2018 Prayer Guide (Romanian)

Vineri, 5 ianuarie, 2018

În săptămâna aceasta ne rugam ca mulți musulmani sa vină la Hristos prin tehnologia modernă

Tehnologia

 

Avansul tehnologic al omului poate fi atât obinecuvântare cât si un blestem. Masini, trenuri,avioane, radioul, televiziunea, computerele, internetul si multe alte invenții au atât aspecte bune cât și rele.

Un bărbat saudit venea cu mașina de la muncă și asculta un program la un radio creștin pentru prima dată în viața lui. I-a plăcut ce a auzit. Acasă, el a mers la internet și a găsit adresa de e-mail a unui site arabic creștin. Când l-a contactat pe managerii acelui site, ei l-au condus la Hristos, și a început să trăiască pentru Hristos cu mare bucurie. Da, în mijlocul ținutului musulman, tehnologia s-a dovedit a fi o mare binecuvântare !

Rugăciune

Dumnezeule, îți mulțumesc pentru mintea luminată pe care ai dat-o oamenilor și pentru abilitățile  creatoare cu care i-ai înzestrat. Tu ne-ai dat abilitatea de a inventa și de a fi creativi. Încă de la începutul creației, oamenii au fost capabili să construiască cetăți, să confecționeze instrumente muzicale și să făurească bronz și fier (Genesa 4:17-22). Acum tehnologia își spune cuvântul în societățile omenești.

Tu ești Dumnezeul trenurilor, mașinilor, avioanelor, vapoarelor uriașe și rachetelor spațiale. Tu ești Dumnezeul telegrafului, telefonului și internetului. Tu ești Dumnezeul radioului, televiziunii și antenelor de satelit. Tu ești Dumnezeul computerelor, e-mail-ului și paginilor web.

Aducem înaintea Ta, Doamne Dumnezeule, sutele de milioane de musulmani. Fie ca progresul tehnologic să se dovedească a fi pentru ei mijloace de a primi și cunoaște Adevărul. Hristos este Calea, Adevărul și Viața. În timp ce călătoresc în jurul lumii, navigheză internetul, folosesc telefoanele mobile, primesc e-mail-uri și privesc la televizor, fie ca ei să audă mesjul dragostei jertfitoare a lui Hristos prezentat foarte clar și cu putere, și fie ca ei să îl primească cu bucurie. Fie ca ei să ajungă să-L cunoască pe Isus Hristos și să își predea viețile lor  Lui. Fie ca ei să-L încoroneze Rege și Domn peste viețile lor.

În Numele Lui Isus. Amin.

Promisiune

“Omul își pune mâna pe stânca de cremene, și răstoarnă munții din rădăcină. Sapă șanțuri în stânci, și ochiul lui privește tot ce este de preț în ele. Oprește curgerea apelor, și scoate la lumina ce este ascuns… Frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.” (Iov 28:9-11, 28).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 12 ianuarie, 2018

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru o​

Biserică triumfătoare printre musulmani

 

Comunitățile și adunările de musulmani cre au venit la credința în Hristos  pot fi găsite acum peste tot prin lume. În timp ce în unele locuri, ca și Vestul, ei se bucură de privilegiul de a se închina liberi, în țările în care libertatea religioasă este mai puțin sigură, ei înfruntă o aspră persecuție. Unii credincioși își dau chiar și viața pentru Hristos.

În timp ce Biserica este plantată și crește în contexte culturale dificile, e nevoie ca credincioșii să crească în unele practici biblice sanătoase. Formele de închinare ar trebui să reflecte propriile condiții de viață și identitate pe masură ce :

  1. Dezvoltă un vocabular pentru rugăciune și închinare și pentru predicare și învățătură în propriile limbi;
  2. Compun cântece din inimă care exprimă puterea răscumpărătoarea lui Hristos; și
  3. Muncesc pentru a avea biblia în propriile limbi materne

Acestea sunt semne că Duhul Sfânt este viu și prezent în Trupul lui Hristos. Credința vie și lauda vor împuternici credincioșii pe măsură ce aceștia se sacrifică cauzei lui Hristos.

Rugăciune

Dumnezeu minunat al puterii salvatoare și al iubirii, ne rugăm pentru Biserica Ta din ținuturile musulmane. Ei sunt Trupul lui Hristos, fiii și fiicele Tale, și Tu dorești ca ei să strălucească pentru Tine (Filipeni 2:15). Duhul Tău i-a adus în Împărăția Ta și locuiește în ei spre a adânci credința lor în Tine.

Binecuvântă-i, o Doamne. Unește-i și fă-i să fie una. Atunci când se adună laolaltă, umple întîlnirile lor cu laude și rugăciuni inspiratoare, cu predicare si învățătura plina de ungerea Ta. Duhule Sfânt, curge liber printre frații și surorile noastre prin puterea darurilor Tale. Încurajează-i pe măsură ce înfruntă încercari și opoziție să nu-și iubească propriile vieți, ci să vorbeasca cu curaj și înțelepciune pentru Tine.

Amin.

Promisiune

“Îmi voi zidi Biserica și porțile Locuinței morților nu o vor birui.” (Matei 16:18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 19 ianuarie, 2018

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru oameni din lumea musulmană

ca și Daniel

 

Se trăgea din familia regală din Iuda. Atunci cînd regele Babilonului a învins Ierusalimul, Daniel a fost luat în Babilon drept sclav (Daniel 1:1-6). Acolo, a slujit în curtea regală (2:49). Când persanii au cucerit regatul, el a fost promovat la o poziție foarte înaltă, al doilea după împărat (6:3).

Chiar și în poziția aceasta înaltă, el a continuat să fie credincios Domnului. Mărturia lui despre Dumnezeu plină de curaj înaintea mai multor regi, indică devotamentul și determinarea sa. Studiind cu atenție Scripturile (9:2), el a înțeles nevoia de a se smeri și de a căuta fața Domnului în rugăciune prin post și rugăciune. El a pledat înaintea Domului în numele poporului și a țării sale (9:3ff).

Săptămâna aceasta ne rugăm ca Domnul să dea Bisericii Sale din ținuturile musulmane bărbați și femei ai lui Dumnezeu ca și Daniel- curajoși, dedicați lui Dumnezeu, și gata să-și asume responsabilitatea.

Rugăciune

Domnul întregului Univers, Conducătorul istoriei, Dumnezeul imposibilului, îndrăznim să venim înaintea tronului Tău, pentru că Isus a murit și a deschis o cale pentru noi.

O Domn al harului nemăsurat, dă Bisericii Tale dintre musulmani lideri ca și Daniel. Învață-i știința și judecata bună pe măsura ce învață poruncile Tale. Călăuzește-le pașii prin Cuvântul Tău, ca ei să nu fie intimidați de către dușman sau să cedeze în fața celui rău. Dă-le discernământ și curaj pentru a provoca regi și domnitori și să-Ți aducă onoare Numelui Tău.

Împlinește-ți promisiunile față de ei. Descoperă-le planurile Tale mărețe.

Tată, stau în sfânta Ta prezență și Îți cer prin credință, pentru că Isus Domnul meu Și-a sacrificat sângele pentru mine.

Amin.

Promisiune

“Să-ți dea ce-ți dorește inima, și să-ți împlinească tate planurile tale! Atunci noi ne vom bucura de biruința ta, și vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte tate dorințele tale!” (Psalmul 20:4-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 26 ianuarie, 2018

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Darurile Duhului Sfânt

             să își facă simțită prezența la întrunirile credincioșilor musulmani​

 

La cruce, Isus a triumfat peste Satan. Hristos a murit ca să ne salveze, apoi a inviat din morți și S-a înălțat la cer. De acolo, a trimis Duhul Sfânt, Mângâietorul, Bisericii Sale ( Faptele Apostolilor 2). Prin Duhul Sfânt, Isus ne dă multe daruri (Efeseni 4:8). Acestea fac parte din glorioasele binecuvântări cu care El ne echipează în slujire, ca să zidească Biserica, Trupul lui Hristos,  ca să fie puternică și matură și să ajungă la măsura completa a vieții spirituale pe care El a intenționat-o pentru noi ( Efeseni 4:12-13).

Avem credință în Dumnezeu că Biserica Lui dintre musulmani va fi sarea pământului, lumina lumii, și o cetate așezată pe un munte ( Matei 5:13-14). Fie că biserica se întâlnește în secret sau în public, fie că întâlnirile lor au doi sau trei credincioși sau au sute sau mii de credincioși, Dumnezeu va echipa biserica Sa cu darurile Duhului Sfânt. Și aceasta este rugăciunea noastră în această săptămână ( citește 1 Corinteni  12-14).

Rugăciune

Atotputernicule Dumnezeu, atrage-i pe musulmani la Tine, și manifestă în ei dragostea Ta adâncă și puterea-Ți mare. Ajută-mă să mă rog pentru ei în concordanță cu voia Ta.

Numele Tău e Sfânt. Tu faci lucruri mărețe; îndurarea Ta se întinde din generație în generație pentru cei ce de tem de Tine. Tu manifești putere cu brațul Tău…Tu saturi de bunătăți pe cei flămânzi ( Luca 1:49-53). Mă rog să pui în inimile milioanelor de musulmani foame și sete după Tine, să le deschizi sufletele pentru Domnul Isus ca ei să primească comorile pe care Le ai pentru ei. Umple-i cu Duhul Tău cel Sfânt.  Dă-le manifestarea cu putere si lucrările Duhului Sfânt.

Fie ca gloria Ta măreață să fie manifestată în bisericile compuse din musulmani care au fost eliberați din islam prin puterea lui Isus.

Gloria, splendoarea, măreția și puterea Îți aparțin Ție, drag Tată. Cer toate acestea, nu în propria-mi autoritate; nu am nicio autoritate. Mai degrabă, vin înaintea Ta în autoritatea lui Isus, Fiul Tău, care îmi dă acces la tronul Tău prin crucea Lui. Amin.

Promisiune

“Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.“(1 Corinteni 12:7)

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 2 februarie, 2018

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru toți musulmanii​

În Numele lui Isus

 

Să ne rugăm în Numele lui Isus nu reprezintă o formula pentru o magie sau o incantație ca să ne ajute într-un mod magic. În lumea legilor, când cineva te desemnează drept împuternicit, ai autoritatea să acționezi în numele acelei persoane și în locul său. Poți vinde și poți cumpăra proprietăți imobiliare, proprietăți, sau orice altceva atestă acel document.

Să te rogi în Numele lui Isus înseamnă:

  1. Eu adresez cererea mea lui Dumnezeu de dragul lui Isus. Eu nu merit nimic. Nu am nicun drept  la Tronul lui Dumnezeu, așa că eu mă rog în baza meritelor lui Isus. El este Creatorul și Mântuitorul meu. Dumnezeu răspunde, în cinstea lui Hristos

(Ioan 14:13-14, 15:16, 16:23-24; Faptele Apostolilor 16:18; 1 Corinteni 1:2).

  1. Mă apropii de Dumnezeu în autoritatea lui Isus, Dumnezeul și Salvatorul meu

(Faptele Apostolilor 3:6, 16:18; 1 Corinteni 1:2).

  1. Îl rog conform voii Sale (1 Ioan 5:14).

Rugăciune

Doamne Isuse, Stăpânul și Salvatorul nostru, Te binecuvântăm. Numele Tău exprimă natura Ta divină și gloria Ta, dragostea Ta plină de sacrificiu, atitudinea Ta plină de compasiune față de noi, și puterea Ta salvatoare. Îți mulțumesc.

Mă rog pentru poporul musulman din toată lumea. Deschide ochii lor spirituali să recunoască Numele Tău măreț, Numele care este mai presus de orice nume. Deschide-le ochii să Te accepte și să-Ți predea viețile lor. Eliberează-i de vechile lor credințe, practicile superstițioase, și din sclavia sistemului care, timp de secole, i-a abuzat. Ajută-i să înțeleagă că salvarea se găsește în nimeni altul decât în Tine (Faptele Apostolilor 4:12).

Mă rog pentru bisericile din rândurile musulmanilor să fie pline de Duhul Sfânt și puternic fondate pe Cuvântul Lui Dumnezeu. Dă-le viziunea de a aduce națiunile la Isus Hristos.

Tu ești vrednic să primești puterea și bogăția și înțelepciunea și tăria și onoarea și gloria și lauda (Apocalipsa 5:12). Amin.

Promisiune

“Mireasma parfumului Tău este dulce, Numele Tău este ca o mireasmă vărsată…în  Numele Lui, își vor pune nadejdea popoarele.”(Cântarea Cântărilor 1:3; Matei 12:21).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 9 februarie, 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru

Terorismul Islamic

 

De două decenii încoace, teroriștii musulmani au lansat atacuri majore împotriva Statelor Unite și Europa. Exemplele includ: New York, Londra, Madrid, Paris, Bruxelles, Berlin, și Manchester. Guvernele vestice, luptându-se să se ferească de viitoare atacuri, încearcă să distanțeze musulmanii de terorism. Ei au descris islamnul drept o religie pașnică, au susținut includerea în relațiile ecumenice bisericești, și au descris-o drept una din cele trei religii Avraamice!

De acord, nu toți musulmanii sunt teroriști, nici macar majoritatea dintre ei. Dar terorismul a fost înrădăcinat în credința islamică încă de la întemeierea lui. În loc să permitem acestui fapt să declanșeze sentimente negative față de musulmani, ar trebui să îi vedem așa cu îi vede Isus: păcătoși care au nevoie de salvarea Sa. Doar dragostea lui Dumnezeu manifestată la Calvar poate transforma teroriștii în sfinți.

Rugăciune

Doamne Isuse, Tu ești blând și smerit și plin de dragoste și de compasiune. Ai refuzat să le permiți discipolilor Tăi să folosească orice fel de violență ( Matei 26:51-54; Luca 9:51-56).

Atotputernicule Tată, mă rog să schimbi violența islamului în acte de milă centrate pe Hristos și în drgoste plină de sacrificiu. Te rog, atrage-i pe musulmani la Tine, Mântuitorul și Salvatorul întregii omeniri. Acoperă-i cu puterea ispășitoare a crucii Tale. Umple-le mințile lor cu bunătatea Ta și ființele lor cu blândețea Ta. Lasă pace Ta să domnească în inimile lor. Fie ca Cuvântul lui Hristos să sălășluiască în ei ( Coloseni 3:15-16). În Numele măreț al lui Isus mă rog. Amin .

Promisiune

“Domnul să te binecuvinteze, și să te păzească. Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste tine, și să se îndure de tine. Domnul să-Și înalțe Fața peste tine, și să-ți dea pacea!”

(Numeri 6:24-26).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 16 februarie, 2018

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Regii, președinții și conducătorii musulmani

 

Biblia ne îndeamnă să ne rugăm pentru toți cei puși la conducere (1 Timotei 2:1-2). Când ne rugăm, Dumnezeu schimbă inimi. „ Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe cre îl îndreaptă încotro vrea.“  ( Proverbe 21:1).

