El. Când îl lăudăm pe Dumnezeu, ceilalți sunt atrași la Hristos. Lauda este un accelerator ce deschide calea spre miracole.

Rugăciune

Mă rog pentru prietenii mei musulmani să experimenteze bucuria inexpresibilă și glorioasă și pacea care vine prin credința în Hristos. Doamne, fă un miracol printre musulmani săptămâna asta. Deschide-le inimile să laude Mielul ce a fost înjunghiat pentru păcatele lumii și care acum stă lângă tronul maiestății infinite. Toarnă Duhul Tău peste ei ca să se închine Singurului vrednic de de adorare, adevăratul Dumnezeu, Creatorul și Salvatorul nostru.

Rege binecuvântat, ajută-i pe musulmani să vadă fața lui Isus Hristos. Fă-i să continue în închinare și laudă, dându-i Lui glorie, onoare și putere. Fă ca o nouă realizare a dragostei Tale pentru ei să intre în inimile lor. Fă-i să experimenteze bucuria sfântă a prezenței Tale. Fă ca bucuria Ta să le umple inimile. Fă ca gurile lor să fie pline de laudă și limbile lor să strige gloria lui Hristos.

Promisiune

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Lui! El îţi iartă toate nelegiuirile, îţi vindecă toate bolile, îţi răscumpără viaţa din groapă, te învăluie cu îndurare şi milă, îţi satură de bunătăţi dorinţele şi astfel te face să întinereşti ca vulturul (Psalmul 103:1-5).

 

Vineri, 2 August, 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru credincioase musulmane ca

Abigail

 

Naabal, un om bogat, dar prostuț, a avut o soție înțeleaptă și spirituală numită Abigail. Când David i-a trimis lui Naabal salutări și a cerut ajutor de la el, Naabal l-a insultat pe mesagerul lui David și l-a trimis cu mâna goală. Un servitor i-a spul lui Abigail despre cele întâmplate. El știa că David va fi nervos, și a sfătuit-o pe Abigail să facă ceva, pentru a preveni un eventual dezastru. Abigail nu a pierdut timpul. Ea a luat cadouri generoase pentru David, și s-a întâlnit cu David, oprindu-l din a se răzbuna pe Naabal și pe întreaga casă. Eforturile ei curajoase au oprit o calamitate. (Citește povestea în 1Samuel 25.)

Sunt multe femei în familii musulmane ce L-au primit pe Hristos în mod discret și trăiesc pentru El prin credință. Unele le-au spus soților și familiei despre credința în Hristos. Noi trebuie să ne rugăm pentru ele și să Îl rugăm pe Dumnezeu să ridice și să protejeze astfel de femei înțelepte.

Rugăciune

Dumnezeule glorios și atotputernic, Creatorul și Răscumpărătorul nostru, noi Te rugăm să ridici mii de femei ca Abigail în lumea musulmană. Prin puterea Duhului Tău, fă multe femei să își pună credința în Hristos Salvatorul.

Dă-le un duh de înțelepciune și revelație, să Te cunoască mai bine. Inundă-le inimile cu lumina lui Hristos, ca să înțeleagă speranța sigură ce o dai copiilor Tăi. Fă să realizeze că sunt fiicele Tale prețioase, ca Tu ești mândru de ele.

Învață-le povețile Tale, ca să poată crește familii cu frică de Dumnezeu și iubire de Hristos, și să trăiască pentru El.

Transformă-le în mijlocitori care să triumfe în rugăciune în folosul soților lor, copiilor și familiilor.

În numele prețios al lui Hrisos, Domnul nostru ce a înviat dinte morți, și stă pe tron deasupra tuturor autorităților și guvernelor, toată puterea și domnia, și orice titlu de suveranitate ce poruncește loialitate, nu doar în această generație, ci și în generașiile ce vor veni (Efeseni 1:21). Amin.

Promisiune

Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea… Suie-te în pace acasă; vezi că ţi-am ascultat glasul şi te-am primit bine (1Samuel 25:32, 35)

 

Vineri, 9 August, 2019

Săptămâna asta ne rugăm pentru

Sărbătoarea Sacrificiului

 

În timpul sezonului, musulmanii din toată lumea sărbătoresc Id al-Adha, Ospățul Sacrificiului (alte nume sunt folosite în zone diferite). Această sărbătoare amintește dorința lui Avraam de a-și sacrifica copilul (Ismael, conform Islamului) în ascultare de porunca lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a asigurat un berbec pe care Avraam să-l ofere în schimb.

Pentru sărbătoare fiecare familie sau grupuri de familoii sacrifică un animal, de obicei o oaie. Oriunde s-ar afla musulmanii, fie în Mecca luând parte la haji, sau altundeva în lume, religia lor le cere să înjunghie un animal.

Rugăciune

Dumnezeule milos și răscumpărător, mă rog pentru musulmani, ca Tu să le deschizi ochii în timpul acestui sezon să vadă Mielul ce le-ai asigurat pentru iertarea păcatelor întregii lumi. Condu-le Tu inimile către Hristos care a fost condus la tăiere ca un miel (Isaia 53:7), care a murit pe cruce, și a înviat din nou pentru a ne elibera de păcat și condamnare.

Ajută-i pe musulmani să realizeze ca Isus a agonizat, suferit și a murit, ca ei să aibă bucurie, pace și viată în El.

Fă-i să accepte provizia Ta la Răscumpărare cu prețiosul sânge al lui Hristos, un miel fără cusur sau defect (1Petru 1:18-19). Fă-i să audă strigătul de pe cruce care a declarat ,,s-a isprăvit”. Atunci vor vedea cât de fără sens este să încerce să câștige favorul lui Dumnezeu prin milioanele de sacrificii din timpul acestui sezon.

Tată plin de compasiune, descoperă musulmanilor Mielul lui Dumnezeu ce acum stă pe tron în ceruri. Atrage-i prin iubirea Ta să se alăture sfinților și îngerilor în cântecul corurilor cerești: „Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!” (Apocalipsa 5:12).

Promisiune

Unde este mielul pentru arderea-de-tot?… Dumnezeu Însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea-de-tot (Geneza 22:7-8). Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii (Ioan 1:29).

 

Vineri, 16 August, 2019

Săptămâna asta ne rugăm pentru

„Doegi” în biserică

 

Doeg, căpetenia păstorilor regelui Saul, s-a dus în casa lui Dumnezeu într-o zi pentru o datorie religioasă, și l-a văzut pe David acolo. Mai târziu, el a raportat regelui că preoții Domnului sunt aliați cu David. Regele Saul îl ura pe David, așa că, în furia lui, a poruncit gărzilor să îi omoare pe preoți. Când gărzile au refuzat, Saul l-a pus pe Doeg să fac asta, și i-a dat datoria: el a omorât 85 de preoți, și pe toți oamenii din oraș-bărbați, femei, copii și bebeluși și chiar animale. (1Samuel 21-22).

Oameni ca Doeg există și azi. Ei merg la întâlniri în lumea musulmană să îi spioneze pe cei convertiți ce se adună la închinare. Când am început o biserică în Africa de Nord, Fatima a început să vină la întâlniri. Mai târziu am aflat că ea era un agent secret al poliției. Dar Dumnezeu, într-un mod miraculos a făcut ca toate lucrurile să lucreze pentru noi, și ne-a păzit de multe probleme.

Rugăciune

Tată glorios, dă copiilor tăi din lumea musulmană un Duh de înțelepciune și descoperire. Luminează ochii inimilor lor (Efeseni 1:17-18). Luminează-le sufletele și mințile să primească un cuvânt de înțelepciune și cunoștință pentru ca să îi identifice pe „Doegii” care se infiltrează printre credincioși să spioneze libertatea ce o au ei în Hristos.

Dă-le copiilor Tăi prezența unei minți sensibile, astfel ca ei să fie capabili să audă ceea ce ai să le spui. Dă turmei Tale iubire și înțelepciune: iubire să se roage pentru intruși și să se încreadă în Dumnezeu că îi poate schimba, și înțelepciune să păzească turma lui Dumnezeu împotriva celor ce vor să distrugă biserica. Fă o lucrare miraculoasă în viețile intrușilor. Schimbă-le inimile de piatră, vindecă-le sufletele bolnave, învie conștiințele lor moarte, și adu-i în regatul Fiului Tău iubit. Fă ca nici un motiv sau persecuție să nu ne oprească dorința de a Te urma, sau chiar de a muri pentru Tine.

În numele care este peste orice nume, Isus Hristos, Domn și Rege. Amin.

Promisiune

Dar tu încinge-ţi coapsele, scoală-te şi spune-le tot ce-ţi voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier şi un zid de aramă împotriva întregii ţări, împotriva împăraţilor lui Iuda, împotriva căpeteniilor lui, împotriva preoţilor lui şi împotriva poporului ţării (Ieremia 1:17-18).

 

Vineri, 23 August, 2019

Săptămâna asta ne rugăm pentru

Biserici în orientul mijlociu Vor deveni active în aducerea musulmanilor la Hristos

 

Credincioșii cel mai calificați de a vorbi cu musulmani despre Hristos, sunt aceia ce trăiesc în contextul cultural, lingvistic, și istoric cu musulmanii din țările respective. Le ia mult timp misionarilor să se obișnuiască cu limba țării și să se simtă ca acasă în cultura musulmană, și chiar și atunci, puțini devin „nativi” în limba țării în care stau. Dumnezeu cheamă oamenii să Îl răspândească pe Hristos și intercultural, dar creștinii nativi din acele locuri se bucură de un avantaj distinct: cei mai mulți vorbesc araba ca limbă-mamă, și împart multe tratamente culturale cu vecinii lor.

Săptămâna asta ne rugăm pentru acești creștini din țările musulmane. Acei credincioși se înfruntă cu provocări unice: de vreme ce legile lor locale le interzic să le spună evanghelia musulmanilor, ei trăiesc cu frica reală că pot fi pârâți pentru Hristos.

Haide-ți să Îl rugăm pe Dumnezeu să îi inspire pe acești creștini, să fie pasionați și intenționali în împărtășirea lui Hristos cu vecinii lor musulmani.

Rugăciune

Doamne, Tată, îi înălțăm în rugăciune pe creștinii nativi din pământurile musulmane. Ei sunt cei mai potriviți pentru a răspândi iubirea Ta printre musulmani în culturile lor. Inspiră-i pe ei, frații și surorile noastre cu iubire și viziune să răspândească credința lor cu musulmanii. Ajută-i să fie creativi și înțelepți în modul în care împărtășesc. Dă-le curaj să treacă de frică. Condu-i în relații cu musulmani care sunt deschiși Ție. Împuternicește-i pe credincioși să pășească dincolo de limitele propriilor tradiții și așteptări culturale și să se împrietenească cu adevărat cu musulmanii. Protejează și păstrează biserica Ta, o Doamne, de-a lungul acestor pământuri. Amin.

Promisiune

Ce zice ea deci? „Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit (Romani 10:8-9).

Vineri, 30 August, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Anul nou Islamic

 

Musulmanii folosesc calendarul “Hijra.” Cuvântul “Hijra” se referă la scăparea lui Muhammad din mâinile arabilor din Mecca care încercau să îl omoare. Sub acoperire, el a fugit în Medina, unde evreii l-au primit. Calendarul “Hijra” numără anii începând de la acel eveniment. Acesta urmează sistemul lunar, deci un an are doar 354 de zile.

Musulmanii din toată lumea folosesc acest calendar să dateze evenimentele lor religioase și istorice. Este o comunitate importantă ce îi leagă împreună.

În acest timp, Noul N Musulman începe.

Rugăciune

Dumnezeule al trecutului, prezentului și viitorului, îi aduc înaintea Ta pe toți musulmanii, în vreme ce ei își sărbătoresc noul an. În acest timp al veseliei și festivităților, arată-le, Doamne că ei pot să găsească o fericire nemărginită în Hristos Domnul.

În timp ce ei comemorează evadarea lui Muhammad din mâinile dușmanilor, adu-le în atenție faptul că Isus Hristos putea să scape de dușmanii Săi, dar a ales să nu o facă. El a fost determinat să împlinească ceea ce a venit să facă, și S-a dus la cruce unde a suferit și a murit ca să ne răscumpere.

Schimbă inimile multor musulmani săptămâna aceasta și transformă-i prin puterea Duhului Sfânt să devină creeaturi noi în Isus Hristos, Fiul Tău, Domnul nostru. Amin.

Promisiune

Dacă ascultă şi se supun, îşi sfârşesc zilele în fericire şi anii în bucurie (Iov 36:11).

 

Vineri, 6 Septembrie, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Credincioșii Ce călătoresc pe pământ musulman

 

În fiecare moment, în jur de 100.000 de avioane comerciale sunt în aer în jurul globului. Oamenii călătoresc constant ca turiști, profesioniști, studenți, sau la rude. Călătoriile includ țările musulmane precum și țări cu populații mari de musulmani.

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru credincioșii care călătoresc în și în afara țărilor musulmane. Pe măsură ce își fac prieteni, și interacționează cu musulmani în fiecare zi, noi ne rugăm pentru ei, ca să aibă uși deschise pentru răspândirea Evangheliei. De multe ori, ușile sunt largi deschise. Fie ca întâlnirile și interacțiunile lor să devină ocazii de a-L împărtăși pe Hristos. Ei ar putea să împărtășească o poveste personală a credinței sau să le dea o Biblie. Sau ar putea să îi ghideze spre programe creștine de televiziune sau radio. Orice cale ai alege, creștinii care călătoresc pe pământ musulman, au oportunitatea să răspândească Evanghelia.