Când împăratul cetății Ninive a auzit chemarea la pocăință a lui Iona, el s-a ridicat de pe tronul său , și-a dat jos hainele regale, s-a îmbrăcat cu un sac și a atat jos în cenușă ca semn al căinței lui.  A emis un ordin poporului său să se pocăiască și să creadă în Dumnezeu ( Iona 3:6-10). Oh, dacă ar face așa și conducătorii musulmani din ziua de azi !

Ca toți ceilalți oameni, și conducătorii au nevoie de vindecare emoțională și fizică; ei prețuiesc faptul că sunt iubiți și încurajați; ei au nevoie de îndrumare și direcție; și deasupra tuturor, ei au nevoie de Hristos.

Rugăciune

Atotputernicule Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc și Rege etern, Tu singur ești Cel Înălțat, Suveran peste toate împărățiile oamenilor ( Daniel 4:32). Tu singur ții în mâna Ta întreg universul și controlezi ficare ființă din el.

Mă rog pentru regi, președinți, și conducători din lumea musulmană. Doamne Isuse, prin puterea sângelui Tău, iartă-le păcatele și adu-i la credința în Tine.  Fie ca ei să își predea inimile lor Ție și să Te accepte ca  Rege Absolut peste viețile lor.

Spune-le că Tu ești Judecătorul înaintea căruia vor sta în ziua de apoi ca să dea socoteală de autoritatea învestită lor. Fie ca ei să cunoască pacea care vine prin credința în Cuvântul Tău. Umple-i cu Duhul Sfînt. Ține-i  și protejează-i – duh, suflet și trup.  Fie ca dușmanul sufletelor lor să nu aibă nicio putere sau autoritate peste ei.

Mă rog pentru cei care sunt bolnavi sau sunt în dureri, pentru cei care au nevoie de vindecare fizică sau emoțională. Fie ca ei să cheme Numele Tău, Doamne Isuse, să-și pună nădejdea în Tine, și să primească iertarea de păcate și vindecare  divină prin Puterea Ta. Fie ca ei să fie hrăniți cu Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Amin.

Promisiune

“Acum dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune… Dați cinste Fiului… Ferice de toți câți se încred în El!” (Psalmul 2:10,12).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 23 februarie, 2018

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru​

Țara Libanului

 

Libanul este cea mai democratică și deschisă la minte societate din întreaga lume Arabă. De asemenea are cel mai mare procent de creștini ( dintre care majoritatea sunt catolici și ortodocși) dintre toate țările Orientului Mijlociu.

Deși țara a suferit serioase divizii sectare și tensiuni culturale timp de generații, există încă un nivel mare de libertate religioasă în Liban mult mai mult decât în celelalte țări arabe. Acum, mulți din cetățenii lui, obosiți de disputa religioasă și culturală, sunt flămânzi după Dumnezeu și sunt deschiși Duhului Sfânt în feluri noi.

Libertatea de religie din Liban oferă Bisericii grozave oportunități de a-și practica credința în mod deschis și de a împărtăși cu curaj Evanghelia cu alții. Orientul Mijlociu are nevoie de  deschiderea la minte și de libertatea Libanului.

Rugăciune

Tată al dragostei și al milei, îți mulțumim pentru puterea Ta vindecătoare și pentru compasiunea Ta față de noi. Tu poți să învii pe cel mort, să vindeci pe cel bolnav, și să restabilești speranța inimilor disperate. Ne rugăm pentru Liban azi. Ne ridicăm vocile să mijlocim pentru poporul lui- creștini, musulmani, și druzi. Toți au suferit mult din cauza separatismului religios și politic și au nevoie de vindecarea  pe care doar Tu o poți aduce.

Inspiră Biserica Ta din Liban să se folosească cu înțelepciune libertatea de care se bucură. Ridică dintre ei pastori și lideri care să Te iubească și care au inima Ta pentru poporul. Dă- le credincioșilor libanezi un curaj mare  în a răspândi Vestea Bună a Evangheliei cu ceilalți ( Faptele Apostolilor 4:29). Păstrează, o Doamne, libertatea de a se inchina așa cum așeg ei și libertatea de a vorbi deschis despre credința lor. Ne rugăm pentru programele radio și televiziunea care răspândesc  Adevărul Cuvântului Tău. Ne rugăm pentru afacerile creștine și companiile din Liban. Împuternicește-i să riște totul pentru Tine pe măsură ce încearcă să ajute cât mai mulți dintre prietenii și vecinii lor musulmani să își încredințeze viețile lor lui  Isus Hristos, Prințul Păcii. Pentru gloria Ta și de dragul Împărăției Tale, amin.

Promisiune

“Dați și vi se va da; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. “(Luca 6:38).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 2 martie 2018

În această săptămână ne rugăm pentru femei

Lois și Eunice

 

Timotei era colegul și asistentul lui Pavel. Când era tânăr, bunica lui Lois și mama lui Eunice au fost modele de viața adevărată și credință pentru el (Fapte 16: 1, 2 Timotei 1: 5).

Nabila, Hoda, Latifa, Farah, Layla și mule altele sunt femei musulmane care au văzut lumina lui Hristos, au primit harul și și-au  dat viața Lui. Ele și-au ținut familiile împreună prin legătura iubirii (Coloseni 3:14), în Duhul (Efeseni 4: 3) și sub steagul lui Hristos. Ele și-au educat copiii să se teamăde Domnul și să se închine Lui.

Ne rugăm ca exemplul lui Lois și Eunice să se repete de mii de ori, că mamele musulmane vor veni la Isus și, cu hotărâre și curaj, vor ridica o generație de copii care sunt credincioși lui Hristos și împărăției Lui.

Rugăciune

Doamne Dumnezeule, Creatorul nostru, ai creat familii ca fiind cărămizile societății. Ai proiectat și înzestrat  mamele de a purta copii, a le da naștere și a-i hrăni. Ce geniu! Ce stralucire!

Aducem înaintea Ta milioanele de mame din lumea musulmană. Au nevoie de tine. Ele trebuie să-L urmeze pe Isus Hristos, singurul Mântuitor și Domn. Mă rog ca ele să reflecte imaginea Ta despre iubire și sacrificiu, că vor face ceea ce guvernele și școlile nu pot face: să-și aducă copiii la credința în Hristos.

Fie ca ele să fie ca mama lui Rufus, despre care Pavel spunea, ea “mi-a fost ca și o mamadeasemenea ” (Romani 16:13), și ca mama și bunica lui Timotei. Fie ca ele să fie o binecuvântare pentru soții lor, pentru copiii lor și pentru Biserica lui Isus (Tit 2: 4-5).

Protejați familiile lor de eșec. Fie ca ele să facă parte din planul Tău divin de a aduce suflete prețioase libertății, bucuriei și vieții în Hristos. Amin.

Promisiune

“Soția ta va fi ca o viță de vie fructuoasă, înfloritoare în casa ta. Copiii voștri vor fi ca niște măslini tineri vigurosi, în timp ce stau în jurul mesei.” (Psalm 128: 3, NLT).

“Copiii ei se ridică și o cheamă binecuvântată; soțul ei deasemenea o laudă.”

 (Proverbe 31:28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 9 martie 2018

În această săptămână ne rugăm pentru musulmanii care au devenit urmașii lui Hristos ca să meargă ca și

Misionari ai creștinilor nominali

 

Credem noi în minuni? Bineînțeles că da; de aceea ne rugăm! În această săptămână ne rugăm pentru un miracol deosebit: vrem să vedem  musulmani că vin la Isus, să se umple de Duhul Sfânt, să se antreneze în Cuvânt și să meargă ca misionari creștinilor – americani, europeni, africani, asiatici și așa mai departe.

Asta înseamnă că musulmanii care își pun credința în Isus Hristos vor evangheliza pe americani și pe alții? Exact. Dumnezeu este capabil să facă mult mai abundent decât tot ceea ce îndrăznim să cerem sau să ne imaginăm prin puterea sa puternică la lucru în noi (Efeseni 3:20). Într-un sens spiritual, noi pretindem promisiunea de a ne extinde teritoriile și de a mări frontierele noastre (Exodul 34:24).

Rugăciune

Doamne Dumnezeule, tu ai creat cerurile și pământul. Tu singur ești Stăpân peste tot Universul și numai Tuconduci împărățiile acestei lumi. Îți aducem cererea noastră ambițioasă, știind foarte bine că poți face lucruri mari pe care nu le-am visat niciodată.

Ne rugăm să transformi musulmanii în vase de onoare pentru a-I servi Împăratului Împăraților și Domnului Domnilor. Vrem să vedem ziua când zeci de mii dintre ei devin evangheliști, pastori, misionari și învățători ai Cuvântului Domnului. Într-adevăr, nu putem realiza o astfel de faptă. Dar nu ai transformat patru leproși mizerabili, respinși, urați în vestitori a-i veștii bune? Da, ai făcut.

Doamne, noi credem. Ajută-ne să depășim orice necredință în noi și să ne mărim credința (Marcu 9:24; Luca 17: 5).

Ție să-Ți fie adusă slavă pentru totdeauna și întotdeauna. Amin.

Promisiune

“Rugați-mă și vă voi răspunde. Îți voi spune secrete importante pe care nu le-ai auzit niciodată. “(Ieremia 33:3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 16 Martie, 2018

Săptămȃna aceasta mă rog ca binecuvȃntarea să fie revărsată peste

Moscheele din Orasul Meu

 

Biblia ne spune în mod clar că cea mai mare binecuvȃntare pe care Dumnezeu a destinat-o oamenilor este să îl cunoască pe Isus Hristos ca Domn şi Salvator, să creadă în el şi să-l urmeze. Prezența moscheelor în multe comunități din jurul lumii este o realitate în ziua de azi. O moschee este un loc de închinare musulman. Suntem oare suficient de deschişi ca să-l rugăm pe Domnul să reverse binecuvȃntarea sa cea mai mare asupra oamenilor care se ȋnchină ȋn acele moschei?

Asta ȋnseamnă că ȋl rugăm pe Dumnezeu să îi facă pe oamenii care se roagă ȋn moschee să ȋşi pună încrederea în Isus Hristos: da, cei care cheamă la rugăciune, care conduc rugăciunile, care predică, care slujesc făcȃnd curăţenie şi ca paznici, şi toți care merg acolo ca să se roage. Este acest lucru posibil? La Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putinţă. (Matei 19:26)

Rugăciune

O Doamne, Dumnezeul nostru, numai tu eşti singurul Dumnezeu peste toate regatele pămȃntului. Tu ai pregătit lucruri incredibile pentru noi-lucruri mărete despre care nici măcar nu am visat. Cred că tu, Domane, vei ajuta pe unii dintre noi să predice în moschei din capitale ale lumii musulmane: în Mecca (Arabia Saudită), Cairo (Egipt), Najaf (Irac), Kum (Iran), Fes (Maroc), Islamabad (Pakistan) şi pȃnă la marginile Pămȃntului.

Deşi Tu nu locuieşti în locaşuri făcute de mâini omeneşti (Fapte 7:48), ne rugăm ca Tu să-Ţi manifeşti puterea şi măreția divină față de copiii lui Ismael în asemenea clădiri. Fă ca zeci de mii de moschei să devină locuri solemne pentru venerarea lui Isus Hristos, Regele regilor şi Domnul domnilor. Fă ca toți cei care se închină în aceste locaşuri sa-ţi simtă prezență în mijlocul lor şi să realizeze că moscheele lor au devenit întradevăr Case ale lui Dumezeu. Fă-i Domane să spună  ,, Cu adevărat, Domnul este în locul acesta… Aici este casa lui Dumnezeu”  (Geneza 28:16-17).

Mă rog fiindcă cred că Tu poți ,,face să izvorască rȃuri pe dealuri şi izvoare în mijlocul văilor.” Tu poți ,,preface pustia în iaz şi pământul uscat în şuvoaie de ape” (Isaia 41:18) Îţi mulţumesc că ȋmi asculți rugăciunea. Amin.

Promisiune

,,Căci Domnul a văzut că necazul lui Israel ajunsese prea mare…fără să fie cineva care să vină în ajutorul lui Israel. Domnul nu hotărâse să şteargă numele lui Israel de sub ceruri şi i-a izbăvit… “(2 Împărați 14: 26-27).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 23 martie 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm ca Oraşele Musulmane

să-L Primească pe Hristos

 

Duminica viitoare, Creştinătatea Vestică sărbătoreşte Intrarea Domnului Isus ȋn Ierusalim. Ce   s-a ȋntȃmplat cu această ocazie ȋn urmă cu 20 de secole a fost total neaşteptat. A cutremurat oraşul şi a făcut autoritățile să se ȋnfioare.

Un străin care călarea pe un măgar înspre Ierusalim pentru a sărbători Paştele nu era o privelişte obişnuită. Totuşi, ȋn această zi, o mulțime mare s-a adunat în jurul unui călăreț anume pentru a-l întȃmpina ca pe un rege. Unii şi-au aruncat hainele pe drum, ȋn timp ce alții aşterneau ramuri de finic drept ,,covoare” de ȋntȃmpinare! Ei îl glorificau cu bucurie. L-au numit Fiul lui David. Da, călărețul era Isus. Aşa a fost ȋntȃmpinat Isus în capitală în duminica Floriilor. Este rugăciunea noastra ca multe capitale musulmane să-l întȃmpine pe El in ziua de azi.

Rugăciune

,,Osana, Fiul lui David!… Binecuvântat este Împăratul Care vine în Numele Domnului!Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte!” (Matei 21:9, Luca 19:38). Dumnezeu Atotputernic, pentru un milion de oraşe, sate şi comunități pline de musulmani, te implor să-i faci să-l primească pe Regele Hristos.

Numai tu eşti Atotputernic. ,,Ai despărţit marea înaintea Copiilor lui Israelşi au trecut pe uscat prin mijlocul mării.” (Neemia 9:11). Prin puterea Ta divină, Tu ȋndrepți inimile ȋmpăraților precum un rȃu de apă. (Proverbe 21:1). Dă-ne libertate pentru a putea propovădui puterea crucii ȋn Mecca, locul destinat de către musulmani pentru a fi cel mai sfȃnt de pe pămȃnt. Fie ca Isus Hristos să-şi facă cunoscută gloria acolo.

Eu mă închin la tronul Dumnezeului Atotputernic. Stiu în cine am crezut, şi sunt încredinţat că El poate să facă mult mai mult decȃt aş putea eu visa. (2 Timotei 1:12). Aceasta este speranța şi credința mea.

,,Ale Celui ce şade pe scaunul de domnie şi ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpȃnirea în vecii vecilor!” (Apocalipsa 5:13). Amin

Promisiune

,,De la marginile pămȃntului auzim cȃntȃnd: ,,Slavă celui neprihănit!”(Isaia 24:16).