Rugăciune

Doamne Isuse, creștinii călătoresc pe pământ musulman în fiecare zi. Ei au legături profesionale, sau prietenii, și alte oportunități să întâlnească musulmani. Transformă aceste întâlniri în fiecare zi în ocazii de a răspândi Evanghelia.

Dă-le slujitorilor Tăi viziunea, curajul și iubirea să treacă peste obstacolele ce fac răspândirea Evangheliei riscantă. Indiferent dacă creștinii sunt turiști, în universități, sau angajași în ceva afaceri, Te rugăm, Duhule Sfânt, direcționează-le conversațiile spre Hristos. Deschide inimile musulmanilor să vadă nevoia lor după Tine. Unge slujitorii Tăi să se adreseze musulmanilor cu putere pe măsură ce împărtășesc mărturia lor și adevărul Evangheliei. Amin.

Promisiune

Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărăţeşte!” (Isaia 52:7).

 

Vineri, 13 Septembrie, 2019

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Terorismul Islamic

 

În ultimele 2 decenii, teroriștii musulmani au lansat mai multe atacuri asupra Statelor Unite și a Europei. De exemplu: New York, Londra, Paris, Brussels, Berlin și Manchester. Guvernele vestice, se zbat să prevină viitoare atacuri, și încearcă să îi depărteze pe musulmani de terorism. Mulți au descris Islamul ca fiind o religie pașnică, este inclusă în relațiile bisericii ecumenice, și este descrisă ca fiind una din cele 3 religii Avraamice.

Din fericire nu toți musulmanii sunt teroriști, nici măcar cei mai mulți din ei. Dar terorismul a acaparat credința Islamică încă de la începuturile ei. În loc să ne lăsăm atrași de aceste sentimente negative asupra musulmanilor, ar trebui să îi vedem cum îi vede Isus: păcătoși ce au nevoie de iertare. Doar iubirea lui Dumnezeu manifestată la Calvar poate să-i transforme pe teroriști în sfinți.

Rugăciune

Doamne Isuse, Tu ești blând și smerit și plin de iubire și compasiune. Tu ai refuzat să le permiți ucenicilor Tăi să folosească orice fel de violență (Matei 26:51-54; Luca 9:51-56).

Doamne Atotputernic, Îți cer să schimbi violența Islamului în acte Hristo-centrice ale milei și iubirii sacrificiale. Te rog, atrage musulmanii la Tine, Răscumpărătorul și Salvatorul întregii omeniri. Acoperă-i cu puterea ispășitoare a crucii Tale. Umple-le mințile cu bunătatea Ta și ființele cu blândețea Ta. Lasă pacea Ta să domnească în inimile lor. Fă să locuiască în ei Cuvântul Tău (Coloseni 3:15-16). În numele măreț al lui Isus mă rog. Amin.

Promisiune

Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! (Numeri 6:24-26)

 

Vineri, 20 Septembrie, 2019

Săptămâna asta ne rugăm pentru musulmanii care sunt

Atei în secret

 

Musulmanii cred că Dumnezeu există; dar pentru ei, El este departe, la distanță. În anii precedenți a fost un val de violență răspândită, ucideri și masacre săvârșite, trecute cu vederea și apărate de muslmani. Văzând astfel de atrocități, mulți musulmani sunt dezamăgiți de propria lor religie. Motivul lor: “dacă Islamul este așa, noi nu vrem să avem nimic de a face cu el.” Deci, mulți s-au întors de la Islam la ateism. Dacă vorbesc deschis despre decizia asta în propriile lor țări musulmane, ei riscă să își piardă viața.

Ateii musulmani sunt acum un fenomen în Islam. Fie ca biserica să reușească să îl slujească pe Hristos, Prințul Păcii, către aceste suflete goale.

Rugăciune

Creatorul universului, a tuturor lucrurilor, Îți mulțumesc că mi-ai încredințat sarcina de a mă ruga pntru acești muslmai care au venit la ateism.

Salvatorul păcătoșilor, adu-i la crucea lui Hristos să vadă și să simtă agonia ce a suferit-o Hristos de dragul lor. Condu-i să își predea viețile Ție, și să accepte iertarea Ta.

Întoarce inimile și mințile lor la “tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă” (Filipeni 4:8). Fii partea lor de moștenire (Plângeri 3:24), tăria și scutul lor (Psalmul 28:7), ca ei să Te slujească cu bucurie și integritate.

Ajută biserica Ta să știe cum să îi slujească cu iubire și compasiune pe cei ce nu mai cred. „Ale Celui ce şade pe scaunul de domnie şi ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!” (Apocalipsa 5:13). Amin.

Promisiune

Prada celui puternic îi va fi luată şi cel prins de asupritor va scăpa, căci Eu voi lupta împotriva vrăjmaşilor tăi şi voi scăpa pe fiii tăi (Isaia 49:25).

Vineri, 27 Septembrie, 201

Săptămâna aceasta se rugăm pentru moștenirea lui

Raymond Lull

 

El a trăit între anii 1232-1316. A fot parte din nobilitatea spaniolă. În tinereșea sa, a trăit o viață de imoralitate și destrăbălare. El se lăuda că nici o femeie nu putea rezista avansurilor sale. În sfârșit, soția sa a luat copiii și l-a părăsit. El a urmat-o, iar în acea urmărire, el a avut o viziune cu Isus. El a abandonat păcatul și a început să urmeze Salvatorul crucificat.

Mai târziu, el a decis să facă o chemare musulmanilor de a veni la Hristos prin dragoste, folosind dialogul și raționamentul. Strategia sa a fost să pregătească oameni ai lui Dumnezeu în număr mare, să cunoască doctrina creștină, să vobească araba fluent, și să fie îndemânați cu cultura și credința musulmană. Timp de nouă ani el a studiat Islamul, religia acestuia, cultura și tradițiile, și s-a cufundat în învățarea limbii arabe. În sfârșit, s-a dus în Tunisia la faimoasa Moschee Zaytuna. Acolo a avut discuții serioase cu liderii locali, și și le-a oferit mesajul iubirii și sacrificiului lui Hristos. Totuși, marturisirea sa pentru Hristos a provocat arestarea sa și a fost deportat, el s-a întors în Africa de Nord de încă două ori. În ultima lui vizită, el a fost torturat și și-a dat viața de dragul salvatorului.

El a fost primul misionar intenționat către musulmani, și și-a dus sarcina cu dedicare și sacrificiu.

Rugăciune

Dumnezeule răscumpărător și milos, Tu ești vrednic de orice sacrificiu p care îl facem de dragul Tău. Îți mulțumesc că l-ai chemat pe Raymond Lull în Africa de Nord. Tu încă chemi oameni și azi.

Mă rog ca mulți copii ai Tăi să ducă mesajul crucii la musulmani, cum a făcut-o Lull. Dă-le pasiune pentru cei pierduți. Fă-i să nu se oprească niciodată să audă plânsul celor fără Hristos, lumea în durere. Fă ca inimile să le bată cu dragoste pentru cei ce nu Te cunosc. Umple-le mințile cu răsplata eternă a Calvarului. Ajută-i pe măsură ce studiază noi limbi, culture și stiluri de viață.

Fie ca ei să vadă miracole ce se întâmplă pe măsură ce sunt schimbate vieți. Glorie, onoare și laudă Ție, Domnul nostru. Amin.

Promisiune

Domnul meu, iartă-mă! Cât este de adevărat că sufletul tău trăieşte, domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine şi mă rugam Domnului! Pentru copilul acesta mă rugam, şi Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam (1Samuel 1:26-27).

Vineri, 4 Octombrie, 2019

În această săptămȃnă ne rugăm pentru

Regi, Preşedinți şi Conducători Musulmani

 

Biblia ne îndeamnă să ne rugăm pentru toți cei din poziții de autoritate (1Timotei 2:1-2). Atunci cȃnd ne rugăm, Dumnezeu schimbă inimi. “Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea” (Proverbe 21:1).

Cȃnd regele din Ninive a auzit chemarea lui Iona la pocăință, el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac şi a şezut în cenuşă, ca un gest al căinței sale. El a emis un ordin supuşilor săi ca să se întoarcă de la calea lor cea rea şi să creadă în Dumnezeu. (Iona 3:6-10). Oh, dacă mulți conducători musulmani ar face asta azi!

La fel ca toți oamenii, conducătorii au nevoie de vindecare emoțională şi psihică; ei tânjesc să fie iubiți şi încurajați; ei au nevoie de îndrumare şi de o direcție; şi mai presus de orice, ei au nevoie de Hristos.

Rugăciune

Dumnezeule Atotputernic, Tatăl nostru Ceresc şi Rege etern, tu singur ești Cel Preaînalt, stăpȃnitor peste împărăția oamenilor. (Daniel 4:32). Numai Tu ții universul în mȃna Ta şi domneşti peste orice ființă din el.

Mă rog pentru regii, preşedinții şi conducătorii lumii musulmane. Doamne Isuse, prin puterea sȃngelui Tău, iartă-le păcatele si adu-i la credința în Tine. Fie ca ei să-şi predea inimile şi să te accepte ca şi Rege Suprem peste viețile lor.

Fă-i să ştie că Tu eşti Judecătorul în fața căruia vor sta în ziua de pe urmă, ca să dea socoteala modului în care şi-au folosit autoritatea cu care i-ai încredințat. Fă-i să cunoască pacea care vine crezȃnd în Cuvȃntul Tău. Umple-i cu Duhul Tău cel Sfȃnt. Ţine-i şi protejează-le duhul, sufletul şi trupul. Fie ca inamicul sufletului lor să nu aibă nici un fel de autoritate asupra lor.

Mă rog pentru cei care sunt bolnavi sau în dureri, cei care au nevoie de vindecare psihică sau emoțională. Fă-i să-Ți cheme numele, Doamne Isuse, să-şi pună credința în Tine şi să primească iertare de păcat şi vindecare divină prin puterea Ta. Fă-i să se hrănească din Cuvȃntul etern al lui Dumnezeu. Amin.

Promisiune

Acum dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune; luaţi învăţătură, judecătorii pământului!… Daţi cinste Fiului…Ferice de toţi câţi se încred în El! (Psalmul 2:10, 12)

Vineri, 11 Octombrie, 2019

În această săptămȃnă ne rugăm ca să

Vorbim şi să nu tăcem

 

Duşmanul încearcă să ne păcălească: el vrea ca noi să ne simțim stȃnjeniți şi ruşinați să fim pentru oameni martori a ceea ce a făcut Isus în viețile noastre. Personalitatea noastră timidă ar putea să fie un impediment, sau s-ar putea să nu ştim ce să spunem. O asemenea ruşinare poate fi şi mai mare atunci cȃnd suntem cu musulmani, şi ne putem simți în mod special neliniştiți dacă legile acelei țări interzic mărturisirea.

S-ar putea să ne simțim vinovați de eşecul nostru în a-L mărturisi pe Hristos, şi totuşi să alegem să nu facem nimic în privința asta. Dar există şi alte opțiuni. Domnul Dumnezeu, prin harul Său, poate să ne umple de curaj, îndrăzneală, înțelepciune şi dragoste. Oamenii din jurul nostru sunt răniți şi au nevoie de ajutor. Ceea ce noi avem în Isus Hristosare o valoarea şi o consecință eternă pentru ei.

Rugăciune

Dumnezeule Preaînalt, Tatăl meu din ceruri, Îți mulțumesc pentru că ai avut încredere în mine şi m-ai împuternicit pentru a fi martor pentru musulmani. Dă-mi oportunitatea ca în săptămȃna aceasta să vorbesc şi să îi spun unui musulman despre Isus. Dumnezeule Atotputernic, ajută-mă să văd dincolo de grijile mele personale restrictive, indiferent daca voi avea parte de bucurie sau tristețe, succes sau eşec. Unge-mă cu Duhul Tău cel Sfȃnt pentru a spune cuvinte care slujesc oamenilor şi le alină durerea.

Atinge-mi inima ca să am compasiune pentru musulmani. Ajută-mă să îi iubesc şi să îi respect, şi să empatizez cu dilemele şi îngrijorările lor. Dă-mi puterea să aduc un musulman la Isus în această săptămȃnă.

Ajută-mă să văd lumea înafara propriei persoane, să fiu parte a lucrării pe care Mȃna Ta puternică o face printre țări, triburi şi popoare de toate limbile. Fă-mă o binecuvȃntare pentru alții. Fie ca ei să Îl vadă în mine pe Isus Hristos, Salvatorul iubitor şi etern.

Promisiune

“Nu te teme, ci vorbeşte şi nu tăcea, căci Eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mȃna pe tine ca să-ți facă rău; vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate” (Faptele Apostolilor 18:9-10).

 

 

 

 

Vineri, 18 Octombrie, 2019

În această săptămȃnă ne rugăm ca Dumnezeu să facă mulți musulmani precum

Un inel cu pecete

Ştii că în eşti foarte drag lui Dumnezeu?

 

În Antichitate, un inel cu pecete era o posesiune neprețuită şi avea o funcție importantă. Oamenii îl foloseau ca să-și pună semnătura sau sigiliul personal pe documente. Era purtat pe un deget (Ieremia 22:24) sau pe braț (Cȃntarea cȃntărilor 8:6) sau suspendat cu un lanț în jurul gȃtului.[4]

Cȃnd faraon l-a înălțat pe Iosif şi l-a pus mai mare peste toată țara Egiptului, el a confirmat asta scoțȃndu-şi inelul cu pecete de pe mȃnă şi punȃndu-l pe degetul lui Iosif (Geneza 41:42). Regele Persiei şi-a arătat marea admirație față de Haman facȃnd acelaşi lucru cu inelul său cu pecete. Dumnezeu poate să ajute mulți musulmani să realizeze că, prin credința în Hristos, ei sunt foarte prețioşi şi dragi Domnului, ca un inel cu pecete.