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 30 martie 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm în legătură cu

Respingerea Crurii de către musulmani

 

Astăzi ne amintim de crucificarea lui Isus, singurul mijloc prin care avem viața veşnică. Islamul respinge faptul că Isus a murit pe cruce. Coranul spune că El nu a fost niciodată crucificat, că nu a murit niciodată, şi că Domnul l-a ridicat la cer în viață. Musulmanii cred că Dumnezeu nu  l-ar fi lăsat pe Isus, profetul bun, să moară o moarte atȃt de umilitoare pe cruce pentru păcatele pe care alții le-au făcut.

Musulmanii nu sunt conştienți de seriozitatea naturii umane păcătoase, aşa că exclud nevoia de izbăvire. Pentru ei crucea este o absurditate. (1 Corinteni 1:18-25).

Rugăciune

Dumnezeule Atotputernic, Tatăl nostru Ceresc Iubitor, te recunoaştem ca şi mȃntuitorul etern. Venim cu umilință, uimiți de dragostea Ta şi de sacrificiul lui Isus de la Calvar. Ce durere şi ruşine a încurat El pentru a ne salva din păcat şi pierzare! Mielul Lui Dumnezeu a murit pentru a ne va nouă viață. Iți mulțumim.

Prietenii mei musulmani nu ȋnțeleg că moartea lui Hristos pe cruce a fost darul Tău suprem pentru oamenii păcătoşi. Ajută-i să realizeze că ei sunt nişte păcătoşi care au nevoie de mȃntuire. Arată-le puterea crucii care ne salvează din păcat şi ne transformă viețile din întuneric în lumină şi de la împărăția lui Satan la Împărăția Lui Dumnezeu.

Declară-i vinovați de păcatul lor grav de a respinge crucea. Fă-i să creadă în cuvȃntul Tău şi să accepte Evanghelia. Eu mijlocesc pentru musulmani. Ajută-i să creadă că Isus a murit ca să-i mȃntuiască de la păcatele lor şi a înviat pentru a-i face vrednici înaintea Lui Dumnezeu. Îndepărtează zidurile din mințile lor. Deschide-le ochii. Captează-le inimile cu dragostea Ta.

Toată lauda şi gloria este a Ta, Hristosul crucificat şi înviat, Primul şi Ultimul, Cel Viu care a murit şi care este viu pȃnă-n veci de veci. Amin.

Promisiune

,,Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. “ (1 Corinteni 1:18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Eugene Peterson, Praying with the Prophets (Rugȃndu-ne cu Profeţii), 31 ianuarie

 

 

 

Vineri, 6 aprilie 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm pentru femeile musulmane care vor deveni

Vȃnzătoarea de Untdelemn

 

Ea a fost o văduvă. Nu în ştim numele. Soțul ei, care a fost un profet, a murit şi i-a lăsat drept moştenire o datorie pe care ea trebuia s-o plătească. Creditorul cerea ca ea să-i cei doi fii ai ei ca şi sclavi din moment ce ea nu putea plăti datoria. Ea s-a panicat gȃndindu-se că îşi putea pierde cei doi fii şi a strigat după ajutor înaintea profetului Elisei. Ea a acționat din cauza unei credințe puternice şi a ascultat cu atenție sfatul lui Elisei.

El i-a spus să meargă la vecinii ei şi să împrumute cȃt mai multe vase. După ce a făcut asta, a ȋnchis uşa casei ȋn urma ei şi a copiilor săi. Ea a ȋnceput să toarne puținul untdelemn pe care ȋl avea în vase, dar el nu s-a mai terminat pȃnă cȃnd ea a rămas fără recipiente! Ea a putut să vȃndă untdelemnul şi să plătească datoria. Eu o numesc Vȃnzătoarea de Untdelemn. Cȃnd a mers la vecinii săi pentru a ȋmprumuta vase, ea îşi anunța defapt credința ȋn mod public! Dar ȋn timp ce umplea vasele cu untdelemn, ea a primit binecuvȃntarea fără ca nimeni să vadă. (Citeiți  povestea ȋn 2 Împărați 4:1-7)

Avem nevoie de femei ca ea ȋn lumea musulmană-femei credincioase, care aud vocea lui Dumnezeu şi împlinesc voia Lui.

Rugăciune

Dumnezeule Atotputernic din ceruri, iți mulțumim pentru această femeie curajoasă. Ea a strigat după ajutor, şi-a spus necazul, a ascultat, a acționat, a primit şi fost eliberată de datoria ei. Cȃt de milos şi compătimitor eşti Tu, Doamne! Îți cer să dăruieşti bisericii Tale femei care au ieşit din Islam şi şi-au pus încrederea în Isus-femei ale credinței şi ale acțiunii, ca şi vȃnzătoarea de untdelemn.

Ajută-le să biruiască frica, intimidarea şi incertitudinea prin credință. Fă ca ele să biruiască lumea fiindcă au crezut că Isus este Fiul Lui Dumnezeu. (1 Ioan 5:5). Îngăduie ca ele să devină exemple şi modele pentru copiii lor, familiile lor şi pentru alții ,, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie” (1 Timotei 4:12)

Mă rog pentru alți războinici ai rugăciunii. Este posibil ca Tu să fii pe cale de a face un miracol în viețile lor. Ajută-ne pe fiecare dintre noi să Îţi aducem vasele noastre goale. Fie ca şuvoiul Tău de untdelemn să ne umple. În numele lui Isus, Domnul meu, amin.

Promisiune

,,Fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 13 aprilie 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm pentru presupusa

Călătorie în Timpul Nopţii a lui Mohamed

 

Mohamed, profetul islamului, afirmă că într-o noapte, El a călătorit călare pe un măgar înaripat de la moscheea din Mecca la moscheea din Jerusalim. De acolo, el ar fi coborȃt din cer, unde a văzut cȃţiva profeţi şi a avut o convorbire privată cu Dumnezeu. După aceea, toţi profeţii au venit la el, şi el i-a condus în rugăciune. În cele din urmă, el s-a întors în Mecca-toate acestea petrecȃndu-se într-o singură noapte. (Coran 17:1)

Este interesant de precizat că nu era niciun tȃnţar în Mecca sau în Ierusalim la momentul respectiv!

Rugăciune

Dumnezeule Mareţ din Ceruri, binecuvȃntat să fie numele Tău sfȃnt. Mă aplec în prezenţa Ta şi mă închin. Îmi mulţumesc că m-ai încredinţat cu sarcina de a mă ruga pentru alţii şi să îi aduc în atenţia Ta. Fac apel înaintea Ta pentru a elibera musulmanii, şi intervin în faţa Ta pentru ei.

Domane Dumnezeule, de atȃta timp oamenii aceştia preţioşi au stat în întuneric întristare. Arată-Ţi mila şi îndurarea înaintea lor, O Doamne. Dă-le înţelepciune, inteligenţă şi discernămȃnt pentru a realiza că este fără sens să îşi construiască sistemul de credinţă pe fabulaţii şi tradiţii ale oamenilor. Salvează-i din mȃna unui inamic fară milă care complotează înspre ruinarea şi pierzarea lor.

Ajută-i să alerge la Isus şi să trăiască în lumina Cuvȃntului. Oferă-le libertate prin crucea de pe Calvar. După cum un tovarăş luptător al rugăciunii s-a rugat, dă-le ,,o dorinţă pentru ceea ce este adevărat, o foame pentru ce este drept, o determinare de a refuza orice substitut, indiferent cȃt de atractiv ar fi prezentat.”¹

În Numele nepreţuit a Lui Isus. Amin.

Promisiune

,,Dreapta Domnului se înalţă; dreapta Domnului cȃştigă biruinţa!…Izlazurile pustiei iarăşi vor înverzi, pomii îşi vor da roadele, smochinul şi viţa îşi vor da rodul lor. “(Psalmul 118:16; Ioel 2:22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 20 aprilie 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm pentru moştenirea lui

Raymond Lull

 

El a trăit între anii 1232-1316 d. Hr. El făcea parte din nobilimea Spaniei. În tinereţea lui, el a trăit o viaţa imorala şi risipitoare. El se mȃndrea că nici o femeie nu putea să-i reziste. În cele din urmă, soţia sa evlavioasă i-a luat copiii şi l-a părăsit. În timp ce o urmărea, a văzut o viziune cu Isus. El şi-a abandonat păcatele şi a început să-L urmeze pe Salvatorul Crucificat.

Mai tȃrziu, el a decis să atragă musulmanii să vină la Hristos prin dragoste, dialog şi raţiune. Timp de nouă ani, el a studiat islamul, relegia, cultura şi tradiţiile sale şi s-a afundat în studierea limbii arabe. În cele din urmă, el a mers în Tunisia, la faimoasa moschee Zaytuna, unde a intrat în discuţii serioase cu liderii. El le-a oferit mesajul dragostei şi sacrificiului lui Hristos. Deşi a fost arestat şi deportat, al s-a întors în Africa de Nord încă de două ori. În ultima sa vizită, el a fost torturat şi şi-a dat viaţa din dragoste pentru Salvatorul său.

El a fost primul misionar internaţional al musulmanilor, şi şi-a îndeplinit sarcina cu dedicare şi sacrificiu.

Rugăciune

Domn milos şi izbăvitor, Tu eşti vrednic de orice sacrificiu pe care îl facem pentru Tine. Îţi mulţumesc că L-ai chemat pe Raymond Lull să meargă în Africa de Nord. Tu mai chemi oameni şi astăzi.

Mă rog ca mulţi dintre copiii Tăi să ducă mesajul crucii musulmanilor, cum a făcut-o şi Lull.   Dă-le o pasiune pentru cei pierduţi. Fie ca ei să nu se oprească niciodată din a auzi strigătele lumii îndurerate şi fără de Hristos. Fă ca inimile lor să bată pline dragoste pentru cei care nu Te cunosc. Umple-le mintea cu consecinţa eternă a Calvarului. Ajută-i în timp ce studiază limbi, culturi şi moduri de viaţă noi.

Fie ca ei să vadă miracole întȃmplȃndu-se în timp ce vieţile vor fi schimbate.

Glorie şi onoare şi mărire Ţie, Dumnezeul Nostru. Amin.

Promisiune

,,Domnul meu, iartă-mă! Cât este de adevărat că sufletul tău trăieşte, domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine şi mă rugam Domnului! Pentru*copilul acesta mă rugam, şi Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam.” (1 Samuel 1:26-27).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 27 aprilie 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm pentru musulmani care sunt

Atei în Secret

 

În ansamblu, musulmanii cred că Dumnezeu există; dar pentru ei El este îndepărtat, retras. În ultimii ani a apărut un val de violenţă răspȃndită la scară largă, crime şi masacre-săvȃrşite, acceptate şi apărate de musulmani. Văzȃnd asemenea atrocităţi, mulţi musulmani sunt şocaţi şi dezamăgiţi de propria lor religie. Ei gȃndesc ,,Dacă Islamul este aşa, noi nu vom avea nimic de aface cu el.” Deci, mulţi s-au întors de la Islam la ateism. Dacă anunţă această decizie în mod deschis în ţările lor musulmane, riscă să-şi piardă viaţa.

Musulmanii atei au devenit acum un fenomen în Islam! Fie ca binerica să ajungă să îl aducă pe Hristos, Prinţul Păcii, sufletelor acelea descurajate.

Rugăciune

Creatorul Universului şi a tuturor lucrurilor, îţi mulţumesc că m-ai încredinţat cu responsabilitatea de a mă ruga pentru musulmani care au devenit atei.

Salvatorul păctoşilor, adu-i la crucea Lui Hristos ca să vadă şi să simtă agonia pe care Fiul Lui Dumnezeu a îndurat-o din dragoste pentru ei. Cundu-i spre a-şi preda vieţile Ţie şi a-Ţi accepta iertarea.

Îndreaptă-le inimile şi minţile către ,,tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă…” (Filipeni 28:7). Fii ,,partea lor de moştenire” (Plȃngeri 3:24), tăria şi scutul lor (Psalmul 28:7), ca să te poată sluji cu bucurie şi integritate.

Ajută Biserica Ta să ştie cum să slujească cu dragoste şi compasiune celor care nu mai cred.  ,,Ale Celui ce şade pe scaunul de domnie şi ale Mielului să fie lauda†, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!” (Apocalipsa 5:13). Amin.

Promisiune

,,Da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată şi cel prins de asupritor va scăpa, căci Eu voi lupta împotriva vrăjmaşilor tăi şi voi scăpa pe fii tăi” (Isaia  49:25).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 4 mai 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm pentru ca musulmanii să aibă o

Inimă Smerită

 

Mȃndria este una dintre cele mai mari obstacole în a-L primi pe Hristos! Biblia ne cere să ne smerim pentru a primi harul Lui Dumnezeu. (Iacov 4:6). Musulmanii trebuie să se aplece în faţa Tronului de Milă şi Îndurare şi să se supună cu umilinţa la pranul lui Dumnezeu. Domnul aduce oamenii la El prin Harul Său, şi nu pentru că noi merităm, prin cruce şi nu prin faptele noastre bune. Cuvȃntul Lui Dumnezeu ne avertizează: ,,Mândria merge înaintea pieirii şi trufia merge înainte căderii.” (Proverbe 16:18) şi ,,Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.” (Iacov 4:6).

Rugăciune

O Doamne Isuse, cu inima blȃndă şi smerită, şi totodată Creator Atotputernic şi Stăpȃn peste toate, vin înaintea Ta cu umilinţă pentru a mă închina la picioarele Tale.

Ştiu că este greu pentru musulmani să admită că au fost înşelați şi conduşi pe o cale greşită timp de atȃtea secole! Un obstacol care ȋi ȋmpiedică din a se smeri înaintea Ta este conştientizarea că strămoşii lor au rătăcit pe căi greşite fără să-L cunoască pe Dumnezeul Cel Adevărat! De aceea cerem har pentru prietenii noştrii musulmani ca să conştientizeze acest adevăr dureros.

Ajută-i să se căiască, să-şi abandoneze mȃndria şi să îsi ancoreze viețile în harul Tău pentru a Te mulțumi, şi nu în moştenirea, rasa sau tradițiile lor. O Doamne, permite-Le să se apropie de Isus cu umilință şi supunere. Ma rog ca ei să-şi aplece inimile în fața Mȃntuitorului lor şi să cadă în genunchi pentru a se închina Lui Hristos-Dumnezeul care a devenit om, care domneşte peste tot şi va judeva totul. Fă ca ei să Te recunoască, o Doamne, ca Începutul şi Sfȃrşitul, ca Alfa şi Omega. Domnia, gloria şi onoarea Îți aparțin, Doamne Isus pentru vecii vecilor. Amin.

Promisiune

,,Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.”

(1 Petru 5:6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 11 mai 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm pentru

Postul Islamic

 

În timpul acestui sezon, musulmanii încep un post care durează o lună numit Ramadan. Calendarul musulman se bazează pe anul stabilit în funcție fazele Lunii, care are numai 354 de zile. Aşa că în fiecare an, postul de o luă vine cu aproximativ 11 zile mai repede decȃt în anul precedent.

Musulmanii postesc de la răsărit pȃnă la apus în fiecare zi de-alungul lunii. Ei se abțin de la mȃncare, apă, fumat, nirosit arome plăcute şi de la relațiile maritale. În fiecare zi după apus, opresc postul, de obicei cu un festin. Le este permis să mănȃnce pȃnă la răsărit a doua zi.

Potrivit Islamului,acest post le dă oamenilor posibilitatea de a obține o relație bună cu Dumnezeu şi intrarea în paradis.

Unii musulmani chiar cred că pe parcursul acestei luni, diavolul este ȋncătuşat şi nu le poate face rău, că uşile raiului sunt deschise şi uşile iadului sunt închise.

Rugăciune

O Doamne Isuse, mă rog cu dragoste şi compasiune în inimă pentru musulmani ȋn timpul acestui sezon de post.

Tu ştii, Doamne, că majoritatea musulmanilor sunt oameni sinceri. Ei sunt serioşi ȋn legătură cu religia şi credința lor. Ajută-i să realizeze că pentru a se apropia de Tine, trebuie să treacă prin Isus şi prin sacrificiul Lui de la Calvar. Ei nu se pot salva de păcat prin propriul lor efort! Ei nu se pot auto-ridica făcȃnd ritualuri şi împlinind sarcini religioase.

O Domane, ajută-i să descopere că noi suntem salvați, nu prin fapte de dreptate, ci numai prin credință, prin favorul Tău nemeritat.

Mă rog să Te arăți musulmanilor în timpul acestei luni ca şi Salvatorul care a realizat deja toate lucrurile. Fă ca ei să ştie, că pe cruce, totul ,,s-a isprăvit”. Amin

Promisiune

,,Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea Lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat,

căci ,,cel neprihanit prin credinta va trai.”(Galateni 3:11).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 18 mai 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm ca convertiții musulmani să fie umpluți cu

Duhul Sfȃnt

 

Înainte ca Isus urce la Tatăl, el a promis să trimită Duhul Sfȃnt pentru a fi Mȃngȃietorul şi Călăuzitorul nostru şi pentru a ne întunernici să fim martotii Lui. Promisiunea Lui a fost ȋndeplinită în Ziua Cincizecimii. Weekend-ul acesta vom sărbători Duminica Rusaliilor pentru a comemora darului Duhului lui Dumnezeu destinat Bisericii. Numai puterea Duhului Sfȃnt poate să aducă oameni la Hristos şi să-i facă pe creştini să realizeze lucruri mărețe în viața de zi cu zi, în evanghelizare şi misiuni.

De-alungul secolelor, Duhul Sfȃnt a folosit miracole, viziuni şi vise pentru a-L descoperi pe Hristos multor musulmani în diferite părți ale lumii. Marele influx de musulmani care vin la Hristos în Indonezia în anii 1960 şi 1970, şi ȋn prezent în unele părți ale Africii, poate să fie atribuit aproape ȋn totalitate lucrării puternice a Duhului Sfȃnt.

Rugăciune

O Doamne, Duhule Sfȃnt, revarsă-te asupra musulmanilor convertiți la Hristos, şi umple-i cu puterea şi prezența Ta. Îndeplineşte ȋn dreptul lor promisiunea lui Isus de Rusalii. Duhule Sfȃnt, sfințeşte-i, ghidează-i ȋnspre adevăr şi ajută-i să ducă o viața creştină victorioasă. Mediul care ȋi ȋnconjoară este foarte ostil Evangheliei şi ei au nevoie de umplerea Duhului ca să rămȃne constanți ȋn dedicarea lor pentru Tine.

Ajută-i să se roage pentru alții şi să mijlocească pentru lumea pierdută. Inspiră-i cu zel şi puterea pentru a fi martori a lui Hristos, pentru a răspȃndi Evanghelia pe ȋntreg pămȃntul şi să demonstreze măreția Lui Dumnezeu prin semne şi minuni.

Mă rog să vină vremea cȃnd ,,pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.” (Habacuc 2:14).

În numele măreț a Lui Isus m-am rugat. Amin.

Promisiune

,,Voi turna Duhul Meu peste orice Făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrȃnii voştri vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea vedenii.” (Ioel 2:28).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 25 mai 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm pentru respinderea Islamică a

Trinității

 

Musulmanii cred ȋntr-un singur Dumnezeu a cărui unitate nu permite doctrina Trinității, adică, Trei persoane ȋn Una singură. Ei au impresia greşită că oamenii creştini se ȋnchină la trei dumnezei. Islamul susţine că Isus nu poate fi Fiul lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu nu se casătoreşte şi nici nu face copiii. Musulmanii cred că Sfȃntul Duh este doar un ȋnger.

De asemenea, relația iubitoare dintre Dumnezeu Tatăl şi oamenii săi lipseşte ȋn islam. ,,Afirmația  centrală a creştinătății este că Dumnezeu a vorbit.”¹ Asta doveşte existența Vorbitorului (Dumnezeu Tatăl), a Cuvȃntului vorbit (Fiul) şi Mesagerul lumii (Duhul Sfȃnt).

Deşi oamenii nu sunt salvaţi prin doctrină, ȋnvăţătura Trinităţii ne dezvăluie persoana lui Dumnezeu, caracterul Său şi lucrarea Sa, si este esenţială ȋn relaţia noastră cu El. Un conpect incorect asupra lui Dumnezeu stă la baza multor erezii.

Rugăciune

Doamne Dumnezeule Atotputernic, Tată, Fiu şi Duh Sfȃnt, măreţ ȋn splendoare şi ȋn dragoste eternă, Te rog să deschizi ochii multor musulmani ȋn acestă săptămȃnă pentru a-Ţi vedea sacrificiul, puterea şi ȋntelepciunea.

Iartă musulmanii pentru că-L resping pe Isus Hristos, Fiul Tău, şi pentru că ȋnceracă să-L cuprindă pe Dumnezeul Etern ȋn limitele logicii lor! Fă-i, ȋn schimb, să ne supună dragostei Tale eterne şi să te venereze-ca Tată, Fiu şi Sfȃnt Duh.

Doamne Isuse, descoperă-Te lor, ca una cu Tatăl şi cu Duhul Sfȃnt. Tu ai spus: ,,Nu sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine… Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu.” (Ioan 8:16,42). Fă ca musulmanii să fie ȋmpăcaţi cu Tine la crucea de la Calvar.  Eliberează-i din ȋntunericul islamului. Lasă ca inimile lor să fie atinse de dragostea Ta, o Doamnea, Tatăl Nostru, prin harul lui Isus Fiul şi prin apropierea şi blȃndeţea Duhului Sfȃnt.

Tu eşti cel Atotputernic, singurul Dumnezeu viu, Creator al cerului şi pamȃntului, Mȃntuitor şi Susţinător al oamenilor. Binecuvȃntat să fi pentru totdeauna. Amin.

Promisiune

,,Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.” (Ioan 14:6-7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹Teolog elveţian Karl Bart, 1886-1968

 

 

Vineri, 1 iunie 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm pentru ca Dumenezu să facă mulți

 musulmani asemenea unui

Inel cu sigiliu

 

Ştii că ȋi eşti foarte drag lui Dumnezeu?

În Antichitate, un inel cu sigiliu era o posesie  de nepreţuit. Acesta era folosit pentru a amplasa semnătura personală sau pecetea pe diferite documente. Era purtat de deget (Ieremia 22:24) sau pe braţ (Cȃntarea Cȃntărilor 8:6) sau ţinut la gȃt pe un lanț.¹

Cȃnd Faraon l-a ȋnălţat pe Iosif şi l-a pus să conducă ȋntrega ţară a Egiptului, el a confirmat asta dȃndu-şi jos inelul cu pecete şi punȃndu-l pe degetul lui Iosif. (Geneza 41:42). Regele Persiei şi-a arătat marea consideraţie faţă de Haman, făcȃnd acelaşi lucru cu inelul său cu sigiliu. (Estera 3:10). Ne rugăm ca Tatăl Nostru Ceresc iubitor va face mulţi musulmani să creadă ȋn Isus Hristos şi să trăiască pentru El, şi astfel să descopere cȃt de valoroşi şi de dragi sunt ȋnaintea Domnului-ca un inel cu sigiliu.

Rugăciune

Dumnezeule Binecuvȃntat, Creatorul şi Mȃntuitorul nostru, te rog să atragi mulțimi ȋntregi de musulmani ȋn Regatul Fiului Tău. Fie ca ei să-şi găsească locul printre cei aleşi de Tine. Vrem să vedem nenumărați musulmani care ȋl servesc pe Hristos Domnul, care se ȋnchină Dumnezeului Înviat şi aduc pe alții la cruce. Acordă-le experiența miresei atunci cȃnd ȋi spune mirelui său, ,,Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău.” (Cȃntarea cȃntărilor 8:6)

Fă-i să realizeze prin Duhul Tău că sunt neprețuiți pentru Tine şi că Tu ȋi iubeşti. (Isaia 43:4), şi că sunt ȋn centrul planurilor Tale. (Ieremia 29:11)

Fă-i de asemenea să ȋnțeleagă responsabilitatea lor serioasă de a fi ambasadorii Tăi ȋn această lume şi martorii milei şi ȋndurării Tale.

Numai Tu eşti Dumnezeul Atotputernic, Suveran, Stăpȃn peste toate lucrurile. A Ta fie gloria ȋn vecii vechilor, Amin.

Promisiune

,,În ziua aceea, te voi lua şi te voi păstra ca pe o pecete, căci Eu te-am ales.” (Hagai 2:23).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹Bunicul meu nu a ştiut să scrie şi să citească. Nu ȋi plăcea ideea de a purta un inel. El avea un sigiliu în portofelul său mare pentru a ştampila documente în numele lui.

 

 

Vineri, 8 iunie 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm pentru

Noaptea Destinului

 

A 27-a zi din luna Ramadanului este numită ȋn calendarul musulman Noaptea Destinului. Aceasta comemorează noaptea ȋn care Mohamen se presupune că ar fi primit prima revelație a Coranului prin ȋngerul Gabriel. În această noapte specială, ȋn timp ce musulmanii sărbătoresc acest eveniment, ei se simt deosebit de plini de rȃvnă. Mulți dintre ei ȋşi fac timp să recite din Coran şi să facă rugăciuni speciale. Ei cred că această noapte este mai bună decȃt 1000 de luni de ȋnchinare. Unii susțin că ar fi avut văzut viziuni şi visuri ȋn timpul acestei nopți.

Rugăciune

Tată Ceresc, Cuvȃntul Tău ne spune că ,, la sfârşitul acestor zile, [Dumnezeu] ne-a vorbit prin Fiul” (Evrei 1:2). El este Cel care a murit pe Calvar pentru a deschide calea ca noi să putem veni ȋn prezența Sa divină. Dacă nu ar fi crucea, noi nu am avea niciun mijloc de a ajunge la Tine. Îți mulțumim.

De aceea Te rog să ȋl descoperi pe Isus Hristos prietenilor mei musulmani. Cercetează-I prin puterea Duhului Tău Sfȃnt. Fă-I conştineți de păcatul lor de a-L respinge pe Hristos şi de a-şi pune credința ȋn altcineva. Fă-I să realizeze că afirmațiile lui Isus sunt adevărate şi că El este Domn, Salvator şi Fiul Lui Dumnezeu. Fă-i să-L accepte pe El în viețile lor şi să se supună lui.

O Domane Isuse, manifestă-ți gloria față de musulmani ȋn acest moment în care ei anticipiază visuri şi vedenii. Vin-o ȋnaintea lor ȋntr-un mod supranatural şi vorbeşte inimile lor. Satifă-le nevoile şi calmează-le fricile. Arată-le puterea Ta măreață, dragostea şi compasiunea Ta şi harul Tău care ȋi iartă. Schimbă-le viețile. Dă-le speranță şi umple-i cu Duhul Tău.

În numele Tău prețios m-am rugat. Amin.

Promisiune

,,Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul.” (Ioan 16:13).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 15 iunie 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm pentru sărbătoare

Ruperii Postului

 

Musulmanii încheie postul de o lună din Ramadan cu o festivitate numită Id al-Fitr, a sărbătoare naţională în ţările musulmane. Atunci se organizează petreceri şi celebrări. De acum încolo, nu mai există asbtinenţe serioase de la mȃncare sau băutură. Atituninea se schimbă de la sebritate la veselie. Membrii familiilor se reunesc. Oamenii dau daruri celor săraci.

Totuşi, nu se întȃmplȃ rar ca în acest moment de jubilare şi bucurie oamenii să se simtă goi şi neîmpliniţi.

Rugăciune

,,Slava Domnului s-a ridicat din locul ei.” (Ezechiel 3:12). Tu eşti Dumnezeul Adevărat, singurul Dumnezeul care merită închinare şi adorare. Tu eşti sursa bucurie adevărate şi a confortului; Tu eşti speranţa noastră.

Mă rog pentru aceşti prieteni dragi. Ajută-i să te lase să le schimbi vieţile. Chiar dacă au încheiat postul iar acum sărbătoresc şi se ȋmbuibă, ceea ce au ei nevoie cu adevărat este Isus, Pȃinea Vieţii. Deschide-le inimile pentru a primi mesajul lui Hristos. Fă-i să fie flămȃnzi şi ȋnsetaţi după Cuvȃntul Lui Dumnezeu. Pune ȋn ei dorinţa de a-L cunoaşte pe Isus şi de a-L urma.

Tu ai promis că vei pregăti ,,un ospăţ de bucate gustoase, un ospăţ de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi şi limpezite.” (Isaia 25:6) Dumnezeule, musulmanii au mare nevoie de Tine. Ei sunt flămȃn zi după Tine, chiar dacă nu realizează asta. Mă rog ca dragostea lui Hristos să le atingă inimile. Fă-i să conştinetizeze importanţa sacrificiului lui Isus pe Calvar. Fă ca mulți dintre ei să-şi predea vieţile Ţie chiar astăzi, Domnului şi Salvatorului nostru, şi să găsească pacea, bucuria şi odihna adevărată ȋn Tine. Amin

Promisiune

,,În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” (Ioan 7:37-38)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 22 iunie 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm ca

Să nu ne Temem, să Vorbim şi să nu Tăcem

 

Duşmanul ȋncearcă să ne păcălească şi să ne facă să ne simţim stȃnjeniţi  sau ruşinați de a mărturisi altora despre ce a făcut Isus ȋn vieţile noastre.  În timp ce personalitatea noastră timidă poate să fie o piedică, ne putem simţi strȃmtoriţi mai ales dacă legile ţării interzic o asemenea mărturie, sau dacă nu ştim ce să spunem. Această ruşine poate să fie şi mai mare cȃnd suntem printre musulmani.