Rugăciune

Dumnezeule Binecuvȃntat, Creatorul şi Mȃntuitorul nostru, mă rog ca Tu să atragi înspre Ȋmpărăție Fiului Tău o mulțime de musulmani. Fie ca ei să-şi găsească locul printre cei aleşi de Tine. Vrem să vedem nenumărați musulmani slujindu-L pe Hristos Domnul, închinȃndu-se Salvatorului şi aducȃnd pe alții la Crucea Ta. Dă-le experiența miresei atunci cȃnd în spune mirelui său: “Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău” (Cȃntarea Cȃntărilor 8:6).

Fă-i să conştintizeze, prin Duhul Tău, că ei sunt neprețuiți în ochii Tăi, dragi inimii Tale (Isaia 43:4), şi sunt plăcuți Ție (Ieremia 29:11).

Fă-i de asemenea să înțeleagă responsabilitatea lor serioasă de a fi reprezentanți ai Tăi în lume, de a mărturisi despre mila şi harul Tău.

Numai Tu eşti Dumnezeul Preaînalt, Suveran, Domnitorul suprem. A Ta să fie gloria de-acum şi pȃnă-n veci, Amin.

Promisiune

În ziua aceea, te voi lua şi te voi păstra ca pe o pecete, căci Eu te-am ales” (Hagai 2:23).

Vineri, 25 Octombrie, 2019

În această săptămȃnă ne rugăm ca femeile musulmane să devină ca şi

Vȃnzătoarea de untdelemn

 

Ea a fost văduvă. Nu îi ştim numele. Soțul ei, care a fost un profet, a murit şi i-a lăsat o datorie pe care trebuia s-o plătească. Cel ce a împrumutat-o cerea să-i dea pe cei doi fii ai ei ca sclavi din moment ce nu-şi putea plăti datoria. Ea s-a panicat gȃndindu-se că ar putea să-şi piardă cei doi fii şi a strigat după ajutor înaintea profetului Ilie. El i-a spus să împrumute multe vase de la vecinii ei, şi să încearpă să toarne puținul untdelemn pe care îl avea în aceste vase.

Ea a dat dovada unei credințe puternice şi a ascultat sfatul lui Ilie. Ea a împrumutat toate vasele pe care le-a putut găsi, a intrat în casă împreună cu fiii ei, şi a închis uşa în urma ei şi a copiilor ei. Ea a început apoi să golească untdelemnul pe care îl avea în acele vase, dar acesta nu s-a terminat pȃnă cȃnd ea a rămas fără vase! Ea a putut să vȃndă untdelemnul şi să-şi plătească datoria. Pe ea o numesc “Vȃnzătoarea de untdelemn.” Cȃnd a împrumutat vase de la vecinii ei, ea şi-a anunțat de fapt credința în mod public! Dar în timp ce umplea vasele cu untdelemn, ea primea binecuvȃntarea în mod privat. (Citeşte întȃmplarea în 2Împărați 4:1-7.)

Avem nevoie de femei ca şi ea în lumea musulmană—femei ale credinței, care aud vocea lui Dumnezeu şi fac voia Lui.

Rugăciune

Dumnezeule Atotputernic din Ceruri, Îți mulțumesc pentru această femeie curajoasă. Ea a strigat înaintea Ta, şi-a mărturisit povara, a ascultat, a acționat, a primit şi a fost eliberată de sub influența creditorului. Cȃt de milostiv şi plin de compasiune eşti Tu, Doamne! Te rog să dai Bisericii Tale femei care au venit din islam şi care şi-au pus încrederea în Isus—femei ale credinței şi ale acțiunii, la fel ca şi “Vȃnzătoarea de untdelemn.”

Ajută-le să biruiască frica, intimidarea şi nesiguranța prin credință. Ajută-le să biruiască lumea crezȃnd că Isus este Fiul lui Dumnezeu (1Ioan 5:5). Dă-le putere pentru a deveni exemple şi modele pentru copiii lor, pentru familiile lor şi pentru alții “în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie” (1Timotei 4:12).

Mă rog pentru alți războinici ai rugăciunii. Este posibil ca Tu să fii pe cale să faci o minune în viețile lor. Ajută-ne pe fiecare dintre noi să Îți adunem Ţie vasele noastre goale. Fă ca revărsarea Ta nesecată de untdelemn să ne umple. Din dragostea în Isus, Amin.

Promisiune

Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută (Evrei 11:6).

Vineri, 1 Noiembrie, 2019

În această săptămȃnă mă rog pentru a binecuvȃnta

Moscheele din Oraşul Meu

 

Biblia ne spune în mod clar faptul că cea mai mare binecuvȃntare pe care Dumnezeu o are pentru oameni este ca ei să-L cunoască pe Isus Hristosca Domn şi Salvator, să creadă în El şi să Îl urmeze. Prezența moscheelor în comunitățile din jurul lumii este o realitate în ziua de azi. O moschee este un lăcaş de închinare musulman. Suntem noi gata să Îl rugăm pe Dumnezeu să îşi reverse binecuvȃntarea supremă peste cei care se închină în aceste moschei?

Asta înseamnă să Îl rugăm pe Dumnezeu să facă oamenii care se roagă în moschei să îşi pună încrederea în Isus Hristos: da, cei care fac chemarea la rugăciune, care conduc rugăciunile, care predică, care slujesc ca şi curatori şi paznici, şi toți cei care merg acolo ca să se roage. Este asta posibil? Pentru Dumnezeul Atotputernic, toate lucrurile sunt cu putință. (Matei 19:26).

Rugăciune

O Doamne, Dumnezeul nostru, numai Tu eşti Dumnezeu peste toate împărățiile pămȃntului. Tu ai lucruri incredibile pregătite pentru noi—lucruri minutate despre care nici măcar nu am visat. Cred că Tu, Domane, ne vei ajuta pe unii dintre noi să predicăm în moschei din capitalele lumii musulmane:  în Mecca (Saudi Arabia), în Cairo (Egypt), în Najaf (Iraq), în Kum (Iran), în Fes (Morocco), în Islamabad (Pakistan), şi aşa mai departe.

Deşi Tu nu locuieşti în locaşuri făcute de mâini omeneşti (Faptele Apostolilor 7:48), ne rugăm ca Tu să-Ți manifeşti puterea divină şi maiestatea înaintea copiilor lui Ismael în asemenea clădiri. Fă ca sute de mii de moschei să devină locuri solemne pentru închinarea înaintea lui Hristos Isus, Rege al regilor şi Domn al domnilor. Fie ca toți cei ce se închină acolo să simtă prezența Ta printre ei şi să realizeze că moscheea lor a devenit într-adevăr Casa Lui Dumnezeu. Fă-i să spună: “Cu adevărat, Domnul este în locul acesta… Aici este casa lui Dumnezeu” (Geneza 28:16-17).

Mă rog deoarece cred că Tu poți să faci “să izvorască râuri pe dealuri şi izvoare în mijlocul văilor.” Tu poți “preface pustia în iaz şi pământul uscat în şuvoaie de ape” (Isaia 41:18). Îți mulțumesc pentru că-mi asculți rugăciunile. Amin.

Promisiune

Du-te în pace, şi Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care I-ai făcut-o! (1Samuel 1:17).

Vineri, 8 Noiembrie, 2019

În această săptămȃnă ne rugăm despre credința musulmană în

Mahomed

 

În această perioadă a anului, musulmanii din jurul lumii sărbătoresc ziua de naştere a lui Mahomed. Mahomed a fost născut în 570 d. Hr. în Mecca, în Arabia Saudită de astăzi, şi a murit în 632 d. Hr. Mormȃntul lui este în oraşul Medina, la nord de Mecca.

La vȃrsta de 40 de ani, se spune că Mahomed a început să primeasă mesaje de la Dumnezeu. La început, Mahomed a fost persecutat de propriul său trib. Dar pe măsură ce a cȃştigat adepți şi Islamul a devenit mai puternic, ea a luptat războaie pentru a cucerii oameni pentru religia lui.

Musulmanii cred că Mahomed este ultimul şi cel mai important dintre toți profeții trimişi de Dumnezeu, că el a întemeiat religia finală, Islamul, şi revelația finală de la Dumnezeu pentru om, Coranul.

Rugăciune

Doamne Isus Hristos, Tu eşti Alfa şi Omega, începutul şi sfȃrşitul, Cel Atotputernic şi Stăpȃnitorul tuturor împărățiilor pămȃntului. Tu domneşte pe tron deasupra tutror îngerilor şi a întregului Univers. Mă rog ca Tu să îți manifeşti gloria multor musulmani în această săptămȃnă. Arată-le puterea Ta nemărginită. Vin-o să îi salvezi! Eliberează-i, Dumnezeule milos, de tirania lui Satan. Ajută-i să îşi puna loialitate şi supunerea în Tine, singurul Salvator adevărat. Fă ca fața Ta să strălucească asupra lor. Fă-i să îşi canalizeze afecțiunea arzătoare înspre cel ce a murit pentru păcatele lor, şi a înviat pentru a le da lor viață. Mă rog în mod special pentru musulmanii pe care îi cunosc—prieteni, vecini, colegi. În numele lui Isus, frȃnge puterea duşmanului din viața lor. Adu-i de la întuneric în lumina Evangheliei.

Umple multe case cu bucuria, cȃntarea şi celebrarea transformării vieților prin puterea crucii de pe Calvar. Ţine-Ți credincioşii loiali şi adevărați pȃnă la sfȃrşit.

Promisiune

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine (Ioan 14:6).

Vineri, 15 Noiembrie, 2019

În această săptămȃnă ne rugăm ca musulmanii care au devenit urmaşi ai lui Hristos

să meargă în lume ca

Misionari pentru Creştinii Nominali

 

Credem noi în miracole? Bineînțeles că da. Acesta este motivul pentru care ne rugăm! În această săptămȃnă ne rugăm pentru un mare miracol: vrem să vedem musulmanii venind la Isus, să fie umpluți cu Duhul Sfȃnt, să fie pregătiți în cuvȃnt şi să meargă în lume ca şi misionari pentru creştinii nominali—americani, europeni, africani, asiatici şi aşa mai departe.

Oare înseamnă asta că musulmanii care şi-au pus încrederea în Isus Hristosvor evangheliza americanii şi alți oameni? Exact. Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, prin puterea lui măreață la lucru prin noi (Efeseni 3:20). Da, ne însuşim promisiunea lui Dumnezeu de a ne exinde teritoriile şi a ne lărgi hotarele (Exod 32:24) în mod spiritual.

Rugăciune

Doamne Dumnezeule, Tu ai creat Cerurile şi Pamȃntul. Tu singur eşti stăpȃnul întregului Univers, şi numai Tu conduci împărățiile lumii acesteia. Îți aducem în rugăciune cererea noastră ambițioasă, ştiind că Tu poți face lucruri minutate, de care noi nici măcar nu am visat.

Ne rugăm ca Tu să transformi musulmanii în vase de onoare care să servească Regelui regilor şi Domnului domnilor. Vrem să vedem ziua în care zeci de mii de musulmani convertiți devin evanghelişti, păstori, misionari şi încățători ai Cuvȃntului Lui Dumnezeu. Într-adevăr, noi nu putem realiza un asemenea lucru. Dar nu ai transformat Tu patru leproşi descurajați, respinşi şi urȃți în proclamatori ai unei veşti bune? Ba da, Tu ai făcut acest lucru.¹[5]

Doamne, noi credem cu adevărat. Ajută-ne să biruim orice necredință sau îndoială, şi creşte-ne credința (Marcu 9:24; Luca 17:5).

A Ta să fie gloria de-acum şi pȃnă-n veci. Amin.

Promisiune

Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti. (Ieremia 33:3)

Vineri, 22 Noiembrie, 2019

În această săptămȃnă ne rugăm pentru femeile ca

Lois şi Eunice

 

Timotei a fost colegul şi ucenicul lui Pavel. Cȃnd el a fost tȃnăr, bunica sa Lois şi mama sa Eunice au fost modele ale unei vieți de credință autentică pentru el. (Faptele Apostolilor 16:1; 2Timotei 1:5).

Nabila, Hoda, Latifa, Farah, Layla şi multe alte femei musulmane care au văzut lumina lui Hristos, au primit harul Lui şi şi-au predat viața Lui. Ele şi-au ținut familiile unite cu legăturile dragostei, (Coloseni 3:14), prin Duhul Sfȃnt, şi sub stindardul lui Isus Hristos. Ele şi-au crescut copiii ca să se teamă de Dumnezeu şi să I se închine Lui.

Ne rugăm ca exemplul lui Lois şi al lui Eunice să fie repetat de multe mii de ori, ca mamele musulmane să vină la Isus şi, cu determinare şi curaj, să crească o generație de copii care sunt credincioşi lui Hristos şi Împărăției Lui.

Rugăciune

Doamne Dumnezeule, Creatorul nostru, Tu ai creat familia pentru a fi unitatea de bază a societății. Tu ai conceput mamele şi le-ai dăruit capacitatea de a purta copii, de a-i naşte şi a-i îngriji. Cȃt de nepătruns! Cȃt de minunat!

Îți aducem în rugăciune milioanele de mame din lumea musulmană. Ele au nevoie de Tine. Au nevoie să Îl urmeze pe Isus Hristos, singurul Salvator şi Domn. Mă rog ca ele să oglindească şi să reflecte imaginea dragostei şi a sacrificiului Tău, ca ele să poată face ceea ce guvernele şi şcolile nu pot: să-şi aducă copiii la credința în Hristos.