S-ar putea să ne simţim vinovaţi, şi totuşi să alegem să nu facem nimic ȋn legătură cu asta. Domnul Dumnezeu, prin harul Său, este capabil de a ne umple cu curaj, ȋndrăzneală, ȋnțelepciune şi dragoste. Oamenii din jurul nostru sunt răniți şi au nevoie de ajutor. Ceea ce noi avem ȋn Isus Hristos este o povară şi o consecință eternă pentru ei.

Rugăciune

Dumnezeule Înălțat, Tatăl meu din ceruri, ȋți mulțumesc că m-ai ȋncredințat şi m-ai ȋmputernicit să fiu un martor pentru musulmani. Dă-mi oportunitatea ca ȋn această săptămȃnă să vorbesc cu un musulman şi să-i spun despre Isus. Dumnezeule Atotputernic, lasă-mă să văd dincolo de  ȋngrijorările mele restrictive, indiferent dacă asta va aduce bucurie sau tristețe, success sau eşec. Umple-mă cu Duhul Lui Dumnezeu pentru a spune cuvinte care slujesc oamenilor şi care ȋi alină.

Mişcă-mi inima pentru a avea compasiune pentru musulmani. Ajută-mă să ȋi iubesc, să ȋi respect şi să le ȋnțeleg dilemele şi îngrijorările. Dă-mi puterea de a conduce un musulman la Isus ȋn această săptămȃnă.

Ajută-mă să văd lumea dintr-o perspectivă mai mare decȃt rațiunea mea, să fiu parte din ceea ce Mȃna Ta puternică face printre națiuni, triburi şi oameni care vorbesc orice limbă. Fă-mă o binecuvȃntare pentru alții. Fie ca ei să ȋ vadă ȋn Mine pe Hristos, eternul şi iubitorul Salvator.

În numele lui preţios m-am rugat. Amin.

Promisiune

,,Nu te teme, ci vorbeşte şi nu tăcea, căci Eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă rău; vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate.”

 (Faptele Apostolilor 18:9-10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 29 iunie 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm ca Miracolele

Să acompanieze Predicarea ȋn Întreaga Lume

 

Cȃnd oferim musulmanilor Evanghelia lui Isus Hristos, împreună cu semne şi minuni, ei ascultă mesajul schimbător de vieţi cu mai multă deschidere decȃt am face-o fără aceste manifestări.

Evanghelia care aduce vindecare bolnavilor, eliberare demonizaţilor şi prigoniţilor, şi victoria în Numele Lui Isus Hristos sunt primite cu inima deschisă de cele mai multe ori. Aceasta este Evanghelia pe care Isus a încredinţat-o ucenicilor Său ca să o propovăduiască. (Matei 10:1; Evrei 2:4)

Rugăciune

Doamne, mă rog pentru vestitorii Evangheliei de printre musulmani. Fă-i să fie pregătiţi şi împuterniciţi în mod special de Duhul Tău cel Sfȃnt pentru a predica Vestea Bună şi a combate lucrarea diavolului prin manifestaţii ale darurilor Duhului Sfȃnt.

Descoperă-le gloria Ta multor musulmani în săptămȃna asta prin fapte miraculoase ale milei şi harului Tău. Mă rog ca semnele şi minunile să însoţească predicarea Cuvȃntului Tău. Fă ca spirite rele să fie alungate în Numele lui Isus în faţa ochilor multor musulmani. Fă ca bolnavii să fie vindecaţi şi prigoniţii eliberaţi. Fie ca Fiul Lui Dumnezeu să fie glorificat.

Mă rog ca prin asemenea miracole, musulmanii vor vedea o confirmare clară a afirmaţiilor lui Hristos, singurul Domn şi Salvator şi vor abandona respingerea lor faţă de Evanghelie.  Fă-i să vadă asemenea manifestări ale puterii supranaturale ca o dovadă incombatabilă a autorităţii Evangheliei.  Ajută-i să conştientizeze că Împărăţia Lui Dumnezeu este aproape. Fă-i să se abată de la vechea lor credinţă şi să creadă Vestea cea Bună.

Promisiune

,,Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în  Numele Meu vor scoate draci,, îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.” (Marcu 16:17-18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 6 iulie 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm să fim devotaţi ca să

Intervenim pentru Musulmani

 

Dacă vrem ca musulmanii să vină la Hristos, trebuie să mijlocim pentru ei. Vorbesc despre rugăciuni adevărate care scutară raiul şi schimbă inimi, rugăciuni care triumfă asupra puterilor întunericului şi care readuc fiii risipitori acasă.

Rugăciune

Mare Preot, Isuse Fiul lui Dumnezeu, care mijloceşti pentru noi (Evrei 4:14-16), învaţă-mă cum să mijlocesc pentru musulmani. Dă-mi compasiune pentru cei care nu te cunosc. Ajută-ma să fiu dedicat pentru a mă ruga pentru cei care sunt departe de Tine.

Nu mi se pare uşor să dedic perioade lungi de timp pentru a mijloci pentru alţii, mai ales pentru oameni pe care nu îi cunosc sau ȋnţeleg.

Experimentez cu adevărat ceea ce a simţi Avram cȃnd păsările răpitoare s-au năpustit peste stȃrvurile pe care el le-a aranjat ca simbol a legămȃntului Tău cu el (Geneza 15:11). Grijurile şi gȃndurile, precum vulturii, încearcă să îmi sfȃşie rugăciunile! Ajută-mă Doamne! Ajută-mă să înăbuş aceste gȃnduri şi grijuri care mă distrag şi să îmi aţintesc ochii spirituali asupra feţei Stăpȃnului şi Regelui meu.

Dumnezeule Mare, salvează musulmanii! Ei s-au îndepărtat de Tine- fȃntȃna cu apă vie- ​şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care nu ţin apă. (Ieremia 2:13)! Salvator Atotputernic, adu musulmanii la tovărăşia dulce cu Isus Mȃntuitorul, Domnul şi Stăpȃnul.

Ajută-mă ca aceasta să fie rugăciunea mea zilnică, strigătul sufletului meu, dorul meu neîncetat.

În numele lui Isus, Amin.

Promisiune

,,El Se va îndura de tine cȃnd vei striga; cum va auzi, te va asculta. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.” (Isaia 30:19; Ioan 14:14).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 13 iulie 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm ȋn legătură cu faptul că

Isus este Judecătorul În Ultima Zi

 

Există o zi a judecăţii care se apropie atȃt pentru cei vii cȃt şi pentru cei morţi. Vom da socoteală pentru ce am făcut cu viețile noastre şi cu chemarea lui Hristos de a-L urma.

Biblia ne spune că Isus va fi Judecătorul ȋn acea zi: ,, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi…” (Fapte 17:31).

Rugăciune

,,Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de Sfinți ai Săi ca să facă o judecată împotriva tuturor şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate faptel* nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.” (Iuda 1:14-15, vezi şi Tesaloniceni 1:7-9).

Musulmanii cred că Isus este doar un profet şi că El se va pogorȃ pe Pămȃnt la sfȃrşitul timpului pentru a stăpȃni lumea şi pentru a judeca oamenii. Dar ei cred că el va fi apoi un musulman şi va judeca în conformitate cu perspectiva musulmană!

Isuse  Cristoase, Fiul lui Dumnezeu şi Domnul nostru, Te recunoaştem ca Domnitor suprem şi Judecător drept peste tot. Mă rog să deschizi inimile musulmanilor pentru a Te accepta. Fă-i să creadă ceea ce ne-ai spus prin Cuvȃntul Tău, că Tatăl ,,nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului.” (Ioan 5:22)

Te rog ca prin puterea Numelui Tău măreț, mulți musulmani să-şi predea viețile Ţie şi să fie cruțați de la piere în Ziua Judecății. Fă-i ca Duhul Sfȃnt să-i dovedească vinovați ,,în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.” (Ioan 16:8).

Fă-i să fie printre cei spălați în sȃngele Mielului, care vor cȃnta în cer imnuri fără sfȃrşit pentru gloria Salvatorului şi Mȃntuitorului nostru: „Ale Celui ce şade pe scaunul de domnie şi ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!” (Apocalipsa 5:13) Amin.

Promisiune

,,Acum dar nu este nicio osȃndire pentru cei ce sunt în Hristos Isus.” (Romani 8:1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 20 iulie 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm ȋn legătură înțelegerea greşită a Islamului asupra

Persoanei lui Isus

 

Coranul spune că Isus a fost născut dintr-o fecioară. (Surah 9:16-21). Cartea sfȃntă musulmană şi tradiția islamică atribuie diferite miracole lui Isus, precum vindecarea bolnavilor, învierea morților şi aşa mai departe. Totuşi, coranul susţine că El nu a fost nimic altceva decȃt un om, un profet ca toți ceilalți. (Surah 5:72, 75, 116). Islamul crede că Isus este elevat de creştini pentru a fi Dumnezeu. Totuşi, în realitate Isus nu este un om pe care încercăm să-L ȋnălțăm ca Dumnezeu; el este Dumnezeu care S-a umilit pentru a deveni om.

Islamul refuză să îi atribuie divinitate lui Hristos şi resping doctrina care spune că Isus este Fiul Lui Dumnezeu.

Rugăciune

Hristosule Etern, Stăpȃn şi Domn al ȋntreg Universului şi a ȋntregii istorii, mă rog astăzi pentru prietenii mei musulmani. Te rog să le luminezi inimile şi mințile ca să poată înțelege aceste adevăruri spirituale divine care sunt greu de înțeles pentru ei. Fără Duhul Tău cel Sfȃnt, ei nu le pot pricepe sau accepta (1 Corinteni 2:14).

O Isuse, Salvatorul şi Domnul nostru, vino în dragostea şi compasiunea Ta şi dezvăluiete multor musulmani ȋn această săptămȃnă. Salvează-i prin puterea Ta divină şi ajută-i să devină membrii  ai Împărăţiei lui Dumnezeu. Fă-i să experimenteze dragostea şi grija Ta şi să Te recunoască ca Începutul şi Sfȃrşitul, Fiul lui Dumnezeu, Calea, Adevărul, Viaţa, Păstorul cel Bun, Mielul Lui Dumnezeu, Prinţul Păcii, Regele regilor şi Domnul domnilor. Amin

Promisiune

,,Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul Lui Dumnezeu?” (1 Ioan 5:4-5).

 

 

 

​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 27 iulie 2018

Săptămȃna aceasta ne rugăm ca teroriştii ISIS să fie transformaţi în

Lei Vegetarieni!

 

Cum a devenit o familie de lei flămȃnzi ,,vegetariană” şi a refuzat să-L mănȃnce pe profetul Daniel? Citiţi Daniel 6. Daniel spune că Domnul a trimis îngerul său care a ȋnghis gura leilor. Ei nu îl putea răni!

Statul Islamnic (ISIS) încearcă să stabiliască domnia islamului pentru întreaga lume. Scopul lor este să aibă întreaga lume sub un stat, o regiune şi o lege. De ceva timp, au început să folosească metode foarte violente: Să decapiteze oameni, să-i ardă de vii, să violeze femei şi copii. Asemenea acte de cruzime nu sunt noi.¹

Ne rugăm ca cei ce comit asemenea atrocităţi să fie transformaţi prin puterea Duhului Sfȃnt ȋn oameni docili, blȃnzi şi buni. Mai mult de atȃt, ne rugăm ca ei să devină slujitori ai lui Hristos, Domnul şi Salvatorul plin de milă şi compasiune.

Rugăciune

Dumnezeu Măreţ şi Tată Milos, te binecuvȃntăm. Ne uităm ȋn jur şi vedem că ,,locurile dosnice din ţară sunt pline de bârloage de tâlhari” (Psalmul 74:20). Inamicii crucii îşi ȋnalţă steagurile lor ca semne ale victoriei (Psalmul 74:4). Totuşi, noi ştim că Tu eşti cel în control şi că eşti drept.

Ne rugăm ca tu să ,,faci dreptate celui slab şi orfanului, să dai dreptate nenorocitului şi săracului, să scapi pe cel nevoiaş şi lipsit- izbăviţi-i din mȃna celor răi.” (Psalmul 82:3-4).

Fi un adăpost şi o cetate pentru cei neajutoraţi, neînsemnaţi şi abuzaţi. Protejează-i şi învăluie-i în braţele Tale iubitoare.

Ne rugăm pentru cei care sunt îndoliaţi, care au pierdut persoane dragi şi posesii. Ascultă-Le şi răspunde-Le rugăciunilor lor, alină-Le durerea şi satisfă-Le nevoile.

Ne rugăm ca familiile să fie reunite şi să recunoască mila şi dragostea Ta.

Tată, adu membrii ISIS la crucea lui Isus. Manifestă-ţi dragostea şi sacrificiul faţă de ei. Transformă-i în mesageri ai dragostei, dreptăţii şi compasiunii. Amin.

Promisiune

,,În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.” (Ioan 1:4-5).

 

 

 

 

 

 

¹Mohamed ȋnsuşi a folosit metode foarte crude pentru a se răzbuna pe inamicii săi. În timpul unor războaie, musulmanii şi-au jupuit inamicii ȋn viaţă (ex. Bătălia de la Lepanto, 1565.)

 

​​

 

 

 

 

Vineri, 3 August 2018

Săptămâna asta ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ne implicăm în

Războiul Spiritual

 

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, îmotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac , îmotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. (Efeseni 6:12)

În acest război, noi nu folosim armament și bombe pentru a omorî și a distruge oameni și clădiri. Mai degrabă, armele noastre sunt credința în Dumnezeu, dependența totală fața de cuvântul Său veșnic,împuternicirea de la Duhul Adevărului și rugăciunea și mijlocirea. Acestea sunt armele ce pot să dezarmeze puterea lui Satan și să demoleze toate planurile demonice făcute împotriva Împărăției lui Dumnezeu.

Când ne rugăm, Duhul lui Dumnezeu atrage oameni catre Isus. Pe măsură ce aceștia primesc cuvântul Lui și se hotărăsc să trăiască pentru el, El îi îmuternicește să ducă vieți decente, sfinte. Fiecare suflet salvat este o înfrângere pentru Satan și o victorie pentru Isus, Domnul nostru

Rugăciune

Dumnezeule tuturor lucrurilor și Stăpânitor peste univers, Mesia, Rege și Salvator, ne închinăm Ție. Tu ești singurul Dmunezeu. Ne rugăm ca musulmanii să vină la Tine prin crucea lui Isus. Deasemenea ne rugăm pentru noi înșine. Noi suntem implicați într-un Război și o zbatere împotriva lui Satan, adversarul nostru. Ajuta-ne săne punem armura lui Dumnezeu (Efeseni 6:11-18)

Umple-ne cu hotărâre și curaj, și întărește-i pe cei dintre noi care sunt ispitiți să renunțe la bătălie. Ajută-ne pe toți să stăm fermi în fața nelegiuirii și să îl învingem pe Satan, Lumea și eul nostru. Încoronează-ne cu puritate, sfințenie și victorie care vin doar de la Tine

Învață-ne să iubim cum iubești Tu și să iertăm cum ierți Tu.