Fă-le să fie ca mama lui Ruf, despre care Pavel spune “s-a arătat şi mama mea” (Romani 16:13), şi ca mama şi bunica lui Timotei. Ajută-le să fie o binecuvȃntare pentru soții lor, pentru copiii lor şi pentru Biserica Lui Hristos (Tit 2:4-5).

Apără-le familiile de la eşec. Fă ca ele să fie parte a planului Tău divin de a aduce suflete prețioase la libertate, bucurie şi viață în Hristos. Amin.

Promisiune

Nevastă-ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale. (Psalmul 128:3) Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude” (Proverbe 31:28).

 

 

 

Vineri, 29 Noiembrie, 2019

În această săptămȃnă ne rugăm pentru toți musulmanii

În Numele Lui Isus

 

Rugăciunea în Numele Lui Isus nu este o formulă magică pentru o vrajă sau o incantație care să ne ajute într-un mod miraculos. În lumea juridică, cȃnd cineva îți atribuie puterea de avocat, tu ai autoritatea de a acționa în numele acelei persoane sau în locul ei. Poți să vinzi sau să cumperi proprietăți imobiliare, posesiuni, sau orice altceva amintit în document.

A te ruga în Numele Lui Isus înseamnă că:

  • Îmi aduc cererea înaintea lui Dumnezeu din dragoste pentru Isus. Eu nu am niciun drept la tronul Lui Dumnezeu, aşa că cer în baza meritelor lui Hristos. El este Creatorul şi Mȃntuitorul meu. Dumnezeu răspunde, spre onoarea lui Hristos (Ioan 14:13-14; 15:16; 16:23-24; Faptele Apostolilor 16:18; 1Corinteni 1:2).
  • Mă adresez lui Dumnezeu prin autoritatea lui Isus, Domnul şi Salvatorul (Faptele Apostolilor 3:6; 16:18; 1Corinteni 1:2)
  • Cererea mea este în conformitate cu voia Lui (1Ioan 5:14).

Rugăciune

Doamne Isuse, Domnul şi Salvatorul nostru, Te binecuvȃntăm. Numele Tău exprimă natura Ta divină şi gloria Ta, dragostea Ta sacrificială, atitudinea plină de compasiune față de noi şi puterea Ta salvatoare. Îți mulțumim.

Mă rog pentru musulmanii din jurul globului. Deschide-le ochii spirituali pentru a recunoaşte cel mai mare Nume, Numele mai presus de orice nume. Deschide-le inimile ca să Te accepte pe Tine şi să îşi predea viețile Ţie. Eliberează-i de vechile crezuri, de practici superstițioase şi sclavia la un sistem care, timp de secole, i-a abuzat. Ajută-i să realizezi că în nimeni altul nu este mȃntuire, decȃt în Tine (Faptele Apostolilor 4:12).

Mă rog ca bisericile din mijlocul musulmanilor să fie pline de Duhul Sfȃnt şi fondate cu putere pe Cuvȃntul Lui Dumnezeu. Dă-le o viziune de a aduce națiunile la Isus Hristos.

Tu eşti vrednic să primeşti puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda! (Apocalipsa 5:12). Amin.

Promisiune

Mirodeniile tale au un miros plăcut. Numele tău este ca o mireasmă vărsată… Şi neamurile vor nădăjdui în Numele Lui. (Cȃntarea Cȃntărilor 1:3; Matei 12:21)

 

Vineri, 6 Decembrie, 2019

În această săptămȃnă ne rugăm ca Biserica să fie cu băgare de seamă la

Chemarea Lui Dumnezeu Referitoare la Musulmani

 

Înainte de a se urca la cer, Isus şi-a învățat discipolii să se ducă şi să facă ucenici din toate neamurile (Matei 28:19). Chemarea a fost adresată. Revolta este aproape. Unii musulmani chiar caută după adevăr. Există o oarecare aşteptare.

În acelaşi timp, am impresia că Domnul ia Biserica în stăpȃnire, o scutură şi îi spune: “Trezeşte-te, Biserică, tu ai o misiune de îndeplinit printre musulmani, şi se pare că eşti adormită. Trebuie să îți regȃndeşti responsabilitatea față de musulmani. Trebuie să îți reconsideri viața de rugăciune şi intervenția ta pentru ei. Eu sunt gata să fac ceva ce nu s-a mai auzit încă, dar tu ai un rol de jucat în planul Meu…Trezeşte-te!”

Rugăciune

Tată Glorios, dă Bisericii un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Ta. Fă să îi lumineze ochii inimii, ca să pricepeapă care este nădejdea chemării Tale (Efeseni 1:17-18).

Fă-o să primească din toată inima responsabilitatea pe care Tu i-ai încredințat-o de a se duce în toată lumea şi de a propovădui Evanghelia la orice făptură (Marcu 16:15). Dă-i Bisericii dragoste pentru musulmani. Ajut-o să cunoască scopul Tău şi voia Ta pentru ei—că Tu i-ai iubit atȃt de mult încȃt Ţi-ai dat singurul Tău Fiu ca să moară pentru ei. Tu nu vrei ca ei să moară fără Hristos.

Fă-o să audă vocea Ta spunȃnd: “Trezeşte-te, trezeşte-te! Îmbracă-te în podoaba ta! Pune-ţi hainele de sărbătoare!” (Isaia 52:1).

Ajută Biserica să fie dispusă să plătească prețul în rugăciune, post, dărnicie şi acțiune! Recolta este coaptă şi gata de a fi adunată.

Binecuvȃntat să fie Numele Tău cel Sfȃnt, din veşnicie în veşnicie, O Doamne, singurul Dumnezeu adevărat. Prin Duhul Tău mă rog, în Numele Lui Isus, Amin.

Promisiune

Nu zice: ‘Sunt un copil’, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme de ei, căci Eu sunt cu tine ca să te scap (Ieremia 1:7-8).

Vineri, 13 Decembrie, 2019

În această săptămȃnă ne rugăm pentru oamenii din lumea musulmană precum

Daniel

 

El făcea parte din familia regală din Iuda. Cȃnd Regele Babilonului a cucerit Ierusalimul, Daniel a fost luat ca şi prizonier în Babilon (Daniel 1:1-6)¹. Acolo, el a slujit la curtea împăratului (2:49). Cȃnd persanii au cucerit acel regat, el a fost promovat la o funcție foarte înaltă, mai mare decȃt el fiind numai împăratul.

Chiar şi în această poziție de autoritate, el a continuat să fie credincios lui Dumnezeu. Mărturia sa curajoasă despre Dumnezeul Lui în fața mai multor împărați indică devotamentul şi determinarea Lui. Ȋn timp ce studia Scriptura cu atenție (9:2), el a realizat nevoia de a se umili şi a căuta fața lui Dumnezeu prin rugăciune şi post. El a mijlocit înaintea Lui Dumnezeu pentru poporul şi țara sa (9:3).

Ȋn această săptămȃnă ne rugăm ca Domnul să dea Bisericii Lui din ținuturi musulmane bărbați şi femei ai lui Dumnezeu ca şi Daniel—curajoşi, devotați Domnului şi gata să îşi asume responsabilitatea.

Rugăciune

Dumnezeule al întregului univers, Cȃrmuitorul istoriei, Domn al imposibilului, îndrăznim să ne proşternem în fața tronului Tău, pentru că Isus a murit şi a deschis calea pentru noi.

O, Dumnezeule al harului nemăsurat, dăruieşte Bisericii Tale din mijlocul musulmanilor lideri precum Daniel. Umple-i cu înțelepciune şi cu o bună judecată pe măsură ce învață poruncile Tale. Condu-le paşii prin Cuvȃntul Tău. Nu-i lăsa să fie intimidați de inamic sau să cedeze în fața răului. Dă-le discernămȃnt şi curaj pentru a provoca regii şi conducătorii şi ca să aducă onoare Numelui Tău.

Ȋmplineşte-Ți promisiunea față de ei. Dezvăluie-Ţi planul măreț în fața lor.

Tată, stau în prezența Ta sfȃntă şi cer aceste lucruri prin credință, pentru că Isus, Domnul meu, Și-a vărsat sȃngele pentru mine. Amin.

Promisiune

Domnul Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale! Atunci noi ne vom bucura*de biruinţa ta şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale! (Psalmul 20:4-5).

 

 

 

Vineri, 20 Decembrie, 2019

În această săptămȃnă ne rugăm pentru respingerea musulmanilor a

Ȋncarnării Lui Dumnezeu

 

Unul dintre fundamentele Creştinismului Biblic este doctrina încarnării, mai exact, a Dumnezeului devenit om. Acesta este miracolul miracolelor, cel mai maiestos dintre toate evenimentele! Dar totuşi, musulmanii au respins această credință. Ei se opun în totalitate doctrinei divinității Lui Isus Hristos.

Cȃnd creştinii au declarat că Hristoseste Dumnezeu, musulmanii au interpretat asta ca închinarea creştinilor la mai mult de un dumnezeu. Pentru ei, Isus a fost un simplu om şi un profet ca toți restul profeților.

Ȋn plus, cȃnd adepții lui Hristos spun că Isus este Fiul Lui Dumnezeu, musulmanii înțeleg greşit că asta înseamnă că Dumnezeu, la fel ca şi oamenii, a avut relații cu o femeie şi că Isus este Fiul lor!

Rugăciune

Ce dragoste minunată! Cum s-a putut ca Dumnezeul Preaînalt, Creator al Cerului şi al Pămȃntului şi Rege al întregului Univers, să vină în chip de om, un slujitor, ca să fie “Emanuel—Dumnezeu este cu noi” şi să ne mȃntuiască!

Tată din Ceruri, dăruieşte-le musulmanilor o parte specială din harul Tău ca să accepte adevărul minunat că Isus Hristos este Dumnezeul întrupat în om. Ajută-i să conştientizeze că asta nu Ȋți degradează măreția şi nu Te umileşte cu nimic; ci acesta este apogeul măreției. Este dragostea şi compasiunea absolută. Este cel mai mare sacrificiu.

Doamne Isuse Cristoase, Fiul Lui Dumnezeu şi Domn peste întreaga lume, Tu eşti bogat, dar ai devenit sărac de dragul nostru. Fă ca acest adevăr să pătrundă în sufletele multor musulmani în această săptămȃnă. Ajută-i să Te accepte în inimile lor cu bucurie şi fericire. Fă copilul care care a fost născut într-un staul, Leul din Iuda, să fie încoronat ca Rege şi Stăpȃn peste Seminția Islamului. Ȋn numele Lui prețios m-am rugat. Amin.

Promisiune

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl…Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică (Ioan 1:14; 3:16)

Vineri, 27 Decembrie, 2019

În această săptămȃnă ne rugăm să

Ȋncheiem alergarea cu bine

 

Am ajuns la finalul acestui an. Cum am folosit timpul care s-a scurs? Ce ne rezervă anul viitor şi cum va decurge el? Este adevărat că unii dintre noi ne vom sfȃrşi alergarea pe acest pămȃnt și vom fi chemați acasă. Alții, în schimb, vor continua să aibă sarcini şi responsabilități de împlinit.

Indiferent dacă ne vom încheia călătoria mai devreme sau mai tȃrziu, avem nevoie de harul Lui Dumnezeu pentru a birui şi pentru a ne încheia alergarea închinȃndu-ne înaintea tronului lui Dumnezeu.

Rugăciune

Toată gloria şi onoarea să fie adusă Ţie, Dumnezeule Atotputernic, Tatăl meu iubitor! Binecuvȃntat să fie Numele Tău Sfȃnt. Tu m-ai chemat ca să-L urmez pe Isus ca Domn şi Salvator personal. Ce bucurie! Ce har şi ce îndurare! Ce privilegiu de a termina acest an ca și copil al Regelui, slujitor al Lui Hristos—împăcat cu Dumnezeu, cu oamenii şi cu propria conştiință! Tu m-ai purtat pe brațe pe tot parcursul drumului! Îți mulțumesc.

Cȃnd îmi voi sfȃrşi alergarea pe acest pămȃnt, cȃnd vine timpul ca eu să mă sting şi să merg în locul odihnei mele veşnice, mai am o singură cerere: Te rog, Doamne, adu milioane de oameni care încă nu Te cunosc în împărția Ta. Prin puterea Crucii Tale, eliberează-i pe cei asupriți de păcat (Luca 4:18), salvează-i pe cei care sunt pe calea pierzării, şi adu-i acasă pe cei ce şovăiesc şi s-au îndepărtat (Proverbe 24:11; Psalmul 82:4). Deschide-le ochii spirituali pentru a-L vedea pe Isus în toată dragostea şi compasiunea Lui. Ajută-i să-şi pună nădejdea în Hristos Domnul.

Înzestrează-Ţi Biserica cu putere pentru a putea vedea împlinirea planului Tău salvator pentru toți oamenii, inclusiv musulmanii.

Ale Celui ce şade pe scaunul de domnie şi ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor! (Apocalipsa 5:13).

Promisiune

Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea Faţa Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău.…Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor. (Psalmul 17:15; Apocalipsa 7:17).

[1] David Aikman, Jesus in Beijing, p. 13.

[2] See the Prayer about “Back to Jerusalem.”

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Lilias_Trotter

[4] Bunicul meu nu ştia să scrie şi să citească. Lui nu în plăcea ideea de a purta un inel. El avea o pecete în portofelul său mare, pentru a ştampila documente în numele lui.

¹ Citeşte istorisirea în 2Împărați 7:1-16.