În numele ce este peste toate numele, numele lui Isus, amin.

Promisiune

“Noi folosim armele mărețe ale lui Dumnezeu, nu arme omenești, să dărâmăm întăriturile raționamentelor omenești și să distrugem falsele argumente. Noi distrugem orice obstacol de mândrie care nu-i lasă pe oameni sa Îl cunoască pe Dumnezeu. Noi capturăm gandurile lor rebele și îi învățăm să se supună lui Cristos.” (2 Corinteni 10:4-5).

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 10 August 2018

Săptămâna asta ne rugăm pe baza

Marșului Ierihon

 

Un adevăr dar foarte subtil și discret ,,Marșul Ierihon”este plasat in Mecca in apropierea Kaaba, cel mai inmprtant altar musulman. Câțiva credincioși în Cristos care au venit de la Islam, călătoresc la Mecca în timpul sezonului ,,hajj”. Ei mărșăluiesc in jurul Kaaba-ului, și cer proclamarea Evangheliei lui Cristos.

Am un prieten, credincios în Isus, care călătorea săptămânal de la Djedda la Mecca. În timpul a cel puțin un sezon ,,hajj” el vizita Kaaba, rugându-se și stăruind lui Dumnezeu să declare gloria Sa musulmanilor adunați acolo, să dea libertate Evangheliei în Mecca, și să acorde ca numele lui Isus să fie predicat liber în Kaaba.

Rugăciune

Dumnezeu Atotputernic, singurul dumnezeu adevărat, înălțat sa Fi, slăvit și adorat, calc aici foarte precaut. Acești frați și surori își riscă viața pentru a se ruga pentru ca gloria lui Cristos să fie manifestată. Înmulțește numărul lor. Protejează-i și veghează-i cu armata Ta de îngeri.

Răspunde-le rugăciunilor și rugăciunilor multor altora care au stăruit la tronul Tău de har pentru decenii. Deschide Mecca evangheliei; dedică Kaaba pentru predicarea adevărului. Această cerere poate suna ca un vis imposibil, și pentru noi pare a fi imposobil. Dar noi știm că la tine totul este posibil.

Tată, prin putereata divină, dărâma ziduerile care Satana le-a ridicat pentru a-i ține pe oameni de la a asculta Evanghelia. Noi ne uităm la cruce, unde Isus a murit pentru a-i mântui pe toți, inclusiv pe musulmani. Ne luăm victoria de la Calvar. Și ne odihnim la picioarele tale cu credință și speranță.

Pentru gloria lui isus, fiul Tău, Domnul nostru. Amin

Promisiune.

“Sunt pe cale de a-ți da Ierihonul, regele său si ostașii săi pe mâna ta.” (Iosua 6:2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 17 August, 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru

Sărbătoarea sacrificiului

 

În acest anotimp, musulmanii din toată lumea sărbătoresc ,,Eid al-Adha”, Sărbatoarea Sacrificiului (diferite nume sunt folosite în diferite zone). Această sărbătoare comemorează voința lui Avraam de a-și sacrifica fiul (Ismael, conform Islamului) în ascultare de porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit un berbec pentru Avraam să ii ofere, în schimb.

Pentru sărbătoare, fiecare familie, sau grup de familii omoară câte un animal, de obicei o oaie. Oriunde ar fi musulmanii, fie în Mecca, fie în altă parte a lumii, religia lor le cere sa măcelărească un animal.

Rugăciune

Dumnezeu milos și răscumpărător, îți cer sa deschizi ochii musulmanilor în acest anotimp,să vadă mielul ce ni l-ai trimis pentru a lua păcatul întregii lumi. Fă ca ei să iși deschidă inimile spre Cristos, care a mers ca un miel la măcelar (Isaia 53:7). care a murit pe crucem, și care s-a ridicat din nou pentru a ne elibera de păcat și condamnare.

Ajută-i pe musulmani să realizeze că Isus a Suferit și a murit pentru ei, ca ei să poată avea bucurie, pace și viață în El.

Fă ca ei sa accepte dispoziția Ta de a-i răscumăra ,,cu sângele scump al lui Cristos, Mielul fără cusur și fără prihană”(1 Petru 1:18-19). lasă-i să audă plânsul Său de pe cruce declarând ,,s-a isprăvit”. atunci vor vedea cât de inutil este să încerci să câștige favorul lui Dumnezeu prin milioane de sacrificii ce le măcelăresc în timpul acestui anotimp.

Tată compasionat, revelează musulmanilor Mielul lui Dumnezeu care acum șade pe tron în ceruri. Atrage-i prin iubirea ta să se alăture sfinților și îngerilor în a cânta în corul ceresc: ,,Vrednic este mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!”(Apocalipsa 5”12).

Promisiune

“Unde este mielul pentru arderea de tot?… Dumnezeu însuși va purta de grijă.”

 (Geneza 22:7-8). “Iată mielul lui Dumnezeu care ia păcatul întregii lumi” (Ioan 1:29).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 24 August 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru musulmanii din

Africa Sub-Sahariană

 

Islamul a câștigat teren in Africa Sub-Sahariană prin musulmanii comercianți și misionari care, de-a lungul secolelor, au făcut propagandă propriei religii în majoritatea continentului. Astăzi, mai multe țări de africani au o puternică prezență islamă, și Islamul continuă să crească. Petrodolarii au ajuns în Africa din națiunile arabe ca să construiască moschee și să facă convertiți.

Totuși, acolo există o încurajatoare recoltă de suflete ce vin la Cristos de la Islam în Africa. Mulți iau cursuri biblicve corespunzătoare, reglează radio Creștin, și iau parte la întîlniri de renaștere ca să primeasca vindecare și invocă intervenția lui Dumnezeu în treburile lor. În mod cert, musulmanii din Africa vin la Cristos în numere încurajatoare.

Rugăciune

Te binecuvintez, o, Doamne, pentru biserica ta triumfală în Africa Sub-Sahariană. Îți cer să aduci flăcările renașterii in toate zonele din continent. Îți mulțumesc pentru includerea musulmanilor în această renaștere. Fă ca Duhul Sfânt să se coboare peste mii și mii din ei și să îi atragi la Isus Cristos, Regele Regilor și Domnul domnilor.

Mă rog ca mulți musulmani convertiți să iasă să evanghelizeze alți musulmani în diferite părți ale lumii. Cheamă-i, o, Doamne, împuternicește-i și trimite-i la lucru.

Îți mulțumesc pentru sutele de păstori, evangheliști și învățători ai Bibliei care au venit în îmnpătăția Ta de la Islam.

Mă rog pentru țările ce nu au experimentat incă această renaștere. Fă cuvântul tău proclamat în aceste locuri întunecate. În numele Salvatorului, amin.

Promisiune

“Căci Dumnezeu, care a zis: ,,Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeunpe fața lui Isus Cristos.” (2 corinteni 4:6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 31 August 2018

Săptămâna asta ne rugăm ca Dumnezeu să ridice multe femei în lumea musulmană ca

Femeia samariteancă

 

Oamenii din jurul nostru sunt însetați. Singura apă care chiar îi va satisface este spirituală.

Într-o zi, o femeie din Samar a venit la fântână să scoata apa pentru casa ei. Isus a fost acolo. El a vorbit cu ea și i-a dat apa eternă și vie(de citit Ioan 4). Ea a acceptat și a fost trasformată. Ea, atunci a adus satul ei la Isus!

Sunt multe femei ca ea în societățile musulmane. Huda, Fadila, Whaiba, Samira, și multe altele despre care știu personal că și-aupus credința în Cristos și au continuat să fie credincioase împotriva obstacolelor. Ele, ca și femeia samariteancă,sunt foarte active în a aduce alte persoane în Împărăție.

Avem nevoie de mai multe femei ca acestea.

Rugăciune

Doamne Isuse Cristoase, Fiul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul și salvatorul nostru, tee binecuvântăm și îti înălțăm numele. Ai onorat această femeie din Samar și ai binecuvântat-o. ne rugăm ca Tu să vorbeși cât mai multor femei musulmane săptămâna aceasta.

Adu-le la cruce prin credința în Tine. Schimbă-le și fă-le dcreturi noi prin Duhul Tău. Fă ca ele să gasească speranță, pace și bucurie în Tine. Umple-le inimile cu iubirea ta.

La fel cum ai transformat-o pe femeia samaritencă dintr-o fanatică religios intr-o mesageră a veștii lui Dumnezeu, fă c amulkte femei musulmeane să îșî pună credința în Tine și să devină emisare către poporului lor.

Revelează-Te multor femei musulmane săptămâna asta, așa cum ai făcut și cufemeia samariteancă. Fă ca ele să te cunoască, Isus Cristos, Mesia, Împărat și Răscumpărător.

În numele Tău măreț, Amin.

Promisiune

“Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții; o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor! Căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând.” (Apocalipsa 21:26; Psalmul 107:8-9).

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 7 Septembrie 2018

Săptămâna asta ne rugăm ca Dumnezeu să ridice musulmani credincioși ca

Obadia

 

Numele lui Obadia înseamnă ,,închinător al Domnului Dumnezeu”. el a fost în conducere la palatul regeluim probabil echivalentul unui șef de personal, azi. Acelea erau timpuri prevestitoare de rău. Poprul s-a departat de Dumnezeu. Regele și regina încurajau închinarea la idoli falși. Regele,, a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui, ca sămânie pe Domul Dumnezeul lui Israel.”(1 împărați 16:33)

În ciuda acestui lucru, Obadia nu a lăsat ca poziția sa înaltă în palat să în corupă. Circumstanțele grele nu i-au slăbit dorința sa de a-l servi pe Dumnezeu. Când regina a persecutat toți profeții lui Dumnezeu, Obadiaa a luat 100 dintre ei, i-a ascuns și i-a alimentat cu apă și mâncare (1 împărați 18:3-4). în tot acel timp, el a rămas umil (1 împărați 18:7).

Rugăciune

Tată din Ceruri, binecuvântat să fie numele Tău glorios. Doar Tu ești Dumnezeu și Stăpân. Închinarea ți se cuvine doar Ție.

Aducem în fața Ta vasta lume a Islamului. Ce responsabilitate ne-ai dat nouă! Ce onoare! Ne aplecăm in fața Maiestății Tale ca să mijlocim pentru musulmani. Doar Tu, prin puterea Duhului Tău poți să aduci cu milioanele în Împărăția Ta. Ne rugăm să fie multi credincioși musulmani în umbră, la fel cum a fost Obadia.

Doamne, lasă-i să experimenteze puterea vieții transformate de crucea crucea lui Cristos.în timpul persecuțiilor și testărilor, fă ca ei să aibă îndrăzneală să servească comunitatea decredincioși. Dă-le curaj și rezolvă să rămână în adevăr și loiali lui Isus și antrenează-le credința la mare risc al statutului lor și chiar în viața lor.

În numele prețios al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, Amin.

Promisiune

“El nu se teme de vești rele, ci inima lui este încrezătoare în Domnul.” (Psalmul 112:7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 14 septembrie 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru

Anul Nou Islamic

 

Musulmanii folosesc calendarul Hijra. Numele Hijra se referă la scăparea lui Muhamad de arabi în Mecca care încercau să îl omoare. Sub acoperire, el a fugit în Medina unde evreii l-au primit. Calendarul hijra numără anii începând cu acel eveniment. Acesta urmărește sistemul lunar, deci are doar 354 de zile

Musulmanii din toată lumea folosesc acest calendar pentru a-și sărbătorile religioase și evenimente istorice. Este o comunitate importantă ce ii leagă împreună.

În acest timp, Anul Nou Islamic începe.

Rugăciune

Dumnezeul istoriei, a trecutului, prezentului și viitorului, aduc musulmanii în fața Taîn timp ce ei sărbătoresc începutul unui nou an. În timpul acestu timp de veselie și festivită=ți, arată-le o, Doamne că Tu le poți da o bucurie eternă în Cristos, Domnul nostru.

În timp ce ei comemorează scăparea lui Muhamad de dușmanii săi, adu-le în atenție faptul că Isus Cristos, care putea să scape de dușmanii săi, a refuzat să o facă, el a fost determinat să îmlinească ceea pentru care a venit, și s-a dus pe cruce și a suferit, și a murit pentru a ne răscumpăra.

Schimbă inimile multor musulmani săptămâna asta, și transformă-i prin puterea Duhului Sfânt să devină creaturi noi în Isus Cristos, fiul Tău, Domnul nostru, Amin.

Promisiune

“Dacă ascultă și se supun, își sfârșesc zilele în fericire șiu anii în bucurie.”(Iov 36:11).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 21 septembrie 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru

Studiul Biblic Sharif

 

Studiul Biblic Sharif caută să îi ajute pe musulmanii ce vin la Cristos să devină înrădăcinați în cuvânt. Acesta conține srticole, note, ilustrații, hărți, studii ale cuvântului și multe alte ajutoare pentru studiu. Acesta face următoarele:

  • Asigură informații culturale, istorice, și geografice;
  • Prezintă note homiletice ce îi ajută pe predicatori și învățători;
  • Îi provoacă pe cititori cu aplicații și întrebări pentru o viață mai profundă în Cristos
  • Răspunde la întrebările ce le pun musulmanii pe măsură ce sunt expuși la cuvântul etern al lui Dumnezeu.

Munca asupra Studiului Biblic Sharif a fost în progres de ceva timp, și sperăm să fie publicată în curând

Rugăciune

Doamne Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc, în istorie Tu ne-ai vorbit de multe ori prin profeți. În sfâșit, Tu ne-ai vorbit prin Fiul Tău sfânt Isus Cristos (evrei 1:1). îți mulțumim.

Cuvântul Tău este vital pentru viețile noastre ca și credincioși. Deci, noi ne rugăm pentru completarea Studiului Biblic Sharif. Ajută-i pe toți cei ce lucrează la el să fie sensibili la Duhul Tău, să mânuiască Cuvântul lui Dumnezeu în mod corect, și să declare adevărul Evangheliei cu integritate.

Când acest volum va fi publicat, fă sa îi ajute pe toți cei ce lucrează cu musulmanii și ajută-i să iți declare adevărul cu putere, simplitate și claritate. Fă ca aceasta să fie o unealtă ce să aducă milioane de musulmani în Împărăția Salvatorului nostru. Ajută-i pe musulmanii credincioși în Cristos să înțeleagă valoarea Cuvântului Tău și să găsească viață, bucurie și pace prin el. Învață-i cum să transmită Cuvântul Tău și altora-,, Duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimite-ți câte o parte și ceor ce n-au nimic pregătit” (Neemia 8:10)

În numele lui Isus. Amin.

Promisiune

“Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cutotul destoinic pentru orice lucrare bună.”(2 Timotei 3:16-17).

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 28 Septembrie, 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru

Kurzi

 

Încă din antichitate, Kurzii au ocupat o zonă nordică față de Mesopotamia cunoscută drept Kurdistan. Acum,partea aceea este divizată între Turcia, Irak, Iran și Siria. Când consiliul bisericii al Nicaea a fost ținut în 325 d.Hr., Acolo au fost reprezentanți creștini din religia Kurdă. Acela este consiliul ce a înființat crezul Nicene.

Azi, sunt aproximativ 30 de milioane de Kurzi. Cei mai mulți locuiesc în țările amintite mai sus, pe când restul sunt împrăștiați prin Europa, SUA, și în restul lumii. Pentru multe decenii aceștia au încercat să își unească poporul și să obțină independență și identitate.

În vreme ce majoritatea Kurzilor sunt musulmani, totuși, acest popor este tolerant cu alte religii, ceea ce este foarte rar în grupurile musulmane. De fapt, recent, mulți Kurzi au abandonat Islamul pentru a se alătura altor religii.

Rugăciune

Tată ceresc, mijlocesc pentru Kurzi. Trimite lumina fiului Tău, Isus, Domnul nostru, să străluceascăîn inimile a milioane de Kurzi. Deschide-le inimile să îl accepte pe Isus Cristot ca salvator al lor.

O Doamne Isuse, Domnul recoltei, îți cer să trimiți Evangheliști la Kurzi. Cheamă mulți credincioși să împărtășească Veste Bună cu acest popor. Mă rog deasemenea pentru misionarii, pastorii și evangheliștii care deja servesc acolo. Toarnă duhul Tău cel Sfânt asupra lor, și fă-i să fie martori vii. Protejează-le familiile și încurajează-i.

Mă rog pentru frații noștri credincioși Kurzi, frații și surorile noastre spirituali. Păzeștei și păstrează-i. protejează-i de atacul inamicului care încearcă să cauzeze boală, vrajbă, pierderi, păcat și suferință.

Alină suferința poporului Kurd. Pe cum aceștia îndură maltratare și persecuție de la apropiații lor și coreligionarilor lor, arată-Te în compasiunea, iubirea și grija Ta.

Promisiune

,,Haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori.”(Numeri 13:30).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 5 Octombrie, 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru conceptul musulman a

Două spații sociale

 

Este un concept musulman tipic, unde sunt două spații: casa și zon ele publice. Zonele publice sunt zonele pentru bărbați; acestea reprezintă autoritate și religie. Casa este zona pentru femei și copii; acest spațiu trebuie să fie sub controlul și continua supraveghere a băbaților, care sunt meniți să asigure mâncare, protecție și direcție. Prin urmare, un grup are autoritate, și altul trebuie să se supună acelei autorități. Un grup dă ordini, și altul se supune lor. Pe scurt, sunt două lumi: una a femeilor și una a bărbaților.

Această dictonomie rezultă de la faptul că femeia este văzută ca pe ceva negativ ca o sursă de ispită, ademenire și seducție pentru bărbați. Aceasta deasemenea explică multe tensiuni ce există in societățile musulmane tipice în ceea ce privește femeia ce lucrează în afara casei sau ies din casă fara supravegherea bărbatului. Acțiunile lor sunt văzute ca invazii ale lumii bărbaților și ca o uzurpare a acesteia.

Rugăciune

Dumnezeule drept, Tu ne-ai creeat ca egali. Tu nu ai creeat două clase de oameni. Bărbatul și femeia exprimă egal puterea Ta creativă și geniul Tău divin. Tu ne-ai făcut pe toți în imaginea Ta și cu scopul de a te glorifica.

Noi cunoaștem fapul că toți suntem păcătoși. Noi, toți, bărbați și femei, suntem vinovați de încălcarea poruncilor tale. De aceea îi aduc pe musulmani în atenția Ta astăzi. Ai milă de ei. Adu-i în împărăția binecuvântatului Tău Fiu Isus Cristos, Domnul nostru și savatorul nostru.

Ajută femeile musulmane să recunoască pe Isus ca Domn și Salvator al lor. Eliberează-le de credința care le degradează mai jos de bărbați.

Promisiune

,,Pământul va fi plin de cunoștința Domnului”( Isaia 11:9; vezi deasemenea Habacuc 2:14).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 12 Octombrie 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru oameni ca

Haman

 

Haman a fost cel mai înalt dregător în palatul roial persan,secund doar regelui. Dar, el ura evreii și plănuia să îi omoare pe toți într-o singură zi, și el a obținud un decret semnat de rege în acest sens. Erau multe mii de evrei în împărăție. Asta însemna că urma să fie un masacru în masă organizat de autorități.

Înainte ca planul să ajungă la sfârșit, până la urmă, Dumnezeu a orchestrat lucrurile astfel încât a echilibrat balanța. Haman, dregătorul din spatele complotului a fost executat îmreună cu familia lui și cu toți dușmanii evreilor. Nici un rău nu a mai venit asupra evreilor(de citit Estera). Terorismul nu e ceva nou!

În ultimii ani, multe grupuri de musulmani au făcut terorism prim persecutari, abuzuri, violări și ucideri de creștini, alți non-musulmani, chiar și alți musulmani care nu erau deacord cu ei.

Rugăciune

O, Dumnezeule, Tu te-ai descoperit lui Iacov și l-ai salvat de la nervii și răzbunarea lui Esau. Tu ai încurcat complotul lui Haman și i-ai salvat pe evrei de la intențiile lui diabolice. Glorificat să fi Tu!

Tu încă salvezi și azi. Ne rugăm împotriva răului făcut de ,,Hamanii” de azi. Fă-i să se întoarcă la Tine cu pocăință și să se pocăiască de ticăloșenia lor și să se grăbească la crucea lui Isus. Fă ca viețile lor să fie schimbate prin puterea Ta.

Dumnezeu atotoputernic, schimbă-i din teroriști în sfinți. Fă ca Duhul sfânt să îi întoarcă și să îi facă să aduca Evanghelia la săraci, să proclame libertatea prizionerilor, să redeie vederea orbilor, și libertate asupriților.

În numele care este peste toate numele, numele lui Isus Cristos, Fiul tău, Domnul meu, amin.

Promisiune

“Am văzut pe cel rău în toată putere lui; se întindea ca un copac verde. Dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo; l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.” (Psalmul 37:35,36).

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 19 Otombrie 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru

Învățătura controversată a musulmanilor

 

În realitate, Coranul este o harababură de întâmplări ce nu au legătură din istorie, învățături contradictorii și informații hazardate. Musulmanii nu au voie sa întrebe întrebări ce pun la îndoială credibilitatea religiei. Pedepse severe sunt date celor ce îndrăznesc sa pună la îndoială credință lor. În trecut, asta a pus teroare in inimile gânditorilor. Dar nu și azi. Este o ondulatie de ne satisfacere în generația de azi, ce trăiește într-un sat global în care se folosesc computere, telefoane și internet. Datorita faptului ca tehnologia permite o conectivitate ușoară, noțiunea ca musulmanii sa nu pună întrebări, mai joaca un rol important în educația secolului 21. Mulți dintre ei refuza sa îi repete orbește pe înaintașii lor.

Fundațiile Islamului se clatină. (vezi Matei 7:24-27; Luca 6:47-49).

Rugăciune

Înțeleptu-le și gratiosu-le Domn și Dumnezeu, Tatăl și răscumpărătorul nostru, îți mulțumim pentru jertfa Ta de la Calvar.

Înțelegem ca vrei sa le spui musulmanilor,, viziunile profeților voștri au fost false și fără valoare, ei nu și-au expus păcatul în districtul tău de captivitate. Oracole ce ți le-au dat au fost false și fără sens. Este adevărat, musulmanii au ascultat de viziuni false, fără valoare și fără sens. Iar acum sunt într-o captivitate mizerabilă. De aceea, noi apelam la tronul Tău de har astăzi. Ai mila de ei. Condu-i la pocăință și sa îsi luna încrederea în Isus Cristos, singurul Salvator și singurul ce a spus,, Eu sunt Calea, Adevărul și Viata’’. Ma rog sa ii salvezi din dominația întunericului și sa ii aduci în împărăția iubitului Tău Fiu.

Promisiune

“Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați și Eu va voi da odihnă.” (Matei 11:28).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 26 Octombrie 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru

Moștenirea de violență a lui Muhamad

 

Cele mai importante fundamente ale violentei în Islam sunt în învățăturile Coranului și în exemplul vieții lui Muhamad. Muhamad a provocat războaie, a folosit violență, a carat prada de la inamicii cuceriți, a făcut un stat și un guvern, a folosit sabia, a omorât oameni, și a promis câștig ucenicilor săi. Evreii din Medina au fost subiect al furiei lui Muhamad. Au încercat sa îl convingă să părăsească Medina, dar el a refuzat. Ei s-au predat fără nici o împotrivire. El a ordonat atunci sa fie săpate șanțuri în piață. Atunci în jur de 600-900 de evrei au fost decapitați și aruncați în șanțuri. Femeile și copiii au fost vânduți ca sclavi. Povestea vieții profetului este plina de multe acte groaznice ca acesta.

Rugăciune

Tatăl nostru, singurul Dumnezeu adevărat, îți mulțumim pentru șansă de a ne rugăm pentru musulmani. Ei au nevoie mare de Isus. Unii dintre noi ar putea găsi dificil sa ne rugăm pentru oameni ce comit asemenea acte de terorism. Dar ne aducem aminte ca tu ierți și ai compasiune și ca ne înveți sa fim și noi la fel. Ma rog ca prin puterea sângelui lui Isus și sacrificiul din iubire sa ii aduci pe musulmani la cunoștință și sa ii faci sa trăiască în comuniune cu Tine. Ajută-i sa se pocăiască. Fă-i sa uite și sa pună deoparte moștenirea de asupritor al lui Muhamad. Salvează-i din a merge în veșnicie fără sa fie mântuiți. Fa o înțelegere cu ei în iubire și har, nu ca noi oamenii ce acționăm în fire și vrem sa dam ceea ce se merită.

Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.(Psalmul 36:7) amin.

Promisiune

“În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înţelepciune și de pricepere. “ (Efeseni 1:7-8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 2 noiembrie 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru

Biserica persecutată.

 

Duminica aceasta, este desemnată ca o zi a rugăciunii pentru biserica persecutată, la nivel mondial. Creștinii sunt persecutați sever în multe părți ale lumii. Este estimat că în secolul XX, au fost martirizați mai mulți creștini decât în toate cele 19 secole la un loc. În țările musulmane, urmașii lui Hristos sunt adesea maltratați închiși și uciși.

Sistemul Islamic nu permite libertatea religioasă. Autoritățile religioase, politice și sociale, servesc ca gardieni ce protejează acest sistem. Ei sunt împuterniciți prin guvern și poliție, moschee și filiale, familie și muncă, prieteni și vecini și așa mai departe. Sistemul Islamic persecută și elimină oameni ce părăsesc Islamul. În ziua de azi, nenumărați frați și surori ale noastre, în Hristos suferă de persecuție.

Rugăciune

Dumnezeule suveran, La fel ca Irod, Pilat și alți lideri care au plănuit împotriva lui Isus, conducători și oameni obișnuiți, în lumea de azi persecută copiii Tăi!

Frați și surori în Hristos ce suferă persecuția și nu-și iubesc viața până la moarte, S-ar putea să nu-i cunosc personal, dar mijlocesc pentru ei. Ne-ai învățat să purtăm poverile altora, deci vreau să stau alături de ei. Ei sunt membrii ai trupului Lui Hristos, și când un membru suferă, tot trupul suferă.

O, Dumnezeule atotputernic, Fii alături de cei ce îndură un coșmar al maltratării, bătăilor și abuzului. Le aduc cauza în atenția ta, tată milos. Vizitează-i. Ia-le din durere. Odihnește-le sufletele. Încurajează-le inimile. Fă ca fața ta să strălucească în fața lor.

În rugăciune, mă rog ție să trezești biserica din toată lumea să se roage pentru credincioșii persecutați și să le vină în ajutor. Fă ca creștinii care ocupă o poziție influentă să acționeze în a elimina durerea și suferința fraților și surorilor noastre. Ajută-i tată, să nu rămână intimidați. Mișcă-i să răspundă tragediei bisericii persecutate.

Promisiune

“Atunci lumina ta va răsări ca zorile, și vindecarea ta va încolți repede; neprihănirea ta îți va merge înainte, și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema, și Domnul va răspunde, vei striga, și El va zice: “Iată-Mă!” Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îti va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.”(Isaia 58. 8-11).

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 9 noiembrie 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru

Construirea legăturilor

 

Sunt multe învățături în Islam pe care credincioșii în Hristos pot să le folosească ca legături să-i ajute pe musulmani să intre în împărăția Lui Dumnezeu. Coranul afirmă că Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva, că El a trimis potopul, dar l-a salvat pe Noe, că El a vorbit lui Avraam, că El a dat Tora lui Moise, că El l-a trimis pe Isus care a fost născut din fecioară.

Toate aceste povestiri comune la musulmani și creștini pot fi folosite ca legături să-i aducă pe musulmani mai aproape de evanghelia Domului nostru Isus Hristos. Nu toate detaliile acestor povești din Islam sunt în totalitate în concordanță cu cele biblice, dar ele pot funcționa ca puncte de pornire.

De asemenea, este de folos să creeze relații cu musulmanii în căutare de a împărtăși vestea bună a Lui Hristos cu ei. Prietenii au încredere unii în alții, depind unii de alții și își doresc binele unii altora. Construind legături prin poveștile comune și prietenii, e în folosul ambelor părți.

Rugăciune

Dumnezeule măreț din ceruri, datorită milei și harului tău, venim în prezența ta. Ne plecăm în umilință și reverență înaintea t, creatorul și răscumpărătorul nostru. Ne prezentăm nevoile ție. Unge-mă pe mine și pe tovarășii mei în rugăciune cu Duhul Tău al înțelepciunii și priceperii.

Musulmanii au nevoie să vină la Isus, să-i cunoască persoana și munca și să primească harul. Ajută-mă să declar mesajul crucii cu iubire, claritate și efect. Dă-mi curaj să le spun musulmanilor despre iubirea fără măsură a Lui Dumnezeu la Calvar. Atinge-le inimle cu harul tău. Umple-le mințile cu cuvântul tău.

Deschide-mi ochii să văd și să înțeleg planurile tale și scopurile pentru musulmani. Ajută-mă să urmez exemplul lui Isus care a fost despre învățare, predicare și vindecare (Matei 9.35)

În numele măreț mă rog, amin.

Promisiune

“Străinii ce se supun Domnului să-L servească, să iubească numele Domnului și să i se închine Lui… Acestea le voi aduce pe muntele meu cel sfânt și le voi da bucurie în casa mea de rugăciune.”(Isaia 56.6-7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 16 Noiembrie 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru

Atracția pentru  Islam

 

Europa și America se joacă cu focul în timp ce se ocupă periculos cu Islamul. În Statele Unite, nu poți preda religia creștină în școli, dar Islamul este învățat ca o cultură. În Europa, Islamul crește în ritm alarmant.

Asta nu este ceva nou. La începutul secolului 19, Napoleon Bonaparte a fost fascinat de Islam când a fost plecat ca și cuceritor în Egipt. Unul dintre generalii săi francezi a fost convertit la Islam, a fost circumcis și s-a căsătorit cu o femeie musulmancă. La începutul secolului  20, Kaiser Wilhelm II al Germaniei indica faptul că dacă nu avea încă o religie, ar fi avut Islamul ca religie.

Sunt doar câteva exemple. Putem menționa exemple actuale a oamenilor puși în poziții înalte cât și oameni de rând care sunt fermecați și oarecum captivați de Islam. Biblia spune că în zilele din urmă mulți oameni se vor lepăda de credința lor, ei vor fi păcăliți de spirite rele și de învățături ce vin de la demoni (1 Timotei 1:4, 2 Timotei 4:3-4).

Rugăciune

Doamne ai fost răbdător cu toți oamenii din Europa și America. Ei sunt bogați în lucruri materiale, dar săraci în lucruri spirituale. Avansați în tehnologie, dar înapoiați în lucruri despre Dumnezeu. Salvează-i de la calea alunecoasă pe care au ales-o întorcându-I spatele lui Cristos. Ai milă de ei. Ajută-i să se pocăiască.

Prin credință, câștigă mulți musulmani din Vest pentru Cristos. Ajută-i să devină unelte în mâna lui Dumnezeu, să aducă mulți creștini falși în Europa post creștină și America la crucea Calvarului. O, Doamne suprem și puternic, stăpânul cerului și pământului, Tu poți să faci ce te-am rugat. Mă rog în numele lui Isus, Amin.

Promisiune

“Adu-ți amine, dar cum ai primit și auzit! Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui,”(Apocalipsa 3: 3,5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 23 noiembrie 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru credința musulmanilor în

Muhammad

 

În timpul acestui anotimp, musulmanii din jurul lumii sărbătoresc ziua lui Muhammad. Muhammad a fost născut în 570 d.HR. în Mecca, în locul unde astăzi este Arabia Saudită și a murit în 632 după Hristos. Mormântul lui este în orașul Medina la nord de Mecca.

La vârsta de 40 de ani, Muhammad relata că a început să primească mesaje de la Dumnezeu. La început, Muhammad a fost persecutat de propriul său trib. Dar pe măsură ce a câștigat ucenici și Islamul a devenit mai puternic el a luptat războaie să cucerească oameni pentru religia sa.

Musulmanii cred că Muhammad este ultimul și cel mai important dintre toți profeții trimiși de la Dumnezeu, ce au adus religia finală, Islamul, și revelația finală de la Dumnezeu către om, Coranul.

Rugăciune

Doamne Isuse Hristoase, tu ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel atotputernic și conducătorul tuturor regilor de pe pământ. Tu ești întronat deasupra îngerilor și a întregului univers. Mă rog ca tu să-ți manifești gloria multor musulmani săptămâna aceasta. Arată-le puterea ta măreață. Vin-o să-i salvezi. Scoate-i, O Domn milostiv, din tirania lui satan. Ajută-i să își ia angajamentul loialității și credinței față de tine, singurul salvator adevărat. Fă ca fața ta să strălucească deasupra lor. Fă-i să își manifeste afecțiunea fierbinte față de cel ce a murit pentru păcatele lor și s-a ridicat să le dea viață. Mă rog în special pentru musulmanii pe care îi cunosc- Prieteni, vecini, colegi. În numele Lui Isus, rupe puterea inamicului în viețile lor.

Adu-i din întuneric în lumina evangheliei.

Umple multe case cu bucurie, cântări și celebrări ale vieților transformate de puterea crucii de pe Calvar. Ține credincioșii cu credință și adevăr față de tine până la final.

Promisiune

“Isus a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine.” (Ioan 14:6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 30 noiembrie 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru bărbați și femei ca

Enoh

 

El a fost un om mediu. Totuși, într-un timp al păcatului agresiv, când răutatea s-a răspândit și tot ceea ce oamenii s-au gândit sau imaginat a fost diabolic, Enoch a umblat cu Dumnezeu (geneza 5:24).

El a trăit o viață plăcută creatorului său și a fost răsplătit pentru asta (Evrei 11:5). Mai departe viziunea lui spirituală a fost clară. El s-a uitat înainte la venirea Domnului cu mulți din sfinții săi (Iuda 1:14). Totuși, el a trăit multe secole înainte ca Isus să ne spună că va veni înapoi.

Deci, într-o zi a dispărut! El a fost luat din această viață fără să experimenteze moartea. Mai târziu, el a avut onoarea să fie menționat în genealogia Lui Isus (Luca3:37).

Noi avem nevoie azi de bărbați și femei ca Enoh. Tu umbli cu Dumnezeu?

Rugăciune

Doamne, ne rugăm ție ca ușa tronului tău de har să fie întotdeauna deschisă față de noi. Cum ne rugăm săptămâna aceasta, te rugăm să aduci dintre musulmani mulți oameni ce vor alege să umble cu tine, Doamne, și care vor fi dedicați să-ți fie plăcuți ție prin credința în Isus Hristos. Cuvântul tău ne spune este imposibil să îți fim plăcuți ție (Evrei 11:6).

Dă-ne să vedem mulți musulmani care vin la împărăție. Fă-i să devină lumina lumii și sarea pămânului și căi de binecuvântare a propriului lui popor să-i atragă la iubirea Lui Dumnezeu.

Toată gloria ție, Tată, Fiu și Duh Sfânt, amin.

Promisiune

“ Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum; prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înainte Lui sfinți, fară prihană și fără vină; negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovaduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.”

(Coloseni 1: 21-23).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 7 decembrie 2018

Săptămâna aceasta ne rugăm pentru

Califat

 

După moartea lui Muhammad, conducătorii națiunii musulmane s-au numit califați. Deci, un califat este unde un calif conduce ca un cap religios, politic și militar al națiunii musulmane. După multe secole de expansiune mare a Islamului în jurul lumii, Califatul a fost abolit la începutul secolului XX.

Creșterea recentă în fundamentalistul islamic a dus la restabilirea califatului mondial care se va dovedi a fi periculos. Scopul califatului este să forțeze toți oamenii de pe pământ să se convertească la Islam și să aplice legea islamică universală.

Noi știm că Islamul nu oferă o soluție pentru păcat și mizerie. Deci Isus cheamă ucenicii să împărtășească cu musulmanii vestea bună a reconcilierii prin cruce. Hristos este singura cale de a primi iertare, libertate, bucurie și viață veșnică.

Rugăciune

Doamne, tu ne-ai dat responsabilitatea să ne rugăm și să mijlocim în numele oamenilor ce au nevoie de Isus. Tu ne-ai făcu veghetori pe zidurile ce nu vor sta liniștite zi sau noapte (Isaia 62:6-7). Te chemăm și îți aducem musulmanii din toate umblările de viață.

Mă rog pentru cei ce folosesc violență și ucidere pentru a-și atinge scopurile. În numele măreț a Lui Isus îți cer să stingi duhul de ură, violență și ucidere. Curăță-le mintea de la cruditate și sânge. Ajută-i să se pocăiască, arată-le calea și fă-i să trăiască o viață sfântă pentru Hristos.

Mă rog pentru cei care au devenit distrași cu Islamul datorită vărsării de sânge abundentă în numele religiei. Fă-i să devină adevărați căutători ai adevărului și să-l accepte pe Isus care este calea adevărul și viața.

Încurcă-le planurile inamicilor împotriva bisericii tale. Noi știm că porțile locuinței morții nu o vor birui(Matei 16:18)

În numele măreț a Lui Isus, amin.

Promisiune

“Vechea ta propășire va fi mică față de cea de mai târziu.” (Iov 8:7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri 14 decembrie 2018

Săptămâna asta ne rugăm pentru expresia

Milosul, compătimitorul

 

Când musulmanii spun în numele Lui Dumnezeu milosul și compătimitorul, toți musulmanii și mulți creștini nu știu că această expresie este luată din biblie. Fraza aceasta demonstrează influența timpurie a iudaismului și creștinității asupra lui Muhammad. Aici sunt niște apariții ale combinațiilor în biblie: Compătimitor și îndurător (exod 34:6); compătimitor și milos (psalmul 86:15, 103:8); milos și delicat (Luca 1:78). Deci acesta nu este un statut islamic și ar fi o mare greșeală pentru credincioșii în biblie să o abandoneze și să o lase musulmanilor.

Rugăciune

Compătimitorule și milosule Dumnezeu. Tatăl nostru din ceruri. Gloria și maiestatea îți aparțin. Ți-ai arătat lumina în inima mea prin Isus Hristos, domnul meu. Tu mi-ai arătat păcatul. Îți mulțumesc. Sunt foarte recunoscător. De aceea îi aduc pe musulmani înaintea ta. Pentru că de asemenea ei te numesc milos și compătimitor ei niciodată nu au înțeles adâncimea compătimirii tale și milei tale manifestate pe crucea Lui Hristos.

Acordă-le dorința să-l cunoască pe Isus și experiența puterii lui răscumpărătoare. Umple-i cu Duhul tău cel Sfânt. Încurajează-i să fie activi în a-i aduce pe alții la împărăția ta.

Păstrează-mă în adevăr față de responsabilitatea mea de a mă ruga pentru ei fără să urmăresc și să te cred pentru fapte miraculoase printre musulmani. Pentru tine, Dumnezeule măreț, ce ai oprit în compătimirea de a fi tatăl nostru, fi glorie și maiestate și onoare și putere pentru totdeauna, Amin.

Promisiune

“Într-o izbucnire de mânie Îmi ascundeam o clipă fața de tine, dar Mă voi îndura de tine cu o dragpste veșnică, zice Domnul, Răscumpărătorul tău.” (Isaia54:8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 21 decembrie 2018

În această săptămână ne rugăm pentru respingerea islamică a

                       Întruparea lui Dumnezeu

 

Una dintre pietrele de temelie majore ale creștinismului biblic este doctrina întrupării, adică Dumnezeu a devenit om. Acesta este miracolul miracolelor, cel mai măreț dintre toate evenimentele! Cu toate acestea, musulmanii o resping. Ei se opun în totalitate doctrinei divinității lui Isus Hristos.

Când creștinii declară că Hristos este Dumnezeu, musulmanii înțeleg greșit crezând că creștinii se închină mai mult decât unui singur Dumnezeu. Pentru ei, Isus a fost doar un om  și a fost profet ca toți ceilalți profeți.

Mai mult, când urmașii lui Hristos spun că Isus este Fiul lui Dumnezeu, musulmanii înțeleg greșit că înseamnă că Dumnezeu, la fel ca oamenii, avea relații cu o femeie și că Isus este fiul lor!

Rugăciune

Iubire uimitoare! Cum se poate ca Dumnezeul maiestuos, Creatorul cerurilor și al pământului și Regele întregului univers, să vină sub forma unui om, servitor, pentru a fi “Emanuel” – Dumnezeu este cu noi”,pentru a ne răscumpăra!

Tată din ceruri, acordă musulmanilor o măsură specială a harului Tău  pentru a accepta adevărul minunat că Isus Hristos este Dumnezeu, devenind om. Ajută-I să-și dea seama că acest lucru nu Te degradează sau Te umilește; mai degrabă, acesta este vârful majestății. Este dragoste și compasiune. Este cel mai mare sacrificiu.

Doamne Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Domnul tuturor, tu ești bogat, dar tu ai devenit sărac pentru noi. Fie ca acest adevăr să strălucească în sufletele multor musulmani în această săptămână. Fie ca ei să te îmbrățișeze în inimile lor cu bucurie și veselie. Fie ca Copilul care S-a născut într-o iesle, Leul lui Iuda, să fie încoronat Rege și Domn peste Casa Islamului! În numele său prețios, mă rog. Amin.

Promisiune

“Cuvântul S-a făcut carne și a locuit printre noi. Am văzut slava Lui, slava Fiului unic și singur, care a venit de la Tatăl, plin de har și de adevăr … Căci Dumnezeu a iubit lumea atât de mult încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.”(Ioan 1:14, 3:16).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 28 decembrie 2018

În această săptămână ne rugăm pentru

A termina cu bine

 

Am ajuns la sfârșitul anului. Cum am folosit timpul trecător? Ce ne așteaptă anul viitor? Cum se va desfășura? Unii dintre noi vor ajunge la sfârșitul pelerinajului nostru pe pământ și vom fi chemați acasă. Alții însă vor continua să aibă îndatoriri și responsabilități înaintea lor.

Fie că mai devreme sau mai târziu ne terminăm călătoria, avem nevoie de harul lui Dumnezeu pentru a face bine și pentru a încheia pelerinajul nostru închinându-ne la tronul lui Hristos.

Rugăciune

Slava și cinste Ție Dumnezeul atotputernic, Tatăl meu iubitor! Binecuvântat să fie numele Tău sfânt. M-aichemat să-L urmez pe Isus ca Domnul și Mântuitorul meu. Ce bucurie! Ce grație și milă! Ce privilegiu să închei anul acesta ca un copil al regelui, un slujitor al lui Hristos – în pace cu Dumnezeu, cu oamenii și cu conștiința mea! M-ai purtat în brațe tot timpul! Mulțumesc.

Când îmi termin pelerinajul pământesc, când vine timpul să mă retrag și să mă duc la odihna mea eternă, mai am încă o cerere: Te rog, Doamne, adu milioane de oameni care încă nu Te cunosc în Împărăția Ta. Prin puterea crucii, eliberază pe cei oprimați de păcat (Luca 4:18), salvează pe cei care sunt pe cale să piară și adu-i acasă pe cei pierduți și rătăciți (Proverbe 24:11; Psalmul 82: 4). Deschide-le ochii spirituali pentru a-L vedea pe Isus în dragostea și compasiunea Sa. Ajută-i să-și pună încrederea în Hristos, Domnul.

Echipați-vă Biserica și dați-i puterea de a vedea împlinirea planului vostru de mântuire pentru toți oamenii, inclusiv pentru musulmani.

“Celui ce șade pe scaunul de domnie și Mielul să fie laudă și cinste, slavă și putere, în vecii vecilor!” (Apocalipsa 5:13).

Amin.

Promisiune

“Cât despre mine, voi vedea fața voastră în neprihănire; Voi fi mulțumit de asemănarea voastră când mă trezesc. …Dumnezeu va șterge fiecare lacrimă din ochii lor.” (Psalmul 17:15; Apocalipsa 7:17,).